Skolas vēstures muzejā izveidota jauna ekspozīcija. Apskatei tiek piedāvāts Ozolnieku skolā mācījušos dzimtu koks "Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā"─ ar pārliecību, ka tas veicinās skolēnu piederības izjūtas stiprināšanu dzimtajai vietai un savai skolai.

Sākums šim dzimtu kokam bija 2014./2015. mācību gadā, kad 11. klases skolēns (tagad jau absolvents) Mareks Stepiņš izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā”. Tika aptaujāti 1. – 12. klašu skolēnu vecāki ar mērķi noskaidrot, vai viņi un viņu ģimenes locekļi savulaik mācījušies šajā skolā. Mareks izzināja 16 dzimtas, kuras 3 vai 4 paaudzēs mācījušās Ozolnieku skolā.

Leitnanta Roberta Rubeņa komandētā bataljona izcīnītā kauja Ugāles mežos no 1944. gada 14. novembra līdz 9. decembrim ir plašākā un ilgstošākā Latvijas nacionālās pretošanās kustības vēsturē. 2005. gadā darbu sāka viņa vārdā nosauktais fonds. Sagaidot Latvijas simtgadi, leitnanta Roberta Rubeņa vārdā nosauktais fonds vēlas atgādināt, ka, lai arī pusi no savas pastāvēšanas mūsu valsts pavadījusi zem okupācijas zābaka, visos laikos dzīvs ir bijis arī pretošanās gars, bet skolēniem par to stāstīts pārāk maz.

Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...
Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...
Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...
Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...
Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...
Rubeņa fonda pārstāvju viesoša...

 

20. maijā piedalījos Skolu Muzeju biedrības un Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja organizētajā konferencē “Jānim Grestem - 140”.

Jānis Greste bija dabas zinību skolotājs, ģeologs, pētnieks, kolekcionārs, literāts, jaunu pedagoģijas atziņu ieviesējs, muzejnieks. Viņš ir mūsdienu projektu un zinātniski pētniecisko darbu metodes radītājs, vairāku muzeju izveidotājs (Mineraloģijas muzejs, Rakstniecības muzejs, Latviešu skolu vēstures muzejs).

Noslēdzies Skolu muzeju biedrības organizētais radošo darbu konkurss „Eseja par skolotāju”, kas bija veltīts muzejnieka, kolekcionāra, skolotāja Jāņa Grestes 140. dzimšanas dienai. Izglītojamie tika aicināti iepazīt kāda šodien vai pagātnē strādājoša skolotāja personības nozīmību skolēna vai skolas izaugsmē, mudināti saskatīt skolotāja ikdienas darbā būtisko un neparasto, vērot, analizēt, izpētīt un izteikt savas pārdomas par personībām un notikumiem skolā literārā valodā.