Janvāra pēdējā nedēļa jau vairākus gadus ir bagāta ar daudzveidīgām aktivitātēm: projektu nedēļu 2.-8. klasēm, izmēģinājuma eksāmeniem 9., 11. un 12. klasēm, valsts pārbaudījumu mutvārdu daļas kārtošanu 3.un 6. klasēm, novadu fizikas un krievu valodas olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu 10. un 11. klasēm. Projektu nedēļas kulminācija - piektdien, kad labāko projektu darbu rakstītāji prezentēja darbus saviem vienaudžiem. 9.-11. klašu skolēni nedēļu noslēdza ar karjeras dienu, dodoties mācību ekskursijās. 29. janvārī 12. klašu skolēni aicināja vecākus un skolotājus uz Žetonvakaru.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

6c. klase veidoja projektu "Veselīgs dzīvesveids". Tika sadalītas grupas, katrai no grupām bija sava apakštēma, kas veltīta veselīgam dzīvesveidam. Tika apskatīta gan dzīve bez stresa, gan sabalansēts uzturs, gan fiziskas aktivitātes, proti - viss, kas kopsummā veido veselīgu dzīvesveidu. Projekta ietvaros arī pagatavojām veselīgus ēdienus, kas ļoti patika skolēniem. Bija patīkami redzēt, cik skolēni labi zin, kas ir veselīgs ēdiens un kā to pagatavot.

6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa
6.c projektu nedēļa

Projektu nedēļa par Latvijas kokiem 2.c klasei bija dažādu notikumu pilna. Skolēni uzzināja daudz jauna, to labprāt arī stāstīja saviem klases biedriem. Nedēļas laikā lasījām dažādu informāciju par kokiem, skatījāmies mācību filmas, lasījām tautasdziesmas, strādājām grupās, kā arī bijām ekskursijā "Iepazīsties- koks".

Nedēļu noslēdzām ar interesantām un izglītojošām skolēnu prezentācijām.

2.c projektu nedēļa
2.c projektu nedēļa
2.c projektu nedēļa
2.c projektu nedēļa
2.c projektu nedēļa

5.c klase projektu nedēļā strādāja pie projekta "Mans vārds". Katrs skolēns meklēja informāciju grāmatās un internetā - kā vārds radies, kad pirmo reizi minēts Latvijā, ko nozīmē, cik cilvēkiem ir šāds vārds, kurai slavenai personai ir konkrētais vārds. Interesantākais posms projekta ietvaros bija sava vārda vizualizēšana - skolēni zīmēja, līmēja, veidoja no dažādiem materiāliem (vates, filca, akmeņiem, makšķeru āķiem, skrūvēm un citiem) savu vārdu.

5.c projektu nedēļa
5.c projektu nedēļa
5.c projektu nedēļa
5.c projektu nedēļa

18. janvārī pie mums bija ieradies pārstāvis no biedrības "Izaugsmes forums" un stāstīja par iespēju piedalīties biznesa ideju konkursā. Skolēnu komandas (1-3 cilvēki) varēja pieteikties uz šo konkursu ar savu biznesa ideju. Tālāk ar profesionālu palīdzību no biedrības "Izaugsmes forums" varētu šo ideju pilnveidot un sacensties ar citām komandām par ļoti vērtīgām balvām. Balvu fonds - 7000 EUR apmērā. Tāpat skolēniem bija iespēja piedalīties konkursā un uzvarēt divas biļetes un izstādi "Skola 2016"
Vēl bija ieradies pārstāvis no firmas Tallink, kurš daudz stāstīja par skolēnu iespējām uz Tallink kuģiem. Tika izspēlēts minikonkurss kurā viens no skolēniem izcīnīja 4 biļetes braucienā ar kuģi uz Stokholmu.

18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs
18.01.2016. seminārs