2015./16.m.g. valsts pārbaudījumus kārtoja 3.,6.,9.,11.,12.klašu skolēni. 3.klašu skolēni veica valsts diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā. Latviešu valodā vidējais rezultāts 74.7%, matemātikā- 77.7%. Sniegums ir labāks kā vidējais rezultāts valstī (latviešu valodā valstī : 74.2%, lauku skolās:71.1%; matemātikā: 72%, lauku skolās:66,83%) un kaimiņu Jelgavas novadā (latviešu valodā-70,8%, matemātikā:67,1%), bet salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir neliels kritums (2014./15.m.g.: latviešu valodā -81.5%, matemātikā- 84%).

Diagrammas skatīt sadaļā Statistika

Abu kultūru sastapšanās notika zinātniski pētnieciskā darbā, kad 11. B klases skolniece Yu Xi (Nensija) pētīja un salīdzināja latviešu un ķīniešu tradicionālos svētkus. Lai gan sākumā Nensijai šķita, ka ZPD tāds rakstiņš vien ir, beigās tas izvērtās par nopietnu, pamatīgu un interesantu pētniecisko darbu, ko apliecina iegūtā 3. vieta Zemgales reģiona zinātniski pētniecisko darbu konferencē citvalodu valodniecības sekcijā un uzaicinājums prezentēt un aizstāvēt savu darbu arī valsts ZPD konferencē 2016. gadā.

Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
Kur satiekas latviešu un ķīnie...
 

11. maijā Ozolnieku vidusskolā notika lekcija "Apzinātība un attieksme" Ozolnieku novada pedagogiem

Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...
Lekcija Ozolnieku novada pedag...