Programmas

Ozolnieku vidusskola piedāvā šādas izglītības programmas
  • Pamatizglītības programma, kods 21011111
  • Vispārējās vidējās vispārizglītojošā virziena programma, kods 31011011
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kods 21015811
  • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, kods 21015611