22.martā Ozolnieku vidusskolā ciemojās Ventspils stikla pūtēji ar savu izglītojošo programmu par tik ļoti reto stikla pūtēju profesiju. Ar meistaru darbu iepazinās 1.b un 1.d, kā arī 3.a un 3.b klases skolēni. Pasākums ilga vienu mācību stundu.

Iepazīstam stikla pūtēju profe...
Iepazīstam stikla pūtēju profe...

 

Jau trešo mācību gadu Ozolnieku vidusskolā darbojas programma „Atbalsts pozitīvai uzvedībai” jeb APU. Skolēni aktīvi krāj žetonus par uzvedību stundās un starpbrīžu laikā, kā arī tos iegūst, piedaloties konkursos, olimpiādēs un citos nozīmīgos pasākumos pārstāvot Ozolnieku vidusskolu.

Apkopojot rezultātus, APU komanda noskaidroja šī brīža (2017./2018.mācību gada II semestra pirmās puses) aktīvākās žetonu vākšanas klases, aktīvākos skolēnus – pozitīvo piezīmju vācējus un aktīvākās skolotājas – pozitīvo piezīmju licējas.

Rezultāti ir sekojoši:

Piektdien, 19. janvārī, Ozolnieku vidusskolā tika organizēts barikāžu aizstāvju atceres dienai veltīts pasākums – erudīcijas konkurss „Barikādēm 27”. Iepriekšējos gados klasēm ļāvām iesaistīties fiziskās aktivitātēs „Barikāžu šķēršļu joslā”, taču šogad aktīvi rosījās un domāja erudītākie klases prāti.

Erudīcijas konkurss „Barikādēm...
Erudīcijas konkurss „Barikādēm...
Erudīcijas konkurss „Barikādēm...
Erudīcijas konkurss „Barikādēm...
Erudīcijas konkurss „Barikādēm...
Erudīcijas konkurss „Barikādēm...

 

Vissaspringtāk noteikti gāja 5.-6.klašu skolēniem, taču skolēni erudīti un veikli atšķetināja pat šķietami sarežģītākos uzdevumus! Vienkārši neklājās arī citu klašu skolēniem. Un tā… rezultāti ir sekojoši!

2015./2016.mācību gadā skolā tika ieviesta programma "Atbalsts pozitīvai uzvedībai" jeb, kā mēs to īsāk dēvējam, APU.

Šajā mācību gadā tā tika pārveidota un ieviesta nedaudz savādākā veidā kā iepriekšējā mācību gadā. Arī apbalvoju sistēma tika pārveidota - klases par katru mācību stundu var nopelnīt žetonus; sakrājot noteiktu žetonu skaitu, klases nopelna 1., 2., 3. vai 4.līmeņa apliecinājumus un var iegūt katram līmenim atbilstošas balvas. Šobrīd 1.līmeni ir sasniegušas sekojošas klases - 2.a, 2.b, 2.c, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 6.a, 6.b, 6.c, 8.a, 9.b, 10., 11.ab, 12.ab.