Ozolnieku vidusskolai piešķirts Ekoskolu Zaļais Karogs

132 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņems Zaļā karoga balvu. Starp apbalvotajām izglītības iestādēm ir arī Ozolnieku vidusskola.

 

Piešķirts Ekoskolu Zaļais Kar...
Piešķirts Ekoskolu Zaļais Kar...
Piešķirts Ekoskolu Zaļais Kar...
Piešķirts Ekoskolu Zaļais Kar...

 

Starptautisko Zaļā karoga balvu saņem tikai tās skolas, kas ilgstošā laika posmā spēj demonstrēt izcilas aktivitātes vides jomā. Ekoskolas nosaukumu Ozolnieku vidusskola saņēma 2015./2016. mācību gadā.

Vides izglītības fonda Ekoskolu programmas koordinatori Daniels Trukšāns un Edmunds Cepurītis pagājušā mācību gada izskaņā viesojās skolā. Vizītes mērķis bija klātienē iepazīties ar skolas rīcībām un aktivitātēm, kā arī  tikšanās ar Ekopadomi, skolas vadību un vecāku pārstāvjiem.

Vides izglītības fonda pārstāvji pie skolas iestādīja pīlādzi kā pierādījumu tam, ka mūsu skolā tiek atbalstīta  vides sakopšana un labiekārtošana.

Apbalvošanas pasākums notiks 12. septembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.