Skolēniem un vecākiem

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Karjeras plānošanas procesam jāsākas ar jēdzienu kar-jera apgūšanu un izpratni, kam seko pirmais karjeras virzienu noteicošs solis - pašvērtējums. Tiek uz-skaitīti četri pašvērtējuma instrumenti, kas iekļaujami pašnovērtējumā:

 1. Vērtības - tā ir cilvēkam būtisku personīgo vērtību izvērtēšana (piemēram, samaksa, drošība vai autonomija, ģimene un taml.).
 2. Intereses - tās ir personīgo interešu izvērtēšana, lai atklātu atbilstību starp interesēm un poten-ciālo profesiju (piemēram, lasīšana, ceļošana, sports).
 3. Prasmes - atklāj indivīda spējas un kvalifikāciju, ar tā palīdzību iespējams identificēt dažādas karje-ras jomas.
 4. Personība - pēta cilvēka individuālās īpašības, vajadzības, motivāciju un attieksmi.

Karjeras vadība iekļauj vadošās individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontro-lēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Ikkatrai personībai vajadzētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā, kas ietver arī mācīša-nās, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī sevis pilnveidošana un spēja atrast un saglabāt darbu. Karjeras vadības prasmju apgūšana veicina:

 • iesaistīšanos un dalību mācībās,
 • sekmju uzlabošanos un tālāku virzību izglītībā,
 • pāreju uz darbu,
 • profesionālās karjeras attīstību,
 • turpmāku izglītošanos,

Palīgi karjeras plānošanā

Kā plānot karjeru?

Attīstības iespējas skolas laikā

Kas Tev jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Kā iepazīt profesijas?

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?

Mācoties "Cilvēks sabiedrība" priekšmetus, Tu:

Mācoties tehnoloģiju un zinātņu pamatus, Tu:

Mācoties mākslas priekšmetus, Tu:

Mācoties valodas, Tu:

Pašizpētes testi

1. solis - Izzini sevi

Daudzveidīgo spēju tests

Personības tests

Dotumu izpēte

Veselības kvalitāte

Saskarsmes stratēģija

Izproti sevi / Karjeras tests

2. solis - Atrodi virzienu

Interešu tests

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?

Dž. Holanda pašnoteicējs

Profesionālā orientācija

Studiju izvēle

Profesiju pielaikotājs

Studiju virziena izvēle

3. solis - Vai esi gatavs darbam

Karjeras vērtību tests

Darba vides izvēles tests

Darba vides novērtēšana

Gatavība darbam

Izglītības izpēte

Izglītība Latvijā

Izglītības sistēma Latvijā

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Atvērto durvju dienas skolās

Skolu un studiju tops

Profesionālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izglītība ārzemēs

Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām

Saite uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

Education Centre Durbe informē par iespēju datubāzēm

Budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

Izglītības programmas ārzemēs

Akreditētās ASV augstskolas

Konsultācijas par izglītību Amerikā

Studijas Dānijā

 

 

 

 

 

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vairāk par projektu

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS

Pedagoģijas maģistre Līga Patupa 003. kabinets, cokolstāvā

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tu Pieņemšanas laiks:
P. - 8:00 - 16:30
O. - 8:00 - 17:30
T. - 8:00 - 17:30
C. - 8:00 - 16:30
P. - 8:00 - 14:30

Individuālās, grupas karjeras konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klasē vai e-pastā.

Pedagogs karjeras konsultants Ozolnieku vidusskolā:

 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā;
 • sniedz atbalstu skolēniem karjeras plānošanā, īstenošanā;
 • organizē un īsteno karjeras attīstības atbalsta pasākumus;
 • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos;
 • sniedz rekomendācijas, ieteikumus lietišķo dokumentu veidošanā;
 • iedvesmo, rosina, motivē un atbalsta skolas pedagogus, skolēnus un viņu vecākus.

Rezultāti uz 12.03.2018.

 

Vieta Klase Kopā kg

1. nedēļa kg

28.11.

2. nedēļa kg

05.12.

3. nedēļa kg

12.12.

4. nedēļa kg

19.12.

5. nedēļa kg

09.01.

6. nedēļa kg

16.01.

7. nedēļa kg

23.01.

8. nedēļa kg

30.01.

9. nedēļa kg

06.02.

10. nedēļa kg

13.02.

11. nedēļa kg

20.02.

12. nedēļa kg

27.02.

13. nedēļa kg

06.03.

14. nedēļa kg

12.03.

  1.a  60            14                46
  1.b                              
  1.c 17            17                
  1.d 12            12                
  2.a 657   64      9  156  89  57 237          45
 1. 2.b 2706   93    11  44 335  130 127 1573  18  14  120  216  25
  2.c                              
  2.d                              
  3.a  12                        12    
  3.b 129             107              22
  3.c                              
  4.a 773           737  6           10  20
  4.b                              
  4.c                              
 3. 4.d  1005     119       37  520         27  302
  5.a                              
  5.b                              
  5.c 165    12           96    46  11      
  6.a                              
 2. 6.b 1484   675   270  140  40 5  225  9    30  10  25  55
  6.c                              
  7.a 118            20 9              89
  7.b 68          55            13      
  7.c 50    12    27                11    
  8.a                              
  8.b 642    151      38  32   245    14      130  32
  8.c 167 76                43          48
  9.a                              
  9.b                              
  10.                              
  11. 146                100            46
  12.ab                              
  Bibliotēka 108                           108

 

Pavisam kopā  8319 76  1007 119  308  286 1363  383  1370 1862  78  68  153 408 838

 

* Šobrīd starp visām Latvijas dalībskolām esam 84. vietā. (www.zalajosta.lv)

Mūsu šodienas darbi ir rītdienas vēsture

 

 

Muzeja darbības virzieni

Pamatfunkcija

 • Skolas vēstures apzināšana visā attīstības periodā
 • Skolēnu patriotiskā audzināšana Komunikatīvais darbs

Komunikatīvais darbs

 • Klašu stundas muzejā
 • Tematiskas ekskursijas
 • Tematiskas pēcpusdienas
 • Konkursi
 • Tradīcijas
 • Skolas popularizēšana sabiedrībā

Izpētes darbs

 • Lietišķo un foto materiālu vākšana
 • Prezentāciju veidošana par dažādām tēmām
 • Skolas gadagrāmatu veidošana
 • Zinātniski pētnieciskie darbi par skolai aktuālām tēmām Darbs ar krājumu

Darbs ar krājumu

 • Uzskaite
 • Dokumentēšana
 • Digitalizācija
 • Ekspozīcijas paplašināšana
 • Maināmu izstāžu veidošana

Muzeja izveides vēsture

Gatavojoties Ozolnieku skolas 160. jubilejai, 2006. gadā tapa grāmata par skolas vēsturi, sākot no 1949. gada - arī ar absolventu fotogrāfijām un skolēnu sarakstiem. Jubilejas sarīkojumā katrs interesents varēja izdevumu iegādāties un saglabāt kā skaistu atmiņu.

Par muzeju

„Absolventu grāmatas” izveide 2006. gadā bija skolas muzeja pirmsākums. Lielā interese par „Absolventu grāmatu” radīja prieku iesākto turpināt. 20. gadsimta sākumā celtā Ozolnieku skolas ēka stāv līdzās 1987. gadā atvērtajai jaunajai vidusskolai.

Par muzeju

2008. gadā renovētās vecās skolas 3. stāvā tika atvēlēta telpa muzejam. Trīs gadu laikā ar esošo un bijušo pedagogu, skolas absolventu un skolēnu palīdzību tapa ekspozīcija par Ozolnieku skolas vēsturi - no 1902. gada, kad tika ielikts pamatakmens vecās skolas ēkai, līdz 2011. - Ozolnieku skolas 165. jubilejas gadam.

Par muzeju

2011. gada 1. oktobrī 165. jubilejas pasākuma laikā tika atklāts skolas muzejs.

Par muzeju

Par muzeju

Nemitīgi augošais skolēnu skaits radīja nepieciešamību paplašināt telpas - no 2013. gada Ozolnieku vidusskola ir četrstāvu ēka. Jaunuzceltajā 4. stāvā tagad atrodas arī Ozolnieku skolas muzejs.

Par muzeju

Ieskats skolas muzejā

Muzejs atrodas blakus konferenču zālei. Stiklotā siena ikvienu aicina tajā ielūkoties. Maināmās planšetes informē par skolas vēstures notikumiem saistībā ar aktualitātēm skolā, novadā, valstī.

Par muzeju

Muzeja ekspozīcija izvietota 35,1 m2 lielā telpā hronoloģiskā secībā. Tās noformējuma koncepcija- no tumši brūnām materiālu pamatnēm līdz gaiši zaļām - simboliski attēlojot, kā no zemes izaug ozols, tā veidojas skolas vēsture. Muzejā atrodas 6 sienas stendi, 2 skapji-vitrīnas, 15 zemās galda vitrīnas, 4 veramie statīvveida stendi ar informāciju par skolas attīstību, pedagogiem un absolventiem no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.

Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju

Muzeja pedagogs Maija Kārkliņa

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka  ir vietējās nozīmes bibliotēka, bet ar īpašām funkcijām un atbildību par kvalitatīvu un pilnīgu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem un pedagogiem, lai nodrošinātu valsts akreditēto un licencēto mācību programmu apguvi.

Skolas bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka skolēnu un skolotāju informacionālās vajadzības. Komplektējot resursus, par pamatu tiek ņemti izglītības satura apguvei paredzētie izdevumi.

Pamatfonds ir krājuma daļa, kas ietver uzziņu literatūru, nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus u.c. gan iespiestā, gan elektroniskā veidā.

Mācību fondu veido mācību grāmatas un citi ar  mācību procesu saistītie izdevumi. Arī šajā krājuma daļā tradicionālajām mācību grāmatām pievienojas elektroniskie materiāli.

Skolas bibliotēka attīstās kopā ar skolotāju izmantotajām mācību metodēm, paredzot krājumā iekļaut digitālos mācību līdzekļus..

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, kur izvietota lielākā krājumu daļa, un lasītava mācībām un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Apmeklētāju darbam ir 2 datori ar interneta pieslēgumu un izdrukas iespējām.

Lasītavā iespējams organizēt mācību stundas, izmantojot gan tradicionālo krājumu, gan mācību materiālu prezentācijai nepieciešamo tehniku. Šeit ir droša vide kolektīvajām, grupu un individuālajām skolēnu mācībām.

Skolas bibliotēka skaitļos (ziņas par 2018. gadu)

Lasītāji 835
Apmeklējumi 13 515
Izsniegumi 24 707
Jaunieguvumi 2 482
Krājums 2018. gada beigās 31 126
   

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdien 8.00-16.00
Otrdien 8.00-16.00
Trešdien 8.00-16.00
Ceturtdien 8.00-16.00
Piektdien 8.00-16.00
   

Bibliotēkas lietošanas kārtība sadaļā Dokumenti

Skolēnu brīvlaikā bibliotēkas darba laiks tiek saskaņots ar skolas pasākumu plānu.

2019./2020. mācību gads

Skolēni –

Skolotāji –

Darbinieki –

Direktore – Dina Tauriņa

Direktores vietnieces izglītības jomā (1.-6.kl.) – Dina Medjānova, Maija Neļķe

Direktores vietnieces izglītības jomā (7.-12.kl.) – Rita Īve-Zaķe, Alīna Rjabova

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Rūta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Inese Mičule

Saimniecības vadītājs – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētājs –

Vecāku padomes priekšsēdētājs –

Skolēnu domes prezidente –

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums

2017. gadā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

2017. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības tituls un Mammadaba karogs

Ozolnieku vidusskolas absolventi

 

1. izlaidums 1990. gadā

Klases audzinātāja Inta Zelmene

Apsīte Dace, Andiņa Santa, Geršebeka Aivija, Hāze Jānis, Jackevičs Edgars, Kažotnieks Jānis, Melderis Juris, Presa Ilze, Stinka Andris, Veilands Oskars, Zelmenis Māris

 

2. izlaidums 1991. gadā

Klases audzinātāja Anita Indāre

Aleksandere Gita, Babčuka Iveta, Djačenko Andrejs, Hermanis Normunds, Ivanova Diāna, Pietkūns Māris, Siliņa Lilita, Sloka Ingus, Strode Marita, Štāle Līga, Ukše Jānis, Vagale Evita, Židele Inese

 

3. izlaidums 1992. gadā

Klases audzinātāja Dina Medjānova

Andersons Jānis, Burkāne Iveta, Cunskis Jānis, Čerņavskis Raivis, Ikvils Raimonds, Karole Ilze, Kronberga Evija, Lipšāne Sarmīte, Ļeņivko Evita, Miķilps Guntars, Muižarāja Inga, Oša Guna, Rozentālbergs Jānis, Strakšus Andris

 

4. izlaidums 1993. gadā

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Ainārs Uldis, Gerbešeka Kristīne, Grosa Gita, Jakovele Everita, Jordāne Iveta, Kažotniece Zane, Liepa Kristīne, Reinis Armands, Silamiķelis Ints, Špillers Lauris, Štālmeistars Juris, Uzbeka Kristīne, Veseloka Dace

 

5. izlaidums 1994. gadā

Klases audzinātāja Inese Stikute

Andersone Aivija, Briks-Dravnieks Renārs, Fridberga Baiba, Jaunsubrēna Gunta, Markovs Vilnis, Ridere Sanita, Rozīte Kristīne, Rozītis Kaspars, Siliņa Ieva, Zariņa, Iveta

 

6. izlaidums 1995. gadā

Klases audzinātāja Aija Vanaga

Baranovskis Ivo, Gārseniece Evita, Jackeviča Liene, Lozbeņovs Dmitrijs, Martuka Ilona, Mozga Māris, Neija Ģirts, Plonis Oskars, Pole Dace, Stinka Juris

 

7. izlaidums 1996. gadā

Klases audzinātāja Evija Svikle

Cērpiņa Līga, Duļbinska Dace, Gene Sandra, Krūmiņa Gundega, Pīrāga Iluta, Ripa Raitis, Sloka Didzis

 

8. izlaidums 1997. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Bērziņa Zaiga, Vācers Rolands

 

9. izlaidums 1998. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Apsīte Santa, Ancītis Agris, Bārzdiņa Inita, Butkus Gatis, Brūvere Linda, Čabute Inta, Daņiļēvičs Oskars, Ivanovs Andris, Kapele Ilze, Kellerts Gatis, Krīviņa Līga, Mediniks Aivis, Pitka Ģirts, Semerovs Dimārs, Skruļa Inese, Stašuls Gints, Romašova Svetlana, Vācers Armands, Vīksniņš Gatis, Zīverte Laura

 

10. izlaidums 1999. gadā

Klases audzinātājs Edgars Ludzītis

Balodis Kaspars, Duntavs Arvīds, Genis Uldis, Iļjins Uldis, Kļava Rolands, Krasnovs Ilmārs, Liepure Evita, Orlova Diāna, Purainis Arnis, Rieksts Māris, Šeinuks Uģis, Ungure Linda

 

11. izlaidums 2000. gadā

12.a klases audzinātāja Mārīte Skrinda

Auliņš Ervins, Bilerts Edgars, Cimars Agris, Duntava Rūta, Gilnere Leonora, Hāze Mārtiņš, Īve Rita, Jakovele Iveta, Kārkliņa Ilze, Kota Sintija, Mozga Ivars, Podniece Iveta, Šaliņa Liene, Vaškevics Jānis, Veidemanis Mārtiņš, Veličko Gints, Zaķis Uldis

12.b klases audzinātāja Aina Ezergaile

Balodis Jānis, Ezeriņa Inta, Gavene Vita, Grauds Ritvars, Jansons Māris, Kondrāts Oskars, Luceviča Svetlana, Makreckis Roberts, Šķēle Gatis, Šmits Ivo, Tamariņa Rita, Truslis Linards, Trušelis Andris, Utāns Māris, Viļms Ainis, Veide Viktors, Veldre Sintija

 

12. izlaidums 2001. gadā

12.a klases audzinātāja Renāte Zīda

Bērziņa Zane, Čača Evisa, Elstiņa Ieva, Finogejeva Imanta, Lavrentjevs Dainis, Liepurs Sandis, Mackēviča Iveta, Salmiņa Iveta, Saukums Ingus, Strade Rūta, Strādere Kristīne, Učelniece Dzintra, Ungure Ilze, Vaičule Vita, Veidemanis Artūrs, Vīgule Liene, Žukovska Zane

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Briede Baiba, Brokāne Sintija, Cēsnieks Jānis, Dumpe Elīna, Lipskis Andrejs, Matjuņins Toms, Ozoliņš Jānis, Ozoliņš Mārtiņš, Sēlis Kārlis, Vovers Jānis, Zvejnieks Andris

 

13. izlaidums 2002. gadā

12.a klases audzinātāja Aina Ezergaile

Alksne Iveta, Andrejeva Edīte, Ausmiņa Maruta, Auza Justīne, Batarovskis Andis, Bojarune Dace, Brahmanis Andris, Bulderberga Zane, Bušmeistars Mārtiņš, Gricius Diāna, Jurjāne Baiba, Krīviņa Maija, Miķelsons Mareks, Mozaļevs Pāvels, Rozentāls Vilnis, Skrebelis Gatis, Šauša Ilona, Tiliševskis Guntis, Vācers Rinalds, Vēja Līga

12.b klases audzinātājs Ainārs Kākers

Apse Gints, Babris Ainārs, Brauhbārs Oskars, Brigmanis Aivars, Brūniņš Agris, Dunavskis Gatis, Garauskis Uldis, Grīnberga Guna, Kindereviča Agija, Launags Juris, Maculēviča Baiba, Paškeviča Aija, Reča Agnese, Roderts Dzintars, Runis Andis, Rusānovs Ēriks, Vaselis Artūrs

 

14. izlaidums 2003. gadā

12.a klases audzinātāja Gunta Andersone

Andersons Mārtiņš, Bajārs Kaspars, Boša Maija, Cimermane Elīna, Černuho Madara, Dumpis Māris, Liepiņš Jānis, Mihaiļuks Sergejs, Miķelsons Jānis, Samuļone Jolanta, Trēde Māris, Učelnieks Jānis, Zīmeca Baiba

12.b klases audzinātāja Inta Rasnača

Beitāns Gatis, Bigaņiča Ruslana, Brakmane Agnese, Gaiķis Ivars, Klūga Jānis, Kriškāne Ilona, Krūmiņš Valters, Ļahs Zemgus, Otikovs Atvars, Sergejevs Andris, Siņica Igors, Šleija Sandis, Troņins Aleksandrs, Vinters Aigars, Zeltiņš Jānis

 

15. izlaidums 2004. gadā

12.a klases audzinātāja Inta Balode

Auliņa Edīte, Dunkulis Arvis, Ercmanis Arvis, Grunde Raitis, Iļjina Nataļja, Išmuhamedova Maija, Karabačs Edgars, Korvena-Kosakovska Baiba, Liepa Aigars, Lindenbauma Linda, Lutere Aiga, Meinharde Ieva, Mihaiļuka Jeļena, Mozga Dace, Neretnieks Rihards, Pitkēviča Tatjana, Putnieks Didzis, Riharde Ina, Stepanoviča Sintija, Strauts Jānis, Šmits Artūrs, Vācere Inguna, Zaķe Diāna

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Baltuška Agris, Bernāns Arturs, Cvetkovs Andrejs, Gindra Aigars, Maļinovska Irina, Moskaļuks Jaroslavs, Ostrovskis Aigars, Perepečajs Jevgēnijs, Tiltiņš Jānis, Valdmane Viktorija, Zusāne Santa

 

16. izlaidums 2005. gadā

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Blūms Roberts, Čirkins Andrejs, Didrihsone Zane, Doļegnovska Linda, Grauds Artūrs, Gricius Kristīne, Iļjins Aleksejs, Ivuškāns Gints, Jakovels Jānis, Joma Arta, Joma Jolanta, Kučinskis Māris, Kurda Viktorija, Laivenieks Valentīns, Lapins Aigars, Lavrentjeva Ineta, Otikovs Kaspars, Paslauskis Renārs, Rudlapa Agnese, Sergejeva Katrīna, Veinbergs Oskars, Vējš Arnis, Zātiņš Gatis, Zemīte Vineta

 

17. izlaidums 2006. gadā

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Ketija, Brūvere Jana, Deičmane Zane, Dimants Jānis, Dumceva Marina, Grigorjeva Diāna, Gūtmanis Andris, Joma Rolands, Konopacka Laura, Koroļova Lana, Liepure Jolanta, Neretnieks Dāvis, Otikovs Jānis, Ozoliņa Renāte, Pīrāga Iveta, Plotņikova Dana, Sinkēviča Elīna, Skrinda Kaspars, Šivcāns Edgars, Vidiņš Gatis, Vinovskis Edgars, Zariņa Iveta

 

18. izlaidums 2007. gadā

Klases audzinātāja Inta Balode

Bitens Mārtiņš, Bunce Ieva, Danieks Artis, Eversone Līga, Folkmanis Māris, Graščenkovs Andrejs, Grundšteins Uģis, Ivuškāns Gatis, Joma Renārs, Kalēja Anita, Lindenbaums Māris, Līberts Jānis, Matvejeva Betija, Meļba Jana, Meļba Linda, Osis Artūrs, PobjavžinsVladislavs, Putnieks Rolands, Romaņivs Andrejs, Šērs Edgars, Veidemanis Uldis, Vinovska Agnese, Viņķele Elīna, Zabeļskis Armands

 

19. izlaidums 2008. gadā

Klases audzinātāja Ināra Kardakova

Bērziņš Māris, Biernis Niklāvs, Duboviks Mārtiņš, Dumcevs Dmitrijs, Hammers Aivis, Jaunzems Arnolds, Krauze Sintija, Labrence Rūta, Lankovskis Eduards, Lapiņš Roberts, Lavrenjeva Sanita, Ozoliņa Maija, Prātniece Madara, Pogaine Kristīne, Reinis Kristaps, Rumkovska Mārīte, Slivjuka Liene, Tobiass Māris, Trēde Kārlis, Trušulis Artūrs, Vilcāns Gatis

 

20. izlaidums 2009. gadā

12.a klases audzinātāja Sigita Krauze

Broka Dace, Danieks Dāvis, Grundmane Elīna, Holendere Vēsma, Jurēvica Ilze, Kļava Rihards, Korvena-Kosakovska Kristīne, Krīviņa Inese, Kuzmins Iļja, Lapina Anita, Neimanis Agris, Šakurova Diāna, Šaliņa Laura, Vaselis Mārtiņš

12.b klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Anete, Bunce Baiba, Cimare Līga, Eihvalde Inese, Gailāne Linda, Gaile Sintija, Jankovska Madara, Klaģis Kristaps, Pētersone Sanita, Simanovičs Kaspars, Stasiva Liāna, Strīķe Baiba, Šmeliņš Linards, Viņķelis Pēteris

 

21. izlaidums 2010. gadā

Klases audzinātāja Dace Jamonte

Ausmane Ieva, Bluka Ieva, Broka Zenta, Bukase Ilze, Butāne Anete, Dimante Daina, Drulle Māris, Dunkure Gunda, Folkmane Eva, Groza Līga, Kalniņa Līga, Klēģere Ilze, Leitēns Kristaps, Mingins Roberts, Pinte Sandis, Plane Daiga, Popkova Diāna, Rimdžus Iluta, Samuļonis Vitālijs, Siliņa Sintija, Stīpniece Madara, Vjaksa Evita, Ziediņš Emīls, Zīmeca Inga, Zīmons Ronalds

 

22. izlaidums 2011. gadā

12.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Antonovs Alberts, Balodis Kristaps, Beikmanis Nils, Černuho Līga, Dinsbergs Kārlis, Grinevics Toms, Jūrkalne Rūta, Kairovs Mārtiņš, Kalniņa Elza, Krāģis Kaspars, Lukaševica Renāte, Miķelsone Rita, Pole Kristīne, Polītis Nauris, Viņķele Anete, Vorza Pēteris

12.b klases audzinātājs Igors Grigorjevs

Brizgo Rolands, Cimars Mārtiņš, Dzērve Gundars, Galviņš Raivis, Grablovskis Rinalds, Grundmans Linards, Mickevičs Mārtiņš, Paslauskis Jānis, Sergejevs Sandris, Tisančins Nauris

 

23. izlaidums 2012. gadā

12.a klases audzinātāja Lolita Meinharde

Antonovs Roberts, Arāja Ieva, Bolmanis Emīls, Fogelis Raivis, Kairova Inga, Lilienfelds Jānis, Sadibovs Andrejs, Sakne Maira, Sakne Mārtiņš, Spila Laura, Strautniece Krista, Tračums Elgars Staņislavs, Vanags Kārlis, Zundāns Zigmārs

12.b klases audzinātāja Lolita Meinharde

Alksne Sintija, Balde Liene, Briede Linda, Bumbure Agnese, Cimdiņa Māra, Kotāne Elīna, Laurinaite Sintija, Lisovskis Klāvs, Marcinkus Sandra, Sausā Santa, Silinevičs Mārtiņš, Zariņš Jānis

 

24. izlaidums 2013. gadā

12.a klases audzinātāja Lilita Brizga

Adiņš Rihards, Jusis Mārtiņš, Kalnājs Jēkabs, Karpikovs Ritvars, Lesiņš Emīls, Neimane Kristīne, Ozols Dins Dāvids, Pelēcis Arvīds, Učelnieks Toms

12.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Hveženko Kristina, Miķelsone Linda, Ozoliņa Ramona, Sausā Sintija, Šīns Zigmunds, Visocka Anastasija, Višņauska Kitija

 

25. izlaidums 2014. gadā

12.a klases audzinātāja Rasma Skruļa

Dobrājs Emīls, Dunkurs Reinis, Folkmanis Jēkabs, Gulbis Edijs, Kols Raitis, Meldere Agnija, Oļeņičs Edgars, Staļģis Artis

12.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Bolmane Lauma, Bredika Linda, Dzene Maira, Eglīte Aivis, Jusis Edgars, Ozerska Kitija, Zariņa Laura

 

26. izlaidums 2015. gadā

12.a klases audzinātāja Inese Mičule

Gaspersone Lelde, Grantiņš Krišjānis, Grinevics Dāvis, Kalniņš Kristers, Melderis Kalvis, Misjuks Grigorijs, Ratkevičs Edgars, Sousovs Artjoms, Švarckopfa Amālija, Udrovskis Kaspars, Ulmanis Edvards

12.b klases audzinātāja Inese Mičule

Alksnis Harijs, Černavska Elīna, Jaunzeme Ilva, Livdāne Santa, Pilka Indra

 

27. izlaidums 2016. gadā

12.a klases audzinātāja Inna Galviņa

Freibergs Valts, Galviņa Adelīna Linda, Kotovs Daniēls, Stepiņš Mareks, Tāra Adelīna, Tupurīte Endija

12.b klases audzinātāja Inna Galviņa

Grīnberga Lāsma, Hofmanis Adrians, Janulione Sintija, Jurgens Rihards, Kante Kārlis, Petrago Anna, Straubergs Vilis

Ozolnieku vidusskolas 9. klašu absolventi

 

1990. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Biruta Sproģe

Ainārs Uldis, Babčuka Ilze, Bļodnieks Andris, Brālis Raimonds, Brediks Agris, Elksnīte Gita, Genis Ojārs, Grosa Gita, Jakovele Everita, Jēkabsons Ritvars, Jordāne Iveta, Kažotniece Zane, Mucinieks Ivo, Pētersons Andris, Reinis Armands, Silamiķelis Ints, Suboča Dace, Štālmeistars Juris, Uzbeka Kristīne, Veinberga Mārīte

Klases audzinātāja Ksenija Paģe

Buholcs Normunds, Briks-Dravniece Indra, Čirka Sanita, Dagils Alfreds, Ezermanis Jānis, Frīde Liene, Kalniņa Sandra, Lašinska Ieva, Liepa Kristīne, Mackevičs Normunds, Mots Andis, Riders Nauris, Saulītis Māris, Siliņa Ilze, Skuja Edgars

 

1991. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Regīna Smirnova

Ādmīdiņš Mareks, Andersone Aivija, Briks-Dravnieks Renārs, Černavska Agita, Fridberga Baiba, Grīnfelds Raimonds, Indriksons Andris, Juzupe Inta, Koževņikovs Andris, Kramiņa Gita, Lakša Agnese, Līcītis Ivars, Marhels Juris, Markovs Vilnis, Melderis Andris, Pētersone Līga, Ridere Sanita, Romašova Tatjana, Rozīte Kristīne, Rozītis Kaspars, Salmiņš Aivis, Siljānis Andis, Siļnova Ilona, Songailo Ieva, Spila Māris, Sproģis Raivis, Učelnieks Alvis, Veinberga Sarmīte, Vīnavs Ivars, Vuguls Jānis

 

1992. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Kohanovičs Mareks, Lozbeņovs Dmitrijs, Martuka Ilona, Masteiko Mareks, Pelnis Ivars, Pīrāga Iluta, Radziņa Antra, Romašova Svetlana, Vīnavs Guntis Klases audzinātāja Iveta Boge Balode Līga, Cērpiņa Līga, Cīrule Inese, Duļķe Dace, Gārseniece Evita, Iļjučonoka Gunta, Jackeviča Liene, Manteifele Zane, Mozga Māris, Neija Ģirts, Plonis Oskars, Pole Dace, Pūce Ineta, Stinka Juris

 

1993. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Anita Indāre

Andersone Egita, Baranovska Inese, Bērziņš Gatis, Blagoveščenskis Ruslans, Burkāns Agris, Dovguško Raitis, Duļbinska Dace, Gaidukēviča Iveta, Gene Sandra, Hāze Ilze, Jēkabsone Anda, Jurševica Kristīne, Kramiņa Jolanta, Kuksa Aivis, Meikšāns Andis, Meldere Dace, Pīrāgs Juris, Rēdiņš Zigmunds, Reskāja Inese, Ripa Raitis, Silčenkovs Atis, Skrabe Ilze, Strautnieks Kaspars, Strazda Egija, Ščeglova Daiga, Ščeglova Līga, Štubis Edgars

 

1994. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Auziņa Līga, Cabe Oskars, Dimperāns Ervins, Jorena Ieva, Lavrentjeva Inga, Plone Vineta, Ridere Gunita, Romašovs Andrejs, Skrabis Guntars, Žeivote Ilze

Klases audzinātāja Ligija Andersone

Apsīte Santa, Balode Aija, Dombrovskis Kaspars, Duntavs Arvīds, Franks Rihards, Mocebekers Gints, Novickis Jānis, Ošis Māris, Rītelis Intars, Solodovņikova Kristīne, Strumpe Eduards, Skadiņš Ilgvars, Valters Armands, Vācers Rolands

 

1995. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Rasma Skruļa

Ainārs Sandis, Blūms Mārcis, Brizga Egita, Brūvere Linda, Dulbis Aivars, Lecis Alvis, Paģe Inese, Pipare Intra, Rampāns Mareks, Sējāne Līga, Skadiņš Aleksis, Skruļa Inese, Valtere Dace, Vācers Armands, Vīksna Raitis

Klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Amols Juris, Briģe Sintija, Daņiļēvičs Oskars, Dunkulis Andris, Krīviņa Līga, Krūzmētra Mārtiņš, Kuniga Sintija, Lakša Dana, Naglis Almants, Pilka Inga, Učelnieks Inesis, Žeivots Kaspars

 

1996. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Dace Paģe

Burceva Zanija, Dinsbergs Edgars, Ernīte Baiba, Liepa Dace, Liepure Evita, Orlova Diāna, Ozoliņa Liene, Skadiņš Ulvis, Trokša Reinis, Veide Viktors, Ziemele Katrīne, Želvis Edvīns

9.b klases audzinātāja Mārīte Skrinda

Balodis Kaspars, Čaplinskis Māris, Daņiļēviča Gita, Ezermane Dace, Jansone Anita, Kronbergs Andis, Mucinieks Uldis, Ridere Evija, Rītelis Artis, Simanoviča Ineta, Ungure Linda

 

1997. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inta Bērziņa

Apsīte Sigita, Ārmanis Edijs, Blagoveščenska Diāna, Hāze Mārtiņš, Jansons Atis, Juse Vineta, Kondrāts Oskars, Masteiko Marita, Mozga Ivars, Ozols Artis, Podniece Iveta, Skadiņš Oskars, Šmits Ivo, Učelnieks Oskars, Valters Andris, Važa Inga, Važa Ivita, Veličko Gints

9.b klases audzinātājs Ārijs Strautnieks

Akmens Māris, Auliņš Ervins, Bilerts Edgars, Bībers Uģis, Cimars Agris, Duntava Rūta, Gilnere Leonora, Īve Rita, Jakovele Iveta, Karčevskis Edmunds, Kārkliņa Ilze, Kota Sintija, Sakne Ulvis, Šaliņa Liene, Vaškevics Jānis, Veidemanis Mārtiņš, Zaķis Uldi

 

1998. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Andersone Kristiāna, Auza Kārlis, Bērziņa Zane, Brauere Agnese, Briede Līga, Čača Evisa, Eihvalde Dana, Ērmiņš Arvis, Grāvere Evija, Kievišas Gatis, Kisele Inga, Liekniņa Laura, Liepurs Sandis, Miķelsons Mareks, Osis Jānis, Osis Mārtiņš, Pilka Valdis, Podniece Sigita, Vaičule Vita, Zariņš Renārs

9.b klases audzinātāja Agita Vaivade

Andriānova Levisa, Bulderbergs Māris, Finogejeva Imanta, Hercoga Aiga, Kalniņš Edgars, Lavrentjevs Dainis, Mackeviča Iveta, Mackevičs Zigmunds, Nagle Agnese, Ruskis Valērijs, Salmiņa Iveta, Saukums Ingus, Šaliņa Lelde, Tūcis Edgars, Učelniece Dzintra, Ungure Ilze, Vardanjana Silva, Veidemanis Artūrs, Vīgule Liene, Žukovska Zane

 

1999. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Alksne Iveta, Ausmiņa Iveta, Baiba Ritvars, Balodis Kaspars, Batarovskis Andis, Bulderberga Zane, Degainis Ivars, Hils Artūrs, Iļjins Aldis, Jaunskunga Laura, Junele Līga, Jurjāne Baiba, Krīviņa Maija, Mozaļevs Pāvels, Rozentāls Vilnis, Skruļs Jānis, Ungurs Normunds, Vācers Rinalds, Vēja Līga

9.b klases audzinātāja Sanita Ridere

Aleksandrovs Grigorijs, Auza Justīne, Bojarune Dace, Briedis Jānis, Fedorenko Tatjana, Juse Agnese, Gricius Diāna, Konopacka Dace, Masteiko Maija, Miķelsons Jānis, Rieksta Kristīne, Šauša Ilona, Tiliševskis Guntis, Vīgule Dace

 

2000. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Andersone

Āboliņa Ilze, Bajārs Kaspars, Boša Maija, Cimermane Elīna, Černuho Madara, Deļļa Ilze, Dumpis Māris, Gaugere Santa, Grīnfelde Zane, Kalniņš Oskars, Kieviša Gita, Liepiņš Jānis, Mihaiļuks Sergejs, Pilka Roberts, Pirogova Ludmila, Samuļone Jolanta, Trēde Māris, Trokša Marta, Učelnieks Jānis

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Andrianova Ella, Aleksejeva Rita, Andersons Mārtiņš, Baltgalvis Normunds, Ceilerta Sintija, Dombrovskis Jānis, Duntavs Jānis, Grūbe Inese, Jēkabsone Laura, Jurševica Vizma, Kromāns Ivo, Rēdiņš Jānis, Sergejevs Andris, Vaičulis Jānis, Veinbergs Armands, Veličko Mārtiņš, Zeltiņš Jānis.

 

2001. gada 9. klases izlaidums

Klases audzinātāja Inta Balode

Auliņa Edīte, Dambe Evija, Ercmanis Alvis, Iļjina Natālija, Iļjins Uģis, Išmuhamedova Maija, Karabačs Edgars, Korvena- Kosakovska Baiba, Liepiņš Linards, Lutere Aiga, Meinharde Ieva, Mihaiļuka Jeļena, Mozga Dace, Neretnieks Rihards, Nikolajevs Dmitrijs, Ozola Laura, Pitkeviča Tatjana, Plotņikovs Edgars, Riharde Ina, Simanoviča Indra, Skadiņa Daina, Skrupska Zane, Stepanoviča Sintija, Šmits Artūrs, Vācere Inguna, Vīgule Ilze, Zaķe Diāna

 

2002. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ilva Majore

Balodis Adrians, Didrihsone Zane, Didrihsons Raivis, Iļjins Aleksejs, Jakovels Jānis, Jaunskungs Mārtiņš, Joma Arta, Kisele Jeļena, Kisele Marta, Kurda Viktorija, Laivenieks Valentīns, Lapins Aigars, Lavrentjeva Ineta, Rozītis Viestards, Sapsaļeva Viktorija, Sergejeva Katrīna, Skaidiņš Kalvis, Vējš Arnis, Zariņš Māris, Zātiņš Gatis

9.b klases audzinātāja Baiba Seržāne

Bargs Kristaps, Blūms Roberts, Brakmane Dace, Burcevs Ivo, Doļegnovska Linda, Grauds Artūrs, Gricius Kristīne, Hils Oskars, Ivuškāns Gints, Legzdiņa Anda, Ozols Aigars, Paslauskis Renārs, Plans Ainārs, Rudlapa Agnese, Rutkovska Sandra, Šauša Edgars, Tise Kristīne, Vasele Ilze, Veinbergs Oskars

 

2003. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ligija Andersone

Alksne Ketija, Bērziņš Artūrs, Bistere Evija, Brūvere Jana, Čikulis Guntis, Doļegnovskis Eduards, Junele Sanita, Konopacka Laura, Koroļova Lana, Liepure Jolanta, Neretnieks Dāvis, Ozoliņa Renāte, Pirtnieks Krišs, Pīrāga Iveta, Plotņikova Dana, Skoraja Anna, Skrinda Kaspars, Važa Ilze, Vinovskis Edgars

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Baiba Līga, Bargs Madara, Berķe Gunta, Berķe Linda, Bluka Kristīne, Degainis Mārtiņš, Dumceva Marina, Gintere Ilona, Joma Rolands, Liepiņa Laura, Ļaksa Dainis, Pirtnieks Kristaps, Pluše Raimonds, Rēdiņa Sanda, Rēdiņš Sandis, Rītelis Edgars, Simonovs Edmunds, Vidiņš Gatis, Zariņa Iveta

 

2004. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bartuševics Rolands, Brakmane Sanda, Danieks Artis, Dreismanis Mārtiņš, Eversone Līga, Folkmanis Māris, Grāvers Sandris, Grīnfelds Andris, Grundšteins Uģis, Joma Renārs, Kairova Dana, Kairova Jana, Osis Artūrs, Ribaks Andis, Rodze Egija, Tilinde Agnese, Tilinde Sintija, Veidemanis Uldis, Vidiņš Ulvis, Vorza Jānis, Zariņa Sintija, Zeltiņš Māris, Žukovska Laura

9.b klases audzinātāja Marina Cīrule

Bierne Beatrise, Čestnihs Artis, Deļļa Mārtiņš, Graščenkovs Andrejs, Gūtmane Diāna, Meļba Jana, Meļba Linda, Mežsarga Madara, Pakalns Edgars, Pole Maija, Purmalis Gints, Putnieks Rolands, Rudlapa Zane, Vaičulis Māris, Vinovska Agnese, Viņķele Elīna, Zabeļskis Armands, Zariņš Gundars, Zeltiņa Lauma, Zeltiņa Laura

 

2005. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Akmentiņš Rihards, Dumcevs Dmitrijs, Freimanis Raitis, Jermolajevs Artūrs, Klaubergs Ilmārs, Kļaveniece Liene, Laiveniece Ilona, Marcinkēviča Elīna, Miezītis Artūrs, Milčs Roberts, Pogaine Kristīne, Rihters Sandis, Smagare Agnese, Sondors Jānis, Tenteris Artūrs, Trēde Kārlis, Vanags Eduards

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Bērziņš Māris, Biernis Niklāvs, Gūtmanis Māris, Jasinovičs Aigars, Jēkabsons Kristaps, Labrence Rūta, Lavrentjeva Sanita, Lešinska Arnita, Liepiņa Vita, Lisovskis Kārlis, Reinis Kristaps, Rumkovska Mārīte, Sakne Arta

 

2006. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Sigita Krauze

Antonovs Kārlis, Baumanis Aivars, Broka Dace, Danieks Dāvis, Drava Mārcis, Jurjāne Zane, Klaubergs Andris, Korvena-Kosakovska Kristīne, Krīviņa Inese, Lapina Anita, Meinharde Liene, Neimanis Agris, Sergejevs Sandris, Skrinda Raivis, Strads Jānis, Šakurova Diāna, Šaliņa Laura, Šmeliņš Linards, Vaselis Mārtiņš, Vīnavs Jānis, Zeltkalne Kaiva

9.b klases audzinātāja Biruta Bertulsone

Alksne Anete, Alksnis Artūrs, Beire Ieva, Bunce Baiba, Cimare Līga, Dinstmanis Roberts, Eihvalde Inese, Engere Kristīne, Gaile Sintija, Jermolajeva Zane, Klaģis Kristaps, Klāsens Ingus, Laizāns Arvils, Lembere Monta, Nikolajevs Aleksandrs, Pētersone Sanita, Riekstiņa Līga, Viņķelis Pēteris, Vītola Daina, Zvārgulis Ronalds

 

2007. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lāsma Stašule

Bluka Ieva, Bluka Mārtiņš, Broka Zenta, Drulle Māris, Folkmane Eva, Graubiņš Toms, Graudumnieks Rihards, Griškevics Vitālijs, Hammers Edijs, Ļitvinova Irina, Pinte Sandis, Sergejevs Gunārs, Siliņa Sintija, Strade Krista, Viņķele Anete, Vītoliņš Artūrs, Zīmeca Inga

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Butāne Anete, Dombrovskis Rolands, Dunkure Gunda, Groza Līga, Jemeļjanova Sabīne, Kalniņa Līga, Karlsons Kārlis, Leitēns Kristaps, Maņkeviča Nadežda, Ozols Armands, Plane Daiga, Rēdlihs Artūrs, Siņavskis Vladimirs, Stuģe Kristīne, Zvaigzne Līga

 

2008. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Aina Krūmiņa

Andersone Maija, Antonovs Alberts, Balodis Kristaps, Bērziņa Santa, Brizga Anete, Brizgo Rolands, Černuho Līga, Dirnēna Madara, Engers Roberts, Kairovs Mārtiņš, Kalniņš Edgars, Kļaviņa Santa, Lukaševica Renāte, Medjānova Lāsma, Meinharde Māra, Pelēce Liene, Polītis Nauris, Šērs Viesturs, Vasele Anna, Višņavska Rūta, Vīndedzis Roberts, Vorza Pēteris

9.b klases audzinātāja Rasma Skruļa

Beikmanis Nils, Cimars Mārtiņš, Fedotovs Juris, Freimane Marta, Gailis Aldis, Grinevics Toms, Grundmans Linards, Kalniņa Elza, Liepiņa Sintija, Miķelsone Rita, Pakalns Ēriks, Paslauskis Jānis, Pole Kristīne, Purmalis Aigars, Skrūzmanis Silvestrs, Solovjova Marina, Stupele Austra, Tisančins Nauris, Valbaka Tanita

 

2009. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Lolita Meinharde

Alksne Sintija, Balodis Jānis, Birkāns Ričards, Dinstmanis Jānis, Feldmane Baiba, Gaile Evija, Kaktiņš Toms, Kalēja Dārta, Kotāne Elīna, Lisovskis Klāvs, Platačs Eduards, Sadibovs Andrejs, Silinevičs Mārtiņš, Spila Laura, Strautniece Krista, Tračums Elgars Staņislavs, Vasele Andra, Viļums Jānis, Zariņš Jānis, Zīverts Artūrs

9.b klases audzinātāja Lolita Meinharde

Antonovs Roberts, Arāja Ieva, Balde Liene, Bolmanis Emīls, Briede Linda, Kairova Inga, Krastiņš Agris, Lilienfelds Jānis, Medjānovs Toms, Nonberga Anda, Oļeņiča Agnese, Riekstiņš Jānis, Sakne Maira, Sakne Mārtiņš, Sausā Santa, Šmite Agnese, Vanags Kārlis, Zundāns Zigmārs

 

2010. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Inga Vīnava

Babčuks Ingars, Bērzkalējs Rolands, Brants Renārs, Hveženko Kristina, Jarušausks Artis, Jusis Mārtiņš, Kalniņa Nelda, Karpikovs Ritvars, Kļaviņa Monta, Krišjāns Normunds, Krūmiņš Aleksandrs, Logina Santa, Ozols Dins Dāvids, Skrūzmane Beāte, Tartilovs Armands, Trautmane Santa

9.b klases audzinātāja Lilita Brizga

Kalnājs Jēkabs, Krauze Elvis, Lesiņš Emīls, Melnis Mārtiņš, Miķelsone Linda, Neimane Kristīne, Ozoliņa Ramona, Pelēcis Arvīds, Rubene Baiba, Sausā Sintija, Šēnfelds Kalvis Reinis, Učelnieks Toms, Ulmanis Roberts, Visocka Anastasija, Višņavska Kitija, Vītoliņa Sintija, Smorodova Inga

 

2011. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Guna Stūrmane

Āboltiņš Dāvis, Bolmane Lauma, Bredika Linda, Dobrājs Emīls, Folkmanis Jēkabs, Hila Beāte, Jusis Edgars, Kuķalks Toms, Ļaksa Arvis, Nonbergs Rolands, Pulle Olga, Staļģis Artis, Šauva Gatis, Viņķelis Kārlis Mikus, Zuģicka Inese

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Devjatņikovs Antons, Dunkurs Reinis, Eglīte Aivis, Gulbis Edijs, Ģingule Signe, Janulionis Andris, Kols Raitis, Koļesova Dana, Meldere Agnija, Oļeņičs Edgars, Pareiza Sabīne, Petrova Katrīne, Rūja Kristaps, Sviķis Klāvs, Truslis Ervīns, Valters Rihards, Zariņa Laura

 

2012. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Gunta Mūrniece

Alksnis Harijs, Butkēviča Egita, Černavska Elīna, Deksnis Jānis, Ilsters Egils, Jaunzeme Ilva, Kemps Roberts, Lamberts Alberts Emīls, Paegle Marta, Pilka Indra, Sousovs Artjoms, Ščeglovs Rihards, Udrovskis Kaspars, Ulmanis Edvards, Vuškāns Klāvs

9.b klases audzinātāja Lāsma Stašule

Birkāns Edvards, Gaspersone Lelde, Grantiņš Krišjānis, Grinevics Dāvis, Hveženko Marks, Kalniņš Kristers, Kārklis Ervīns, Lagzdiņa Anna, Melderis Kalvis, Misjuks Grigorijs, Prodniece Laura, Ratkevičs Edgars, Spalva Kristiāna, Švarckopfa Amālija, Teivāne Stefānija

 

2013. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Ināra Kardakova

Gaile Ieva, Gaile Kristīne, Jankune Laura, Kanceviča Elza, Kante Kārlis, Karpoviča Zanda, Kotovs Daniēls, Lencbergs Kalvis, Priede Ivo, Sadibova Monika, Skuja Laura, Stepiņš Mareks, Straubergs Vilis, Verpakovskis Mārtiņš, Vītols Roberts, Zariņa Keita, Zelmenis Raimonds

9.b klases audzinātāja Irita Semane

Buncis Filips Gundars, Dirnēna Žanete, Dučkena Elīna, Freibergs Valts, Galviņa Adelīna Linda, Grīnberga Lāsma, Ģingule Lelde, Hofmanis Adrians, Janulione Sintija, Kvante Artūrs, Landsbergs Deins, Landsbergs Elvis, Melders Emīls, Miļausks Dāvids Deivids, Petrago Anna, Platačs Artūrs, Spudiņa Anete, Tāra Adelīna, Tupurīte Endija

 

2014. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātājs Edvīns Elferts

Apsīte Rēzija Simona, Babčuks Elvijs, Gene Anna, Kalniņa Beāte, Karpikova Samanta, Lipšāne Sintija, Puriņš Gustavs, Spudiņš Artūrs, Stašule Nikola, Veļiks Raivo

9.b klases audzinātāja Sigita Krauze

Ausmiņa Laura, Briede Endija, Hincenbergs Renārs, Polis-Lundgrēns Tomass, Laurinaite Daniela Nikola, Romans Niklāvs, Strautnieks Toms, Učelniece Egija, Urbāns Mārtiņš, Valtere Elīna, Vugule Grēta Daniela, Zariņa Eva

 

2015. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Renāte Bērziņa

Beināre Agate, Briģis Toms Eduards, Černuho Jēkabs, Dūda Elīza Elizabete, Ģingule Santa, Ģingulis Osvalds Aivars, Krūmiņš Edvards Rainers, Kugrēns Namejs, Lagzdiņš Kārlis, Leite Paula, Mārtiņkrists Kaspars, Pelūde Kristaps, Rozenbergs Niks Norens, Sloka Līva, Sloka Miks Mikus, Staļģis Helvijs, Veļiks Edijs, Verpakovska Monta, Zabeļins Valters

9.b klases audzinātāja Inga Vīnava

Gržibovska Elza, Kalneta Monta, Krūzberga Kintija, Mackēviča Eva, Melderis Kristers, Naglis Valters, Ozols Edvards, Pētersone Zane, Stepanovičs Edmunds, Šķirus Artūrs, Vaščenko Vadims, Veikiptere Elīza Elizabete

 

2016. gada 9. klases izlaidums

9.a klases audzinātāja Alīna Rjabova

Anstrate Evelīna, Bļodnieks Rodrigo, Folkmanis Mikus, Jackevičs Endijs, Krūmiņa Estere, Krūmiņš Rihards, Misūne Marita Una, Mukāne Keita, Petrago Paula, Plane Katrīna, Poča Paula, Puriņa Dārta Adele, Rimeicāns Rihards, Strode Everita, Šnirhe Ieva, Tauriņš Uga, Vītoliņš Dainis

9.b klases audzinātāja Guna Stūrmane

Barga Elīna, Čeksters Dāvis, Gorodecka Gabriela, Grinevica Samanta Paula, Jermolajeva Karīna, Kleine Samanta, Krastiņa Ilva, Labdzers Ādams, Legzdiņa Anete, Ločmelis Raivo, Obručņikovs Ņikita, Pelnis Ivars, Puriņa Marta, Reimane Līga, Rītiņa Nikija Nikola, Rusina Diana Ņikoļa, Tīsis Reinis, Vāne Linda, Volmane Gunta Mairita, Zaksa Sintija, Zariņš Artis

Apakškategorijas