Fizikā, apgūstot mācību tēmu "Skaņa",  8.-9. klašu skolēni izgatavoja paši savus mūzikas instrumentus un izveidoja savu darbu izstādi, kas pārsteidza ar ideju bagātību un radošo izdomu. Arī  3. klasē skolēni dabaszinību stundās sāk iepazīties ar tēmu "Skaņa". Sākumskolas skolēniem fizikas skolotājas Innas Galviņas vadībā bija iespēja visus mūzikas instrumentus izmēģināt, pašiem domāt un meklēt atbildes uz āķīgiem skolotājas jautājumiem, kā arī mācīties secināt.

Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"
Fizika un "Skaņa"

Paldies fizikas skolotājai Innai Galviņai par interesanto stāstījumu un ierosmi  skolēnu pētnieciskajai darbībai!

Sākumskolas MG vadītāja Aleksandra Daņiļčenko un

direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova

Vēstures nedēļas ietvaros skolā notika nu jau tradicionālais konkurss 5. klasēm “Ko Tu zini par savu skolu?”.

Gatavojoties konkursam, skolēni noskatījās prezentācijas “Ozolnieku skola Latvijas 98 gados” un “Skolas ceļš”, iepazinās ar skolas muzeja izveidi un tā ekspozīciju. Daudzi skolēni ceļu uz muzeju atrada arī starpbrīžos, lai labāk iegaumētu redzēto un dzirdēto.

Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...
Konkurss “Ko Tu zini par savu ...

Latviešu valodas nedēļas ietvaros 15. novembrī notika Ozolnieku vidusskolas  latviešu valodas olimpiāde 2.-4.klašu skolēniem. No katras klases tika izvirzīti 3 dalībnieki, kuri mērojās spēkiem dažādu  radošu un "āķīgu" valodas uzdevumu veikšanā.

Kā jau katrā olimpiādē, svarīgas ir gan zināšanas, gan spēja tās likt lietā, bet arī bez atjautības un veiksmes neiztikt!

Sestdien, 5. novembrī, četri 11.a klases skolēni – Santa Ģingule, Namejs Kugrēns, Vadims Vaščenko un Edvards Krūmiņš (matemātikas skolotāja S.Čerņajeva) – jau otro reizi apmeklēja “Mazās matemātikas universitātes” (MMU) nodarbības Latvijas Universitātes Fizikas un Matemātikas fakultātē.

Nodarbības LU Fizikas un Matem...
Nodarbības LU Fizikas un Matem...
Nodarbības LU Fizikas un Matem...
Nodarbības LU Fizikas un Matem...
Nodarbības LU Fizikas un Matem...

 

20. oktobrī Ozolnieku vidusskolā notika A. Liepas Neklātienes matemātikas skolas starptautiskā konkursa "Tik vai... Cik?" 1. kārta. Šis konkurss tiek piedāvāts 4. klašu skolēniem. No mūsu skolas konkursā piedalījās 18 skolēni - Emīls Akmens, Anete Supe, Katrīna Brika - Dravniece, Artūrs Tamisārs, Tīna Anna Vanaga, Rihards Tambergs, Marta Vildava, Emīls Reinis Rudzītis, Ance Aināre, Elīza Beāta Arcimoviča, Līva Ločmele, Lote Pāvilsone, Edgars Brūniņš, Mikus Dobrājs, Elza Renāte Strazdiņa, Paula Klegere - Dortāne, Katrīna Čursina, Elvisa Gabrāne.

Konkursa 3 kārtas notiek skolā. 4. kārtā piedalīsies tie skolēni, kuri būs ieguvuši visvairāk punktus. Šo kārtu organizēs matemātikas skola noteiktās vietās Latvijā.

Paldies par centību konkursa dalībniekiem!

No 13. līdz 17. septembrim Latvijas Lauksaimniecības universitātē (LLU) norisinājās X Baltijas-Ziemeļvalstu Agrometrikas konference “Matemātika un statistika sabiedrības ilgtspējīgai attīstībai”, kurā piedalās Baltijas valstu universitātes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. Konferences laikā tiks prezentēti 20 referāti, kā arī notiek plenārsēde un piecas lekcijas.

Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...
Seminārs – diskusija matemātik...