14. novembrī Rīgā notika projektā “Ēdam atbildīgi!” iesaistīto izglītības iestāžu pārstāvju tikšanās, kurā skolotājas papildināja savas zināšanas par atbildīgu pārtikas patēriņu, pārrunāja aktualitātes, dalījās līdzšinējā pieredzē.

Seminārā piedalījās Lāsma Ozola no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra. Lektore  palīdzēja uzzināt vairāk par globāliem izaicinājumiem un to nozīmi vietējā līmenī. Bet  Jana Simanovska no Ekodizaina kompetences centra dalījās  praktiskos padomos izaicinājumu pārvarēšanai un aktīvai skolu jaunatnes iesaistei projekta aktivitātēs.

Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...
Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...
Projekta “Ēdam atbildīgi!”semi...

Ekoskolu Rīcības dienas notiks no 7. līdz 13. novembrim un būs veltītas ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu pieņemšanas jubilejai. Tādēļ dalībnieki aicināti rīkot akcijas un pasākumus, kas dažādos veidos pievērš uzmanību kādam no 4 videi veltītajiem mērķiem un sniedz pienesumu to sasniegšanā. Visu pasākumu nolūks ir piedāvāt veidus, kā iespējams iesaistīties globālas problēmas risināšanā ar vietēja mēroga rīcībām.

No 21.- 23. oktobrim  notika mācību programmas “Ēdam atbildīgi!” dalībskolu pārstāvju tikšanās starptautiskā projekta forumā “Menu For Change” (“Pārmaiņu ēdienkarte”) Prāgā, kurā Latvijas delegācija  tikās ar programmas dalībniekiem no astoņām citām pasaules valstīm. Latvijas delegācijas darba grupā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas Ekoskolu programmas koordinatore  Inta Vaškevica.

Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā
Forums Prāgā

Projekts ”Ēdam atbildīgi!” ir mācību programma Ekoskolām, veidota ar uzsvaru uz izglītības ciešu sasaisti ar praktisku rīcību. Projekts aizsākās  2015.gadā   un turpināsies arī turpmāk kā neatņemama Ekoskolas programmas sastāvdaļa. Programmā piedalās deviņas Eiropas valstis - Bulgārija, Horvātija, Čehija, Latvija, Malta, Polija, Rumānija, Slovākija un Slovēnija. Šajā mācību gadā arī Ozolnieku vidusskola ir viena no 50 dalībskolām Latvijā, kas izvēlēta  projekta īstenošanai.

Noslēgusies pieteikšanās LVM Mammadaba meistarklasei. Šajā mācību  gadā meistarklasei ir rekordliels dalībnieku skaits- pieteikušās 810 klases un pulciņi no dažādām Latvijas skolām. Jau vairākus gadus  arī Ozolnieku vidusskolas skolēni ir aktīvi meistarklases dalībnieki. Šogad no mūsu skolas ir rekordliels dalībnieku skaits-pieteikušās 15 klases un viens pulciņš. Meistarklasē darbosies 1.a, 1.b, 1.c, 3.a, 3.b, 3.c, 3.d, 4.a, 4.b, 4.c, 5.a, 5.b, 5.c, 7.a, 7.b klases un Mazo pētnieku skolas 1. klašu dalībnieki.

Jau otro gadu turpinās starptautiskais projekts “Lielās augu medība,” kurā šogad pieteikušās  vairāk nekā 80 Ekoskolas no visas Latvijas. Projektā piedalīsies arī Ozolnieku vidusskolas 1.-3. klašu skolēni. Projektu vadīs klašu audzinātāji, bet skolā projektu koordinēs skolotāja Vita Bērziņa.

19. septembrī, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē notika ikgadējā Ekoskolu apbalvojumu piešķiršana – 125 skolas saņēma  prestižo starptautisko Zaļo karogu, bet vēl 57 skolas ieguva Latvijas Ekoskolas sertifikātu. Izvērtējot iepriekšējā mācību gada darbu un aktivitātes,  arī Ozolnieku vidusskolai tika piešķirts Latvijas Ekoskolu  sertifikāts un Ekoskolas nosaukums.Tas ir augstākais  novērtējums ,ko skola  var iegūt  darbojoties Ekoskolu programmā pirmo gadu.

Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...
Latvijas Ekoskolu apbalvošanas...

Ozolnieku vidusskola saņem Latvijas Ekoskolu sertifikātu.

125 Latvijas izglītības iestādes šajā mācību gadā par īpašiem panākumiem ilgtspējīgas attīstības, vides izglītības un vides aizsardzības veicināšanā skolā un tās apkārtnē saņēmušas starptautisko Ekoskolas nosaukumu un Zaļā Karoga balvu. Vēl 57 skolas saņems diplomu un Latvijas Ekoskolas nosaukumu.