No 30. janvāra līdz 3. februārim Ozolnieku vidusskolā notiek projektu nedēļa. 1. - 8. klašu skolēni sākuši strādāt pie izvēlētajām tēmām, vidusskolēni gatavojas zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanai, bet izlaiduma klašu skolēni raksta izmēģinājuma eksāmenu darbus.

Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā
Projektu nedēļa skolā

 

NOSLĒDZIES NORDPLUS PROJEKTS PAR TEĀTRA METOŽU LIETOŠANU

Ar apmācības semināru par teātra metožu lietošanu 2016.gada decembrī noslēdzās Nordplus Pieaugušo izglītības projekts Nr. NPAD-2015/10036 “Teātris - mēģinājums veiksmīgai integrācijai darba tirgū” (Theatre - rehearsal of successful integration into job market), kas tika īstenots sadarbojoties ar četrām organizācijām no Lietuvas, Igaunijas, Islandes un Latvijas. Projekta mērķis bija stiprināt saikni starp pieaugušo izglītību un darba dzīvi.

2016. gada 22. decembrī Jelgavā, LLU notika Jelgavas Valsts ģimnāzijas rīkotā reģionālā konference matemātikas un dabaszinātņu skolotājiem „Mūsdienīga mācīšana un mācīšanās matemātikā un dabaszinātnēs”. No mūsu skolas tajā piedalījās matemātikas skolotājas Guna Cicena, Lilija Menska, Sigita Krauze; matemātikas un fizikas skolotāja Inna Galviņa un ķīmijas skolotāja Lolita Meinharde.

23.novembrī 6.klases skolēni piedalījās Jelgavas novada un Ozolnieku novada erudītu konkursā „Es karā aiziedams…”. Ozolnieku vidusskolas komandu veidoja 6.a klases skolēni – Sigita Vīnava, Eva Vīnava, Līva Zigmunde, Megija Grundmane un Ingus Iļjučonoks. Konkursa gaitā skolēniem bija jāpilda dažādi uzdevumi par Ziemassvētku kauju un Brīvības cīņu tēmām – jāatbild uz jautājumiem, jāraksturo Ziemassvētku kauju un Brīvības cīņu cīnītāju piemiņas vietas, jāizveido savs Lāčplēša dienas piemiņas pasākuma scenārijs un citi uzdevumi.

2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā
2.vieta erudītu konkursā

 

Ozolnieku vidusskola skolēni izcīnīja 2.vietu un ieguva iespēju 7.decembrī doties ekskursijā uz Latvijas Kara muzeju un Bērnu zinātnes centru.

Fizikā, apgūstot mācību tēmu "Skaņa",  8.-9. klašu skolēni izgatavoja paši savus mūzikas instrumentus un izveidoja savu darbu izstādi, kas pārsteidza ar ideju bagātību un radošo izdomu. Arī  3. klasē skolēni dabaszinību stundās sāk iepazīties ar tēmu "Skaņa". Sākumskolas skolēniem fizikas skolotājas Innas Galviņas vadībā bija iespēja visus mūzikas instrumentus izmēģināt, pašiem domāt un meklēt atbildes uz āķīgiem skolotājas jautājumiem, kā arī mācīties secināt.

Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"

Paldies fizikas skolotājai Innai Galviņai par interesanto stāstījumu un ierosmi  skolēnu pētnieciskajai darbībai!

Sākumskolas MG vadītāja Aleksandra Daņiļčenko un

direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova