23.novembrī 6.klases skolēni piedalījās Jelgavas novada un Ozolnieku novada erudītu konkursā „Es karā aiziedams…”. Ozolnieku vidusskolas komandu veidoja 6.a klases skolēni – Sigita Vīnava, Eva Vīnava, Līva Zigmunde, Megija Grundmane un Ingus Iļjučonoks. Konkursa gaitā skolēniem bija jāpilda dažādi uzdevumi par Ziemassvētku kauju un Brīvības cīņu tēmām – jāatbild uz jautājumiem, jāraksturo Ziemassvētku kauju un Brīvības cīņu cīnītāju piemiņas vietas, jāizveido savs Lāčplēša dienas piemiņas pasākuma scenārijs un citi uzdevumi.

2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā

 

Ozolnieku vidusskola skolēni izcīnīja 2.vietu un ieguva iespēju 7.decembrī doties ekskursijā uz Latvijas Kara muzeju un Bērnu zinātnes centru.

Fizikā, apgūstot mācību tēmu "Skaņa",  8.-9. klašu skolēni izgatavoja paši savus mūzikas instrumentus un izveidoja savu darbu izstādi, kas pārsteidza ar ideju bagātību un radošo izdomu. Arī  3. klasē skolēni dabaszinību stundās sāk iepazīties ar tēmu "Skaņa". Sākumskolas skolēniem fizikas skolotājas Innas Galviņas vadībā bija iespēja visus mūzikas instrumentus izmēģināt, pašiem domāt un meklēt atbildes uz āķīgiem skolotājas jautājumiem, kā arī mācīties secināt.

Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"

Paldies fizikas skolotājai Innai Galviņai par interesanto stāstījumu un ierosmi  skolēnu pētnieciskajai darbībai!

Sākumskolas MG vadītāja Aleksandra Daņiļčenko un

direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova

Vēstures nedēļas ietvaros skolā notika nu jau tradicionālais konkurss 5. klasēm “Ko Tu zini par savu skolu?”.

Gatavojoties konkursam, skolēni noskatījās prezentācijas “Ozolnieku skola Latvijas 98 gados” un “Skolas ceļš”, iepazinās ar skolas muzeja izveidi un tā ekspozīciju. Daudzi skolēni ceļu uz muzeju atrada arī starpbrīžos, lai labāk iegaumētu redzēto un dzirdēto.

Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...

Latviešu valodas nedēļas ietvaros 15. novembrī notika Ozolnieku vidusskolas  latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klašu skolēniem. No katras klases tika izvirzīti 3 dalībnieki, kuri mērojās spēkiem dažādu  radošu un "āķīgu" valodas uzdevumu veikšanā.

Kā jau katrā olimpiādē, svarīgas ir gan zināšanas, gan spēja tās likt lietā, bet arī bez atjautības un veiksmes neiztikt!