Nordplus projekta sanāksme Latvijā

No 27. februāra līdz 3. martam Ozolnieku vidusskolā norisinājās Nordplus projekta sanāksme, kuras laikā mūsu skolā viesojās 33 skolēni un 6 skolotāji no Zviedrijas, Grenlandes un Lietuvas. Šī bija noslēdzošā - pēdējā no četrām sanāksmēm, kura norisinājās Latvijā Nordplus mobilitātes projekta ietvaros “YTCA – Youths working Together in different Challenging Adventures”.

Nordplus projekta sanāksme Lat...
Nordplus projekta sanāksme Lat...
Nordplus projekta sanāksme Lat...
Nordplus projekta sanāksme Lat...
Nordplus projekta sanāksme Lat...
Nordplus projekta sanāksme Lat...

 

Šīs sanāksmes tēma bija “Eiropa bez robežām”. Pirmdienā viesi devās līdzi mūsu skolēniem un vēroja mācību stundas (paldies skolotājām Sigitai Krauzei, Lilitai Brizgai, Intai Vaškevicai), iepazinās ar mūsu skolu, tās vēsturi, kā arī spēlēja dažādas sadraudzības spēles, lai labāk iepazītu viens otru.

Otrdien visi kopā devāmies ekskursijā ar autobusu uz Rīgu, pa ceļam iepazīstot gan Ozolnieku novadu, gan uzzinot citus interesantus faktus par Latviju, kur apskatījām Latvijas Nacionālo bibliotēku, kā arī izstaigājām Vecrīgas ielas. Paldies gidei Iritai Semanei.

Trešdien skolēni strādāja darba grupās un iesaistījās dažādās aktivitātēs, domājot par nākotnes Eiropu un ideālajiem pilsoņiem tajā. Skolēni veidoja gan plakātus, gan izspēlēja nelielas etīdes, atainojot ideālā pilsoņa rīcību un uzvedību. Pēcpusdienā skolēni devās iepazīt Jelgavu.

Ceturtdien skolēni diskutēja par aktuāliem migrācijas jautājumiem, nākotnes darba iespējām Eiropā, kā arī domāja par savu nākotni Eiropā. Skolēni grupās zīmēja Nordplus projekta logo, kā arī piedalījās viktorīnā par visām Nordplus sanāksmēm kopumā. Noslēguma pasākumā vakarā skolēni uzstājās ar saviem sagatavotajiem mājasdarbiem – dziesmām, kā arī pavadīja vakaru kopīgi skolā.

Piektdien visi viesi devās mājup, taču skolēniem vēl izdevās, kopīgi strādājot ar lietuviešu un grenlandiešu skolēniem, izveidot plakātus un video par Latvijā pavadīto nedēļu.

Liels paldies 20 latviešu skolēniem, kuri aktīvi piedalījās šajā nedēļā organizētajās aktivitātēs un bija lieliski pozitīvi piemēri mūsu viesiem:

8.a klase Luīze Tautere, Nikola Virbale, Jana Stankovska, Ketija Rause, Kristaps Briks-Dravnieks, Rūta Balode, Laura Kristiāna Jureviča, Anete Vīnava

8.b klase Elīna Liepiņa, Sindija Birkāne, Loreta Engelante, Artūrs Freimanis

9.a klase Megija Eglīte

9.b klase Anete Sīle, Lilija Pinne, Kristiāna Zaremba, Madara Linda Briģe, Madara Portnaja, Marija Dombrovska

11. klase Edvards Rainers Krūmiņš

Liels paldies šo skolēnu ģimenēm, kuras atbalstīja mūs projektā un uzņēma savās ģimenēs Nordplus dalībvalstu skolēnus, bez vecāku atsaucības mums nebūtu iespēju īstenot šo projektu.

Īpašu paldies vēlamies teikt Bunču ģimenei, kuri atbalsta mūs katra projekta laikā un ir jau uzņēmuši vairākus citu valstu skolēnus savās mājās.

Liels paldies arī skolotājām, kuras palīdzēja īstenot šajā nedēļā ieplānotās aktivitātes:

Alīnai Rjabovai, Laurai Brantai un Rūtai Bergmanei.

Paldies direktorei Klārai Stepanovai par atbalstu gan šajā sanāksmē, gan arī visos iepriekšējos Nordplus projekta braucienos.