Noslēdzies Mammadaba Vēstniecības skolas gads

2017./2018. mācību gadā Ozolnieku vidusskola godam nesa LVM programmas Mammadaba Vēstniecības skolas nosaukumu. 2017.gada 1.septembrī pie skolas svinīgos apstākļos tika uzvilkts mastā Vēstniecības skolas karogs, bet mācību gadam beidzoties, 31. maijā tas tika nolaists un nodots skolas muzejā.

Ozolnieku vidusskola bija viena no deviņām skolām Latvijā, kas pierādīja savas zināšanas, prasmes un mīlestību pret mežu, meža vērtībām un apkārtējo vidi, tādēļ arī tika piešķirts Vēstniecības skolas nosaukums.

Ko tad skola, skolēni un skolotāji ieguva kā Vēstniecības skola?

Noslēdzies Mammadaba Vēstniecī...
Noslēdzies Mammadaba Vēstniecī...
Noslēdzies Mammadaba Vēstniecī...

 

Septembrī 6. B klase devās Meža ekspedīcijā uz Tērvetes mežiem, lai papildinātu savas zināšanas par meža nozari. Ekspedīcijas laikā skolēni uzzināja par meža apsaimniekošanas ciklu, par karjeras iespējām, mācījās atšķirt dažādu koku koksni, sēklas un dzīvnieku pēdas. Būvēja arī unikālo koka konstrukciju - da Viņči tiltu. Ekspedīciju un transportu kā Vēstniecības skolai apmaksāja LVM.

Vēl viens brīnišķīgs un nebijis pasākums, kurā mūsu skolas skolēni piedalījās, bija putnu vērošana Ainažos un Vitrupes grīvā kopā ar ornitologu Kasparu Funtu un viņa kolēģi Ivaru. Skolēniem bija iespēja vērot putnus pie jūras, randu pļavās Ainažos un applūstošajās jūras pļavās. 3.a un 3.b klases skolēni iepazinās ar Vidzemes putnu un augu daudzveidību . Putnus vēroja optiskajā tālskatī, kas ir viens no ornitologu galvenajiem darba piederumiem. Arī šo pasākumu un transporta pakalpojumus sedza LVM.

Aprīlī 4.b klases skolēni piedalījās Ivara Šmita ģimenes pasludinātajā akcijā „100 ozoli Latvijas simtgadei.” Pasākums nebūtu iespējams bez LVM un īpaši, mūsu Vēstniecības skolas „krusttēva” -Jāņa Zitāna atbalsta. Jānis palīdzēja atrast īpašo vietu, kur ozolus stādīt un ar LVM finansiālo atbalstu sarūpēja stādus. Tagad Paužu dambī kuplo 100 ozoliņi, kas tika iestādīti mežziņa Gunāra Blūma vadībā.

Arī Ozolnieku vidusskolas pedagogi izmantoja īpašo- Vēstniecības skolas statusu. Jūnijā devāmies uz Dundagu, uz LVM Ziemeļkurzemes reģiona klientu centru, kur notika pedagogu tālākizglītības kursi. Kursu ietvaros noklausījāmies lekciju par meža nozares attīstību, apmeklējām lielāko kokmateriālu ražotāju Ventspils novadā- SIA Kurekss, mežā vērojām moderno mežizstrādes tehniku un pašu mežizstrādes procesu. Kursus un transporta pakalpojumus apmaksāja LVM.

Kā Vēstniecības skola saņēmām arī dāvinājumu- grāmatas un enciklopēdiju par meža nozari.

Par darbību šajā mācību gadā saņēmām simbolisko koku- egli, kas tiks novietota goda vietā - uz Meistarības dēļa, blakus baļķu krautuvītei.

Nākošajā mācību gadā turpināsim darboties LVM programmā Mammadaba, kas zina, varbūt pēc gadiem izpelnīsimies vēlreiz Vēstniecības skolas statusu.