Trešā APU apbalvošana

2015./2016.mācību gadā skolā tika ieviesta programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" jeb, kā mēs to īsāk dēvējam, APU.

Šajā mācību gadā tā tika pārveidota un ieviesta nedaudz savādākā veidā kā iepriekšējā mācību gadā. Arī apbalvoju sistēma tika pārveidota - klases par katru mācību stundu var nopelnīt žetonus; sakrājot noteiktu žetonu skaitu, klases nopelna 1., 2., 3. vai 4.līmeņa apliecinājumus un var iegūt katram līmenim atbilstošas balvas. Šobrīd 1.līmeni ir sasniegušas sekojošas klases - 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 9.b, 10., 11.ab, 12.ab.

Skolēniem ir iespēja saņemt apbalvojumus arī par individuālu darbu, proti, katra mēneša beigās APU komanda (9 cilvēku sastāvā) apbalvo skolēnus, kuri ir nopelnījuši visvairāk pozitīvās piezīmes. Novembra mēnesī tie bija:

- 1.klašu grupā lielākais pozitīvo piezīmju skaits ir divām skolniecēm: Alisei Vācerei (1.b) un Solveigai Gražulei (1.c)
- 2.klašu grupā: Lainei Kuprišai (2.c)
- 3.klašu grupā: Danielai Proņičevai (3.a)
- 4.klašu grupā lielākais pozitīvo piezīmju skaits vienāds četrām skolniecēm: Beatrisei Tauriņai (4.a), Tīnai Annai Vanagai (4.a), Martai Vildavai (4.a) un Paulai Klegerei-Dortānei (4.c)
- 5.klašu grupā: Elīzai Zeltiņai (5.b)
- 6.klašu grupā: Sigitai Vīnavai (6.a)
- 7.klašu grupā: Annai Buholcai (7.a)
- 8.klašu grupā: Anetei Vīnavai (8.a)
- 9.klašu grupā: Kristīnei Jermolajevai (9.a)
- un vidusskolas posmā: Santai Ģingulei (11.ab)

Arī skolotājas par cītīgu pozitīvo piezīmju likšanu tiek apbalvotas (pēc sarežģītas matemātiskas formulas tiek aprēķināts koeficients). Sākumskolas skolotāju metodiskās grupas ietvaros vislielākais koeficients novembra mēnesī bija Anatei Brankai; latviešu valodas MG ietvaros apbalvota tika Ingrīda Ginovska, dabaszinību MG - Lolita Meinharde, svešvalodu MG - Irita Semane, sociālo zinību MG - Guna Stūrmane, mākslas priekšmetu un sporta MG - Agita Babre, savukārt matemātikas MG - Lilija Menska.

Apsveicam visus aktīvākos un čaklākos piezīmju krājējus, pelnītājus, kā arī licējus!

Pārējiem skolēniem novēlam sarosīties un būt aktīvākiem turpmāk!

Lai visiem pozitīvs gada noslēgums,

APU komanda


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg