18. janvārī pie mums bija ieradies pārstāvis no biedrības "Izaugsmes forums" un stāstīja par iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā. Skolēnu komandas (1-3 cilvēki) varēja pieteikties uz šo konkursu ar savu biznesa ideju. Tālāk ar profesionālu palīdzību no biedrības "Izaugsmes forums" varētu šo ideju pilnveidot un sacensties ar citām komandām par ļoti vērtīgām balvām. Balvu fonds - 7000 EUR apmērā. Tāpat skolēniem bija iespēja piedalīties konkursā un uzvarēt divas biļetes un izstādi "Skola 2016"
Vēl bija ieradies pārstāvis no firmas Tallink, kurš daudz stāstīja par skolēnu iespējām uz Tallink kuģiem. Tika izspēlēts minikonkurss kurā viens no skolēniem izcīnīja 4 biļetes braucienā ar kuģi uz Stokholmu.

18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs

Ko matemātikas skolotāji darīja vasarā?

Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara

Matemātiskās izglītības loma cilvēka intelekta un personības attīstībā plaši iztirzāta literatūrā. Izsmeļoši to formulējis pazīstamais matemātikas didakts Serve (Willy Servais). UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) XIX starptautiskajā konferencē 1956. gadā V. Serve sacīja:

No 13. līdz 17. septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās X Baltijas-Ziemeļvalstu Agrometrikas konference “Matemātika un statistika sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai”, kurā piedalās Baltijas valstu universitātes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences laikā tiks prezentēti 20 referāti, kā arī notiek plenārsēde un piecas lekcijas.

Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...