Pedagogi

Ozolnieku vidusskolas pedagogi 2016./2017. mācību gadā

Vārds Uzvārds

Amats

Ligija Andersone  Latviešu valodas skolotāja
Aleksandra Andrejeva   Krievu valodas skolotāja, Interešu izglītības skolotāja "Krievu valoda"
Agita Babre  Mūzikas skolotāja, Interešu izglītības skolotāja "Koris", "Ansamblis"
Ilona Bakmāstere  Angļu valodas skolotāja
Kristīna Bauce  Logopēde, 8.a klases audzinātāja
Rūta Bergmane  Mūzikas skolotāja, 6.b klases audzinātāja, Interešu izglītības skolotāja "Koris"
Renāte Bērziņa  Vizuālās mākslas un kulturoloģijas  skolotāja, 11.ab klases audzinātāja
Vita Bērziņa  Sākumskolas skolotāja, 3.d klases audzinātāja
Kristīne Bolšteine  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenes)
Everita Borisova  Direktores vietniece izglītības jomā (1.-6. klases)
Anete Branka  Sākumskolas skolotāja, 3.c klases audzinātāja
Inga Branta  Interešu izglītības skolotāja "Franču valoda"
Laura Branta  Angļu valodas skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Lāsma Brasle  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Ilga Brigmane-Briģe  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Lilita Brizga  Bioloģijas skolotāja
Guna Cicena  Matemātikas skolotāja, 5.a klases audzinātāja
Marina Cīrule  Sporta skolotāja
Sarmīte Čerņajeva  Matemātikas skolotāja
Agnese Čīka  Latviešu valodas skolotāja, 6.c klases audzinātāja
Evita Dambīte  Sākumskolas skolotāja, 1.d klases audzinātāja
Aleksandra Daņiļčenko  Sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Sintija Daņiļčenko  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Rita Dilāne  Sākumskolas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Lāsma Dunkure  Speciālais pedagogs, Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inna Galviņa  Matemātikas un fizikas skolotāja
Ingrīda Ginovska  Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Madara Griba  Interešu izglītības skolotāja "Teātris un retorika"
Valda Hāze  Sākumskolas skolotāja, 4.c klases audzinātāja
Ance Jaka  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Ramona Joma  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Ināra Kardakova   Speciālais pedagogs, Matemātikas skolotāja
Ainārs Kākers  Direktores vietnieks izglītības jomā
Maija Kārkliņa  Muzeja pedagogs
Arnis Kiršteins  Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēni)
Diāna Kļava  Sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Sigita Krauze  Matemātikas skolotāja 12.ab klases audzinātāja
Anita Kreicberga  Ekonomikas skolotāja
Pēteris Kruglaužs  Angļu valodas skolotājs
Aina Krūmiņa  Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 9.a klases audzinātāja
Inita Kuģe  Interešu izglītības skolotāja "Koris", Koncertmeistare
Irina Lapiņa  Direktores vietniece izglītības jomā
Lelde Lulle  Sākumskolas skolotāja, 2.c klases audzinātāja
Santa Mandelberga  Sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Dina Medjānova  Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Lolita Meinharde  Ķīmijas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Lilija Menska  Matemātikas un informātikas skolotāja
Inese Mičule  Direktores vietniece izglītības jomā
Aļona Mihailova  Angļu valodas skolotāja
Maija Neļķe  Sākumskolas skolotāja, 1.c klases audzinātāja
Agita Ozola  Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Inga Pētersone  Izglītības psihologs, BAIC vadītāja
Laura Plota  Angļu valodas skolotāja, 8.b klases audzinātāja
Vita Prule  Angļu valodas skolotāja
Inta Raude  Matemātikas skolotāja, Bibliotekāre
Linda Repša  Skolotāja palīgs
Svetlana Rjabeva  Krievu valodas skolotāja
Jeļena Rjazanceva  Vēstures skolotāja, Politikas un tiesību skolotāja
Irita Semane  Vācu valodas skolotāja
Solveiga Skrebele  Sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Rasma Skruļa  Sporta skolotāja
Anna Sloka  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Klāra Stepanova  Direktore
Guna  Stūrmane  Sociālo zinību, 5.c klases audzinātāja
Dainis Šantars  Informātikas, mājturības un tehnoloģiju (zēni) un tehniskās grafikas skolotājs
Sigita Tretjaka  Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Veneranda Trokša  Bibliotekāre
Santa Tuherma  Karjeras pedagogs
Velta Vaivode  Matemātikas skolotāja
Kitija Valeiņa  Vēstures skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Mārīte Vasele  Sākumskolas skolotāja, 2.b klases audzinātāja
Inta Vaškevica  Krievu valodas skolotāja, 7.b klases audzinātāja
Inga Vīnava  Angļu valodas skolotāja
Juris Vuguls  Interešu izglītības skolotāja "Debašu klubs"
Ieva Ziediņa   Interešu izglītības skolotāja "Tautiskās dejas"
Vineta Zīverte  Sākumskolas skolotāja, Sporta skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Ēriks Grinevics  Interešu izglītības skolotāja "Jaunsardze"
Edgars Janovičs  Interešu izglītības skolotāja "Florbols"
Maruta Tilgale  Interešu izglītības skolotāja "Dejas", Koncertmeistare
Elīna Miķelsone  Interešu izglītības skolotāja proj. ”Nacionālie dārgumi”