Tulkojumā no grieķu valodas „kaligrāfija” nozīmē skaisti rakstīt. Mūsdienu datorizētajā pasaulē  mākslinieciska rakstīšana ar roku uz papīra, burtu un ornamentu izzīmēšana jau tiek dēvēta par rakstības mākslu.

Jau piekto gadu Latvijas Krievu kultūras un izglītības svētku “Tatjanas diena” ietvaros tiek organizēts kaligrāfijas konkurss. Šajā mācību gadā skolēni, kuri apgūst krievu valodu kā dzimto valodu vai svešvalodu, kaligrāfiski un gramatiski pareizi centās uzrakstīt S. Maršaka dzejoli. Kopumā konkursā piedalījās 276 skolēni no dažādām Latvijas skolām.

Ceturtdien, 18. janvārī, Elejas vidusskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss ģeogrāfijā 7.-8. klašu komandām. Konkursā tika pārbaudīta skolēnu erudīcija, veicināta skolēnu aktīva interese par savas skolas, novada tradīciju, kultūrvēsturiskā mantojuma, apkārtējās vides izzināšanu un saglabāšanu, novērtētas skolēnu zināšanas un prasmes ģeogrāfijā. Konkurss motivēja skolēnus meklēt informāciju ārpus mācību programmas, padziļināti mācīties ģeogrāfiju.

11 komandu konkurencē Ozolnieku vidusskolas „trīs Kārļu” komanda - Kārlis Strautnieks, Kārlis Dumpis un Kārlis Krišjānis Zakrepskis izcīnīja 3.vietu.

Skolēnus konkursam sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Aina Krūmiņa.

Sveicam komandu un skolotāju ar veiksmīgu sniegumu konkursā!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa

12. janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. - 9. klasēm. Uz to bija uzaicināti 47 dalībnieki – skolēni no katras klases, kuri latviešu valodā bija saņēmuši augstākos vērtējumus, 1. semestri beidzot.

22. janvārī veiksmīgākie saņēma atzinības rakstus, kā arī visiem dalībniekiem tika saldā balva. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos!

Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...

 

Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji 5. - 9. klasēs

1.semestra noslēgumā, 20.un 21.decembrī,  projekta  Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros Ozolnieku vidusskolas pirmklasnieki (1.a, 1.b, 1.c un 1 b. klases), otrklasnieki (2.a, 2.c, 2.d klases) devās mācību vizītē uz Dabas muzeja ekspozīciju zālēm.

Trešo klašu skolēniem (3.a, 3.b un 3.c)  bija iespēja apskatīt muzeja ekspozīcijas, kā arī  piedalīties  izzinošā nodarbībā „Koki”.

Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā
Mācību vizīte Dabas muzejā

 

22. decembrī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Svinīgajā Konventa sēdē tika sumināti mācību grāmatu un studiju materiālu autori. Atzinības rakstu saņēma arī grāmatas Elementārās matemātikas pamati” autore Ozolnieku vidusskolas matemātikas skolotāja Sarmīte Čerņajeva.

Grāmata “Elementārās matemātikas pamati” (Čerņajeva S., Vintere A. (2017) Elementārās matemātikas pamati. Mācību līdzeklis, Rīga - Jelgava: 2017. –  103 lpp. ISBN 978-9934-8495-7-2) tika iesniegta LLU 2017. gada mācību grāmatu un studiju materiālu konkursam kategorijā “mācību grāmata”. Tā ietver tādas elementārās matemātikas zināšanas, kuras nepieciešamas sekmīgai augstākās matemātikas apgūšanai, nodrošinot iespēju atkārtot darbības ar daļskaitļiem un algebriskām izteiksmēm, pakāpju un logaritmu īpašības, kā arī gūt iemaņas vienkāršāko vienādojumu un nevienādību risināšanā.