Pedagogi

Ozolnieku vidusskolas pedagogi 2017./2018. mācību gadā (04.06.2018.)

Vārds Uzvārds

Amats

Ligija Andersone  Skolotāja palīgs
Aleksandra Andrejeva   Sākumskolas skolotāja, Interešu izglītības skolotāja "Krievu valoda"
Māra Ansonska  Koncertmeistare
Agita Babre  Mūzikas skolotāja, Interešu izglītības skolotāja "Koris", "Ansamblis"
Sigita Baimanova  Sākumskolas skolotāja, 3.b klases audzinātāja
Kristīna Bauce  Logopēde, speciālais pedagogs, 9.a klases audzinātāja
Rūta Bergmane  Mūzikas skolotāja, 7.b klases audzinātāja, Interešu izglītības skolotāja "Koris"
Renāte Bērziņa  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Vita Bērziņa  Sākumskolas skolotāja, 4.d klases audzinātāja
Kristīne Bolšteine  Mājturības un tehnoloģiju skolotāja (meitenes)
Everita Borisova  Direktores vietniece izglītības jomā (1.-6. klases)
Anete Branka  Sākumskolas skolotāja, 4.c klases audzinātāja
Maija Branka  Mūzikas skolotāja, Interešu izglītības skolotāja "Koris", "Ansamblis"
Laura Branta  Angļu valodas skolotāja, 8.c klases audzinātāja
Lāsma Brasle  Bērna kopšanas atvaļinājumā
Ilga Brigmane-Briģe  Sākumskolas skolotāja, 2.d klases audzinātāja
Guna Cicena  Matemātikas skolotāja, 6.a klases audzinātāja
Marina Cīrule  Sporta skolotāja
Sarmīte Čerņajeva  Matemātikas skolotāja
Agnese Čīka  Latviešu valodas skolotāja, 7.c klases audzinātāja
Evita Dambīte  Sākumskolas skolotāja, 1.d klases audzinātāja
Rita Dilāne  Sākumskolas skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Lāsma Dunkure  Speciālais pedagogs, Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Ilona Ekmane  Speciālais pedagogs
Inna Galviņa  Matemātikas un fizikas skolotāja
Ingrīda Ginovska  Latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.a klases audzinātāja
Valda Hāze  Sākumskolas skolotāja, 1.c klases audzinātāja
Rita Īve-Zaķe  Ekonomikas skolotāja
Ainārs Kākers  Direktores vietnieks izglītības jomā
Maija Kārkliņa  Muzeja pedagogs
Arnis Kiršteins  Mājturības un tehnoloģiju skolotājs (zēni)
Diāna Kļava Bērna kopšanas atvaļinājumā
Ieva Šaliņa  Sākumskolas skolotāja, 1.a klases audzinātāja
Baiba Kovaļevska  Pedagoga palīgs
Sigita Krauze  Matemātikas skolotāja
Aina Krūmiņa  Ģeogrāfijas un dabaszinību skolotāja, 5.c klases audzinātāja
Aleksandra Kukare  Sākumskolas skolotāja, matemātikas skolotāja, 4.b klases audzinātāja
Irina Lapiņa  Direktores vietniece izglītības jomā
Lelde Lulle  Sākumskolas skolotāja, 3.c klases audzinātāja
Sintija Plinka  Sākumskolas skolotāja, 4.a klases audzinātāja
Dina Medjānova  Sākumskolas skolotāja, 2.a klases audzinātāja
Lolita Meinharde  Ķīmijas skolotāja, 10. klases audzinātāja
Lilija Menska  Matemātikas skolotāja
Inese Mičule  Direktores vietniece izglītības jomā
Maija Neļķe  Sākumskolas skolotāja, 2.c klases audzinātāja
Lelde Novicka  Latviešu valodas skolotāja, 5.b klases audzinātāja
Agita Ozola  Latviešu valodas un literatūras, informātikas skolotāja
Līga Patupa  Karjeras skolotājs
Inga Pētersone  Izglītības psihologs, BAIC vadītāja
Laura Plota  Angļu valodas skolotāja, 9.b klases audzinātāja
Vita Prule  Angļu valodas skolotāja
Inta Raude  Bibliotekāre
Svetlana Rjabeva  Krievu valodas skolotāja
Irita Semane  Vācu valodas skolotāja
Solveiga Skrebele  Sākumskolas skolotāja, 3.a klases audzinātāja
Rasma Skruļa  Sporta skolotāja
Dina Tauriņa  Direktore
Laura Stepiņa  Bioloģijas skolotāja, 6.b klases audzinātāja
Guna  Stūrmane  Sociālo zinību, 6.c klases audzinātāja
Dainis Šantars  Informātikas, programmēšanas pamatu, mājturības un tehnoloģiju (zēni) un tehniskās grafikas skolotājs
Veneranda Trokša  Bibliotekāre
Kitija Valeiņa  Vēstures skolotāja, 7.a klases audzinātāja
Inta Vaškevica  Krievu valodas skolotāja, 8.b klases audzinātāja
Liene Veģere  Vizuālās mākslas skolotāja
Inga Vīnava  Angļu valodas skolotāja
Ērika Vugule  Vēstures un kulturoloģijas skolotāja, 12.ab klases audzinātāja
Vineta Zīverte  Sākumskolas skolotāja, Sporta skolotāja, 1.b klases audzinātāja
Renāte Zara  Latviešu valodas skolotāja, 5.a klases skolotāja
Svetlana Žukova  Angļu un krievu valodas skolotāja
Edgars Janovičs  Interešu izglītības skolotāja "Robotika"
Sanita Lipšāne  Interešu izglītības skolotāja "Floristika"