Erasmus+ projekta noslēgums

 

 

 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projekts Nr. 2015-1-DE03-KA219-013532_6  „Skola, teātris un karjeras izvēle”

Erasmus+ projekta noslēgums Ozolnieku vidusskolā ir sākums kaut kam jaunam ...

Tik daudz nākas lasīt un dzirdēt par alternatīvo pedagoģiju, par tās pozitīvo ietekmi, izmantojot individuālās pieejas paņēmienus, vispusīgas, domājošas, radošas, līdzsvarotas un atbildīgas personas veidošanā. Taču arī skolās, kurās nav oficiāli noteiktas vai pieņemtas alternatīvās pedagoģijas, daudzas tās izpausmes ir novērojamas gan ikdienas darbā ar izglītojamiem, gan īpašos projektos.

Tā tas bija arī ar Erasmus+ projektu Ozolnieku vidusskolā, kas norisinājās no 2015. gada septembra līdz 2017. gada augustam, iesaistot tajā kopā sešas partnerskolas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas un Turcijas, kopīgi strādājot pie šāda mērķa: „Veicināt savstarpējās mijiedarbības kultūru daudzveidīgās kultūras izpausmēs.”

Kultūra ir ļoti plašs jēdziens, bet, dalībskolām izvēloties projektā teātri kā galveno līdzekli vai objektu, izdevās gūt arī pietiekami plašu un vienlaikus padziļinātu darbošanos un izpaušanos kultūras kontekstā. Pirmais lielais uzdevums, kas bija jāīsteno dalībskolām, bija gatavošanās pirmajai sanāksmei „Mācīšanās/Mācīšana/Praktiskā darbība”, kas norisinājās Ozolnieku vidusskolā. Gan strādājot katrs savā skolā, gan pēc tam kopā Ozolniekos, tika radīts un uz skatuves parādīts mūzikls „Šahs”. Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem tā bija jauna pieredze – teātris ir bieži spēlēts un redzēts, taču mūziklā vēl nebija nācies uzstāties kā aktierim. Un katram dalībniekam uz skatuves bija sava loma, taču beigās, gan strādājot mūsu pašu veidotos un organizētos semināros un izkopjot muzikālās un teatrālās prasmes, kā šaha atsevišķi lauciņi tika salikta viena vienota izrāde, vienojot dažādas nacionalitātes, temperamentus un kultūras izpratnes. Un teātra skolotājai Madarai Gribai tas bija viens no lielākajiem izaicinājumiem šī projekta laikā.

Taču bez šī mūzikla radīšanas izaicinājuma bija arī nākamā teatrālā aktivitāte, kuras zīmē pagāja projekta otrais gads.

Katras skolas projekta dalībnieki strādāja pie teatrālas ainas iestudēšanas no brāļu Grimu pasakas „Sniegbaltīte”, gatavojoties to atrādīt otrajā sanāksmē Igaunijā. Līdzīgi kā Latvijā, arī Igaunijā izglītojamie darbojās dažādos semināros teatrālo prasmju attīstīšanai, sevis „atvēršanai” publikas priekšā, sevis iepazīšanai … Un sanāksmes noslēguma dienā bija pilna zāle ar skatītājiem, kuri varēja izvērtēt un redzēt, cik atšķirīga vai kopīga ir pasakas „Sniegbaltīte” beidzamās ainas interpretācija.

Ozolnieku Sniegbaltīte Kintijas Krūzbergas izpildījumā,  viņas sabiedrotais Spogulītis Edvarda Krūmiņa izpildījumā, bargā un skaistā pamāte Marijas Dombrovskas izpildījumā un pasakas teicēja Santas Ģingules izpildījumā izpelnījās daudz „laikus”, latviski – patikt apstiprinājumus, jo kopā ar skolotāju Madaru Gribu radīja mūsdienīgu versiju  - mobilais telefons un sociālie tīkli, šajā gadījumā Facebook, ir jauniešu dzīves neatņemama sastāvdaļa un kā izrādās, var burtiski vai simboliski glābt dzīvību. Sniegbaltītes sirds vietā pamāte saņēma viņas veco mobilo telefonu.

Un, kā izrādījās, mūsu skolas jaunieši atklāja vai apstiprināja savus talantus. Ar šo izrādes ainu viņi iepriecināja un pārsteidza Ozolnieku vidusskolas izglītojamos un vecākus Ziemassvētku koncertā, kā arī svētku līnijās.

Bet kulminācija visam bija Ozolnieku vidusskolas projekta dalībnieku nelielās grupiņas dalība 10. Latvijas bērnu un jauniešu teātru festivālā "…un es iešu un iešu!". Tur šī izrāde Madaras Gribas režijā guva atzinību kā modernākā izrāde.

Un papildus šīm teatrālajām radošajām aktivitātēm izglītojamie apguva dažādus citus profesionālās ievirzes darbus: leļļu, skatuves dekorāciju izgatavošanu, masku veidošanu no filca materiāla, kā arī praktiski izmēģināja skatuves grima veidošanu. Projekta dalībnieki apguva arī video veidošanas paņēmienus, kāds varēja iejusties fotogrāfa lomā, fiksējot projekta aktivitātes un darbības, kā arī uzņemties atbildību, prezentējot mājas darbus ar datora palīdzību, vadot viktorīnas vai palīdzot iejusties viesiem dalībskolas telpās un vidē.

Milzīgs paldies Ozolnieku vidusskolas izglītojamiem – projekta dalībniekiem, pedagogiem Renātei Bērziņai, Rūtai Bergmanei, Madarai Gribai, Dainim Šantaram, Aināram Kākeram, skolas direktorei Klārai Stepanovai un skolotājiem par līdzi jušanu projekta laikā. Milzīgs paldies vecākiem par atbildīgu jauniešu audzināšanu.

Un „āķis ir lūpā” – ir doma un jau tapis projekta pieteikuma melnraksts „Matemātika ar teātra paņēmieniem”.

Lai mums arī turpmāk daudz radošu projektu, kur gan individualitāte, gan darbs kopā rada rezultātus un veicina domājošas, radošas, sociāli atbildīgas, mainīgos apstākļos iekļaujošas personības veidošanos.

 

Sagatavoja

Projekta koordinatore Irita Semane

Teātra skolotāja Madara Griba