25.maijā JND uz tikšanos tika aicināti Jelgavas un Ozolnieku novada 5. - 12. klašu radošākie skolēni – labākie domrakstu rakstītāji. Šādu pasākumu organizēt ierosināja mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Agnese Čīka, un pirmajā reizē uz to ieradās veiksmīgākie domrakstu autori no Aizupes pamatskolas, Elejas, Kalnciema un Ozolnieku vidusskolas. Tikšanās pirmajā daļā skolēni lasīja savus labākos domrakstus. Mūsu skolu pārstāvēja 5. a klases skolniece Laura Poča (skolotāja L. Andersone) un 11. klases audzēkne Līva Sloka (skolotāja A. Čīka). Visi dalībnieki saņēma pateicības un dāvaniņas.

Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...

 

Godināto saraksts

18.maijā Ozolnieku Tautas namā kopā pulcējās Ozolnieku novada skolu  skolēni - mācību priekšmetu olimpiāžu, Jelgavas un Ozolnieku novadu organizēto konkursu uzvarētāji, labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, interešu izglītības skates laureāti, viņu vecāki un skolotāji.  Viskuplākais pasākuma dalībnieku skaits bija no Ozolnieku vidusskolas - kopā 41 skolēns, šo skolēnu vecāki un 25 skolotāji - tika apbalvoti par izcilu sniegumu 2016./17.m.g..

Pirmās vietas iegūtas Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, matemātikas, mūzikas, ģeogrāfijas, sākumskolas matemātikas olimpiādēs. Otrās un trešās vietas izcīnītas bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, ķīmijas, fizikas,  angļu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, sākumskolas  matemātikas olimpiādēs.

Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums

 

16.maijā Ozolnieku vidusskolā viesojās asoc. prof. Vilnis Pīrs un prof. Dainis Berjoza no Latvijas Lauksaimniecības universitātes Tehniskās fakultātes Spēkratu institūta. Viņi stāstīja par 10. pneimobiļu sacensībām, kuras notika 2017. gada 4.- 6. maijā Egerā, Ungārijā, ko rīkoja AVENTICS rūpnīca. Tajās piedalījās vairāk nekā 50 studentu komandas no visas Eiropas ar pašu uzbūvētiem pneimobiļiem.  Pneimobiļu galvenais konstruktors Mārtiņš Ziemelis ir Ozolnieku novada iedzīvotājs. Pneimobiļu tapšanā piesaistīti vairāki sponsori un viens no sponsoriem ir arī Ozolnieku novada dome.

Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...
Ozolnieku vidusskolā viesojās ...

 

12.maijā pie mums notika radošā darbnīca - praktikums Jelgavas un Ozolnieku novada mājturības un tehnoloģiju skolotājiem. Tēma - Dažādu tehnoloģiju izmantošana suvenīru izgatavošanā

Praktikumu vadīja skolotājs Dainis Šantars

Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums
Radošā darbnīca - praktikums

 

Nu jau kā tradīcija katru pavasari Ozolnieku vidusskolā ir 9. klašu mācību ekskursija uz Latvijas Saeimu un Augstāko tiesu. Arī šogad 27. aprīlī  devāmies uz šīm valsts galvenajām institūcijām. Rīta pusē skolēniem tika dota iespēja paskatīties, kā norit darbs Saeimas sēdē, kā arī apmeklēt telpas, kurās deputāti strādā gan pirms, gan pēc sēdēm.

Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...
Mācību ekskursija uz Latvijas ...

 

Veicinot interesi par matemātiku, jau ceturto gadu Ozolnieku vidusskolas skolēni piedalās privātās vidusskolas “RIMS” matemātikas olimpiādē. Šogad olimpiādē varēja piedalīties 3.-9. klašu skolēni. Olimpiādes mērķis veicināt skolēnu interesi par nestandarta uzdevumu risināšanu, kā arī pilnveidot skolēnu prasmes un iemaņas nestandarta matemātikas uzdevumu risināšanā.

Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...
Matemātikas olimpiāde “MMC – P...

 

26.aprīlī Ozolnieku vidusskolas 6.klases skolēni Elīna Sergejeva, Sofija Beatrise Dūda, Raitis Cekuls un 7.klases skolēni -Lea Kince, Oto Aleksis Avots, Stefānija Kalniņa-Sisojeva piedalījās Ozolnieku novada angļu valodas konkursā Vilcē, iegūstot godpilno 2.vietu. Konkurss notika Vilces pamatskolas parkā, kurā bija izvietotas vairākas stacijas ar uzdevumiem. Pildot uzdevumus, skolēni ne tikai pārbaudīja savas zināšanas, ēda cepumus, bet arī izbaudīja skaisto Vilces dabu.

Paldies skolēniem par piedalīšanos!

Novadu konkurss angļu valodā
Novadu konkurss angļu valodā
Novadu konkurss angļu valodā
Novadu konkurss angļu valodā
Novadu konkurss angļu valodā
Novadu konkurss angļu valodā

21.-22.aprīlī Rīgā jau 41.reizi noritēja ZPD konference, kurā no 129 izglītības iestādēm 556 skolēni prezentēja 460 darbus 23 sekcijās.

Ķīmijas sekcijā uz valsts konferenci bija izvirzīti 31 darbs. Mūsu 11.a klases skolēns Vadims Vaščenko veiksmīgi aizstāvēja savu pētniecisko darbu „Metāla aizsardzība pret koroziju”, iegūstot atzinību. Tas ir augsts novērtējums!