Swedbank skolas programmas “Dzīvei gatavs!” ietvaros Staņislavs Davidovičs (analītiķis Uzņēmumu apkalpošanas nodaļā) un Valerija Jurevica (klientu konsultante Jelgavas filiālē) ciemojās Ozolnieku vidusskolā, lai dalītos ar pieredzi un motivētu jauniešus mācīties. Tika novadīta matemātika, kur jaunieši praktiski Excel programmā veica aprēķinus, lai noskaidrotu, kurā brīdī akcijas labāk pirkt un kurā brīdī pārdot. Angļu valodā jaunieši aizdomājās par profesijām, kuras nākotnē vairs nebūs pieprasītas, kuras varētu izzust. Runāja par prasmēm, kuras būs nepieciešamas, lai veidotu veiksmīgu karjeru.

Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...
Swedbank skolas programma “Dzī...

 

Pēc veiksmīgi aizstāvētajiem zinātniski pētnieciskajiem darbiem 2. februārī, dienu vēlāk (3. februārī) 10. un 11. klašu skolēni devās mācību ekskursijā uz Rīgu. Vispirms devāmies uz Jūgendstila muzeju, apskatījām jūgendstila namus Elizabetes ielā un tālāk - uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju.

Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...
Mācību ekskursija "Rīgas jūgen...

Veicinot interesi par matemātiku, jau ceturto gadu Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalās privātās vidusskolas “RIMS” matemātikas olimpiādē. Šogad olimpiādē varēja piedalīties 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. klašu skolēni. Olimpiādes pirmā kārta  notika skolā. 1. februārī olimpiādes darbus pildīja trešo klašu skolēni Sāra Boitmane un Mārtiņš Rubezis. Ceturto klašu grupā uzdevumus risināja Marta Vildava, Līva Ločmele, Edgars Brūniņš un Artūrs Tamisārs, bet piekto klašu grupā - Evelīna Gunita Bumbiere, Paula Ezermane, Elizabete Ozola, Līva Skrupska, Jānis Vaškevics, Elīza Zeltiņa un Renārs Balinskis.

Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...

 

No 30. janvāra līdz 3. februārim Ozolnieku vidusskolā notiek projektu nedēļa. 1. - 8. klašu skolēni sākuši strādāt pie izvēlētajām tēmām, vidusskolēni gatavojas zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai, bet izlaiduma klašu skolēni raksta izmēģinājuma eksāmenu darbus.

Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā

 

NOSLĒDZIES NORDPLUS PROJEKTS PAR TEĀTRA METOŽU LIETOŠANU

Ar apmācības semināru par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī noslēdzās Nordplus Pieaugušo izglītības projekts Nr. NPAD-2015/10036 “Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū” (Theatre - rehearsal of successful integration into job market), kas tika īstenots sadarbojoties ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas, Islandes un Latvijas. Projekta mērķis bija stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

2016. gada 22. decembrī Jelgavā, LLU notika Jelgavas Valsts ģimnāzijas rīkotā reģionālā konference matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs”. No mūsu skolas tajā piedalījās matemātikas skolotājas Guna Cicena, Lilija Menska, Sigita Krauze; matemātikas un fizikas skolotāja Inna Galviņa un ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.