Skolēniem un vecākiem

Karjera ir personības mērķtiecīgs, jēgpilns visas dzīves gājums, kurā summējas visas indivīda dzīves lomas, brīvā laika aktivitātes, mācības un darbs. Karjeras plānošanas procesam jāsākas ar jēdzienu kar-jera apgūšanu un izpratni, kam seko pirmais karjeras virzienu noteicošs solis - pašvērtējums. Tiek uz-skaitīti četri pašvērtējuma instrumenti, kas iekļaujami pašnovērtējumā:

 1. Vērtības - tā ir cilvēkam būtisku personīgo vērtību izvērtēšana (piemēram, samaksa, drošība vai autonomija, ģimene un taml.).
 2. Intereses - tās ir personīgo interešu izvērtēšana, lai atklātu atbilstību starp interesēm un poten-ciālo profesiju (piemēram, lasīšana, ceļošana, sports).
 3. Prasmes - atklāj indivīda spējas un kvalifikāciju, ar tā palīdzību iespējams identificēt dažādas karje-ras jomas.
 4. Personība - pēta cilvēka individuālās īpašības, vajadzības, motivāciju un attieksmi.

Karjeras vadība iekļauj vadošās individuālās prasmes, kas palīdz plānot, organizēt, vadīt un kontro-lēt savu iekšējo un ārējo resursu efektīvu izmantošanu dzīves mērķu sasniegšanai. Ikkatrai personībai vajadzētu uzņemties atbildību par savas karjeras attīstības vadību mūža garumā, kas ietver arī mācīša-nās, sociālās, pilsoniskās un starp kultūru prasmes, kā arī sevis pilnveidošana un spēja atrast un saglabāt darbu. Karjeras vadības prasmju apgūšana veicina:

 • iesaistīšanos un dalību mācībās,
 • sekmju uzlabošanos un tālāku virzību izglītībā,
 • pāreju uz darbu,
 • profesionālās karjeras attīstību,
 • turpmāku izglītošanos,

Palīgi karjeras plānošanā

Kā plānot karjeru?

Attīstības iespējas skolas laikā

Kas Tev jāzina par sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru?

Kā iepazīt profesijas?

Tālākās izglītības ceļi pēc 9. un 12. klases

Kā izvēlēties piemērotāko izglītības iestādi?

Mācoties "Cilvēks sabiedrība" priekšmetus, Tu:

Mācoties tehnoloģiju un zinātņu pamatus, Tu:

Mācoties mākslas priekšmetus, Tu:

Mācoties valodas, Tu:

Pašizpētes testi

1. solis - Izzini sevi

Daudzveidīgo spēju tests

Personības tests

Dotumu izpēte

Veselības kvalitāte

Saskarsmes stratēģija

Izproti sevi / Karjeras tests

2. solis - Atrodi virzienu

Interešu tests

Kurš mācību priekšmets man patīk vislabāk?

Dž. Holanda pašnoteicējs

Profesionālā orientācija

Studiju izvēle

Profesiju pielaikotājs

Studiju virziena izvēle

3. solis - Vai esi gatavs darbam

Karjeras vērtību tests

Darba vides izvēles tests

Darba vides novērtēšana

Gatavība darbam

Izglītības izpēte

Izglītība Latvijā

Izglītības sistēma Latvijā

Nacionālā izglītības iespēju datubāze

Atvērto durvju dienas skolās

Skolu un studiju tops

Profesionālās izglītības iestādes

Augstākās izglītības iestādes

Profesionālās izglītības iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām

Izglītība ārzemēs

Izglītības iespējas ES, informācija par diploma atzīšanu un apmaiņas programmām

Saite uz Eiropas valstu izglītības iespēju datubāzēm

Education Centre Durbe informē par iespēju datubāzēm

Budžeta un bezmaksas programmas ārzemēs

Izglītības programmas ārzemēs

Akreditētās ASV augstskolas

Konsultācijas par izglītību Amerikā

Studijas Dānijā

 

 

 

 

 

Projekts „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” (Nr. 8.3.5.0/16/I/001)

Projekta norises laika posms skolā: 2017. gada 1. septembris - 2020. gada 31. augusts

Projekta specifiskais mērķis: Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs. Vairāk par projektu

PEDAGOGS KARJERAS KONSULTANTS

Pedagoģijas maģistre Līga Patupa 003. kabinets, cokolstāvā

E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tu Pieņemšanas laiks:
P. - 8:00 - 16:30
O. - 8:00 - 17:30
T. - 8:00 - 17:30
C. - 8:00 - 16:30
P. - 8:00 - 14:30

Individuālās, grupas karjeras konsultācijas 1.-12. klases skolēniem un vecākiem pēc iepriekšējas pieteikšanās e-klasē vai e-pastā.

Pedagogs karjeras konsultants Ozolnieku vidusskolā:

 • koordinē karjeras izglītības darbu skolā;
 • sniedz atbalstu skolēniem karjeras plānošanā, īstenošanā;
 • organizē un īsteno karjeras attīstības atbalsta pasākumus;
 • konsultē, informē un izglīto skolēnus karjeras attīstības jautājumos;
 • sniedz rekomendācijas, ieteikumus lietišķo dokumentu veidošanā;
 • iedvesmo, rosina, motivē un atbalsta skolas pedagogus, skolēnus un viņu vecākus.

Rezultāti uz 12.03.2018.

 

Vieta Klase Kopā kg

1. nedēļa kg

28.11.

2. nedēļa kg

05.12.

3. nedēļa kg

12.12.

4. nedēļa kg

19.12.

5. nedēļa kg

09.01.

6. nedēļa kg

16.01.

7. nedēļa kg

23.01.

8. nedēļa kg

30.01.

9. nedēļa kg

06.02.

10. nedēļa kg

13.02.

11. nedēļa kg

20.02.

12. nedēļa kg

27.02.

13. nedēļa kg

06.03.

14. nedēļa kg

12.03.

  1.a  60            14                46
  1.b                              
  1.c 17            17                
  1.d 12            12                
  2.a 657   64      9  156  89  57 237          45
 1. 2.b 2706   93    11  44 335  130 127 1573  18  14  120  216  25
  2.c                              
  2.d                              
  3.a  12                        12    
  3.b 129             107              22
  3.c                              
  4.a 773           737  6           10  20
  4.b                              
  4.c                              
 3. 4.d  1005     119       37  520         27  302
  5.a                              
  5.b                              
  5.c 165    12           96    46  11      
  6.a                              
 2. 6.b 1484   675   270  140  40 5  225  9    30  10  25  55
  6.c                              
  7.a 118            20 9              89
  7.b 68          55            13      
  7.c 50    12    27                11    
  8.a                              
  8.b 642    151      38  32   245    14      130  32
  8.c 167 76                43          48
  9.a                              
  9.b                              
  10.                              
  11. 146                100            46
  12.ab                              
  Bibliotēka 108                           108

 

Pavisam kopā  8319 76  1007 119  308  286 1363  383  1370 1862  78  68  153 408 838

 

* Šobrīd starp visām Latvijas dalībskolām esam 84. vietā. (www.zalajosta.lv)

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka  ir vietējās nozīmes bibliotēka, bet ar īpašām funkcijām un atbildību par kvalitatīvu un pilnīgu bibliotekāro un informācijas pakalpojumu sniegšanu izglītojamiem un pedagogiem, lai nodrošinātu valsts akreditēto un licencēto mācību programmu apguvi.

Skolas bibliotēkas krājuma veidošanu nosaka skolēnu un skolotāju informacionālās vajadzības. Komplektējot resursus, par pamatu tiek ņemti izglītības satura apguvei paredzētie izdevumi.

Pamatfonds ir krājuma daļa, kas ietver uzziņu literatūru, nozaru literatūru, daiļliteratūru, periodiskos izdevumus u.c. gan iespiestā, gan elektroniskā veidā.

Mācību fondu veido mācību grāmatas un citi ar  mācību procesu saistītie izdevumi. Arī šajā krājuma daļā tradicionālajām mācību grāmatām pievienojas elektroniskie materiāli.

Skolas bibliotēka attīstās kopā ar skolotāju izmantotajām mācību metodēm, paredzot krājumā iekļaut digitālos mācību līdzekļus..

Bibliotēkas lietotāju rīcībā ir abonements, kur izvietota lielākā krājumu daļa, un lasītava mācībām un lietderīgai brīvā laika pavadīšanai. Apmeklētāju darbam ir 2 datori ar interneta pieslēgumu un izdrukas iespējām.

Lasītavā iespējams organizēt mācību stundas, izmantojot gan tradicionālo krājumu, gan mācību materiālu prezentācijai nepieciešamo tehniku. Šeit ir droša vide kolektīvajām, grupu un individuālajām skolēnu mācībām.

Skolas bibliotēka skaitļos (ziņas par 2018. gadu)

Lasītāji 835
Apmeklējumi 13 515
Izsniegumi 24 707
Jaunieguvumi 2 482
Krājums 2018. gada beigās 31 126
   

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdien 8.00-16.00
Otrdien 8.00-16.00
Trešdien 8.00-16.00
Ceturtdien 8.00-16.00
Piektdien 8.00-16.00
   

Bibliotēkas lietošanas kārtība sadaļā Dokumenti

Skolēnu brīvlaikā bibliotēkas darba laiks tiek saskaņots ar skolas pasākumu plānu.

Mūsu šodienas darbi ir rītdienas vēsture

 

 

Muzeja darbības virzieni

Pamatfunkcija

 • Skolas vēstures apzināšana visā attīstības periodā
 • Skolēnu patriotiskā audzināšana Komunikatīvais darbs

Komunikatīvais darbs

 • Klašu stundas muzejā
 • Tematiskas ekskursijas
 • Tematiskas pēcpusdienas
 • Konkursi
 • Tradīcijas
 • Skolas popularizēšana sabiedrībā

Izpētes darbs

 • Lietišķo un foto materiālu vākšana
 • Prezentāciju veidošana par dažādām tēmām
 • Skolas gadagrāmatu veidošana
 • Zinātniski pētnieciskie darbi par skolai aktuālām tēmām Darbs ar krājumu

Darbs ar krājumu

 • Uzskaite
 • Dokumentēšana
 • Digitalizācija
 • Ekspozīcijas paplašināšana
 • Maināmu izstāžu veidošana

Muzeja izveides vēsture

Gatavojoties Ozolnieku skolas 160. jubilejai, 2006. gadā tapa grāmata par skolas vēsturi, sākot no 1949. gada - arī ar absolventu fotogrāfijām un skolēnu sarakstiem. Jubilejas sarīkojumā katrs interesents varēja izdevumu iegādāties un saglabāt kā skaistu atmiņu.

Par muzeju

„Absolventu grāmatas” izveide 2006. gadā bija skolas muzeja pirmsākums. Lielā interese par „Absolventu grāmatu” radīja prieku iesākto turpināt. 20. gadsimta sākumā celtā Ozolnieku skolas ēka stāv līdzās 1987. gadā atvērtajai jaunajai vidusskolai.

Par muzeju

2008. gadā renovētās vecās skolas 3. stāvā tika atvēlēta telpa muzejam. Trīs gadu laikā ar esošo un bijušo pedagogu, skolas absolventu un skolēnu palīdzību tapa ekspozīcija par Ozolnieku skolas vēsturi - no 1902. gada, kad tika ielikts pamatakmens vecās skolas ēkai, līdz 2011. - Ozolnieku skolas 165. jubilejas gadam.

Par muzeju

2011. gada 1. oktobrī 165. jubilejas pasākuma laikā tika atklāts skolas muzejs.

Par muzeju

Par muzeju

Nemitīgi augošais skolēnu skaits radīja nepieciešamību paplašināt telpas - no 2013. gada Ozolnieku vidusskola ir četrstāvu ēka. Jaunuzceltajā 4. stāvā tagad atrodas arī Ozolnieku skolas muzejs.

Par muzeju

Ieskats skolas muzejā

Muzejs atrodas blakus konferenču zālei. Stiklotā siena ikvienu aicina tajā ielūkoties. Maināmās planšetes informē par skolas vēstures notikumiem saistībā ar aktualitātēm skolā, novadā, valstī.

Par muzeju

Muzeja ekspozīcija izvietota 35,1 m2 lielā telpā hronoloģiskā secībā. Tās noformējuma koncepcija- no tumši brūnām materiālu pamatnēm līdz gaiši zaļām - simboliski attēlojot, kā no zemes izaug ozols, tā veidojas skolas vēsture. Muzejā atrodas 6 sienas stendi, 2 skapji-vitrīnas, 15 zemās galda vitrīnas, 4 veramie statīvveida stendi ar informāciju par skolas attīstību, pedagogiem un absolventiem no 20. gadsimta sākuma līdz mūsdienām.

Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju
Par muzeju

Muzeja pedagogs Maija Kārkliņa

2019./2020. mācību gads

Skolēni –

Skolotāji –

Darbinieki –

Direktore – Dina Tauriņa

Direktores vietnieces izglītības jomā (1.-6.kl.) – Dina Medjānova, Maija Neļķe

Direktores vietnieces izglītības jomā (7.-12.kl.) – Rita Īve-Zaķe, Alīna Rjabova

Direktores vietniece ārpusklases darbā – Rūta Bergmane

Direktores vietniece audzināšanas darbā – Inese Mičule

Saimniecības vadītājs – Ēriks Belovs

Skolas padomes priekšsēdētājs –

Vecāku padomes priekšsēdētājs –

Skolēnu domes prezidente –

Nozīmīgākie dati skolas vēsturē

1846. Ozolnieku pagastā dibināta OZOLMUIŽAS SKOLA.

1902. Uzcelta vecā skolas ēka – četrgadīgā pamatskola (63 skolēni). Vienlaicīgi darbu sāk arī Ozolnieku Skuju pamatskola.

1933. Izveidota sešgadīgā pamatskola (72 skolēni).

1987. Uzcelta jaunā skolas ēka, darbu sāk vidusskola.

1993. Tiek atjaunota patriotiskā jauniešu organizācija – jaunsargi.

1995.-2002. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā valsts aizsardzības programma (5 izlaidumi).

2000.-2004. Vidusskolas klasēs profesionāli orientētā robežsargu apmācības programma (2 izlaidumi).

2005. Pabeigta skolas sporta-aktu zāles celtniecība.

2013. Skolai uzbūvēts 4. stāvs

no 2015. gada Ozolnieku vidusskola ir viena no UNESCO ASP dalībskolām

no 2015. gada ieviesta programma “Atbalsts pozitīvai uzvedībai” (APU)

2016. gadā iegūts Zaļais diploms un Latvijas Ekoskolas nosaukums

2017. gadā iegūts starptautiskais Ekoskolas sertifikāts un Zaļais karogs

2017. gadā iegūts Mammadaba vēstniecības tituls un Mammadaba karogs

Ozolnieku vidusskolas Bērnu attīstības un izglītības centrs

BAIC prezentācija

Speciālistu darba laiki

Speciālās izglītības pamatnostādne - bērns var iegūt izglītību gan speciālās, gan vispārizglītojošās izglītības iestādē, un vienīgais pamatnosacījums, lai bērnam būtu nodrošināta atbilstoša vide un kvalificēta palīdzība kvalitatīvas izglītības ieguvei. Iekļaujošās izglītības mērķis ir nodrošināt vienlīdzīgas iespējas izglītības apguvei un veicināt sociālās atstumtības riska grupu iekļaušanos izglītības sistēmā visos izglītības veidos un pakāpēs.

Iekļaujošās izglītības uzdevumi:

 • veicināt skolēnu ar speciālām vajadzībām iekļaušanu vispārējās izglītības iestādēs;
 • nodrošināt skolēniem vienlīdzīgas iespējas mācību satura apguvē un vērtēšanā;
 • nodrošināt mācību līdzekļu, metodisko materiālu izstrādi atbilstoši traucējuma veidam, lai sekmētu skolēna izaugsmes dinamiku;
 • nodrošināt pieejamu izglītības vidi un veicināt vides pieejamības uzlabošanu sabiedrībā kopumā;
 • nodrošināt kvalitatīvu un efektīvu pedagogu sagatavošanas sistēmu iekļaujošās izglītības īstenošanai;
 • veicināt savlaicīgu speciālo vajadzību diagnostiku visos izglītības posmos;
 • veicināt sabiedrības attieksmes maiņu un izpratni par iekļaujošo izglītību.

Ozolnieku vidusskolas atbalsta personāls veic papildus psiholoģisko un pedagoģisko darbu ar bērnu, lai palīdzētu viņam apgūt mācību programmu vai citas iemaņas.

Atbalsta personāls palīdzēs:

 • ja skolēnam ir vājas sekmes vienā vai vairākos mācību priekšmetos, ja zūd interese par mācību procesu, ir nevēlēšanās apmeklēt skolu;
 • ja aizkavēta bērna attīstība un skolēna rīcība neatbilst bērna vecumam;
 • ja skolēnam ir izteikta nespēja kontrolēt savu uzvedību, ilgstošas emocionālas problēmas, tendence uz sociālu izolāciju, zemu pašcieņu;
 • ja skolēnam ir izteikta aizmāršība, izteikta un ilgstoša neizveicība, nespēja pielāgoties dažādām situācijām, vāja prasme organizēt un plānot savu darbu.

Speciālistu kompetences atbalsta personāla grupā

Administrācijas pārstāvis - direktores vietniece izglītības jomā Everita Borisova

 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēnu mācību sasniegumiem un to dinamiku;
 • nodrošina atbalsta pasākumu īstenošanu mācību procesā;
 • sadarbojas ar mācību priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu individuālo izglītības plānu izveidē un īstenošanā.

Atbalsta grupas vadītāja - BAIC vadītāja, izglītības psihologs Inga Pētersone

 • koordinē atbalsta grupas darbu;
 • apkopo un izvērtē informāciju par skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība (nepietiekami mācību sasniegumi, uzvedības problēmas, cita informācija no skolotājiem);
 • veic psiholoģisko izpēti ar Latvijā standartizētiem un validētiem testiem;
 • sniedz informāciju par veiktās diagnostikas rezultātiem skolotājiem un speciālistiem (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti';
 • palīdz bērnam izprast viņa mācīšanās grūtību cēloņus un rast risinājumus situācijas uzlabošanai;
 • konsultē skolotājus un vecākus par efektīvākajām metodēm mācību un uzvedības problēmu risināšanā, veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību atbalsta sniegšanā bērnam;
 • veic individuālu darbu ar bērnu, skolotāju, vecākiem;
 • sniedz atzinumus par mācīšanās traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, ka arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

Speciālie pedagogi Ināra Kardakova, Lāsma Dunkure, Kristīna Bauce

 • Izvērtē skolēnu speciālās vajadzības un mācīšanās grūtības, iesaka palīdzības veidus;
 • Veic korekcijas darbu individuāli un grupās, palīdz veiksmīgāk iekļauties mācību procesā;
 • nodarbības skolēniem, kuriem ir grūtības mācībās;
 • konsultē skolotājus un vecākus par specifiskiem mācīšanās traucējumiem un iespējamiem palīdzības veidiem;
 • nepieciešamības gadījumos piesaista citus speciālistus;
 • izstrādā skolēnu individuālos mācību plānus, to realizēšanā sadarbojas ar priekšmetu skolotājiem un skolēnu vecākiem.

Logopēds Kristīna Bauce, Anete Branka

 • Veic bērnu valodas traucējumu diagnostiku un korekciju;
 • Konsultē skolotājus un vecākus par korekcijas darba norisi;
 • Sniedz atzinumus par valodas attīstības, lasīšanas un rakstīšanas traucējumiem un atbalsta pasākumu nepieciešamību mācību procesā, kā arī valsts pārbaudījumos bērniem ar mācīšanās traucējumiem.

Ozolnieku novada Sociālā dienesta sociālais pedagogs -  Ieva Briģe

 • diagnosticē bērnu un jauniešu socializācijas grūtības, esošo sociālo risku ietekmi uz viņu pilnvērtīgu integrēšanos sabiedrībā un sociālo prasmju apguvē;
 • apmeklē izglītības iestādi un veic novērojumus, lai noteiktu riska faktoru klātesamības pakāpi skolā, vienaudžu vidē;
 • apkopo un sistematizē datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
 • konsultē un iesaista resocializācijas programmu īstenošanā bērnu un jauniešu ģimenes, izglītības iestāžu un ārpusskolas pedagoģisko personālu;
 • apmeklē ģimenes, lai apzinātu to sociālās un ekonomiskās problēmas un noteiktu riska faktoru pakāpi ģimenēs;
 • sadarbojas ar pašvaldības iestādēm ( sociālajiem darbiniekiem, bāriņtiesu, pašvaldības policiju )ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu.

Medmāsa Silvija Putniece

 • Informē atbalsta komandas speciālistus par bērna veselības stāvokli (ievērojot ētikas normas un konfidencialitāti);
 • Prognozē iespējamo veselības traucējumu ietekmi uz izglītības procesu, izstrādā rekomendācijas skolotājiem un konsultē vecākus;
 • Sniedz ārstniecisko un profilaktisko palīdzību, popularizē veselīgu dzīvesveidu.

Visi atbalsta grupas dalībnieki

 • Sadarbojas, nodod nepieciešamo informāciju, rekomendācijas bērnu izglītības procesa organizēšanā. Sniedz informāciju vecākiem un skolotājiem par atbalsta komandas izstrādātajām rekomendācijām;
 • piedalās individuālo izglītības plānu sastādīšanā un rezultātu izvērtēšanā bērniem ar speciālām vajadzībām;
 • izpilda skolas administrācijas un augstākstāvošu institūciju rīkojumus, kārto dokumentāciju vai sniedz ziņas institūcijām, ja tas nepieciešams bērna izglītībai.

Atbalsta personāla grupas sadarbība ar vecākiem

 • Uzklausīt vecākus, korekti atbildēt uz viņus interesējošiem jautājumiem. Noskaidrot vecāku vēlmes un intereses bērnu izglītošanas jautājumā
 • Pārrunāt ar vecākiem bērna attīstību, mācību sasniegumus un/vai uzvedības problēmas. Iesaistīt vecākus lēmumu pieņemšanas procesā
 • Ieteikt iespējamos problēmas risināšanas veidus, papildus nodarbības skolā, speciālistu konsultāciju
 • Vienoties, ka vecāki atbalstīs bērnu mācību procesā, kādi būs vecāku pienākumi un atbildība, ka arī kāds būs turpmākais saziņas veids. Galvenais uzdevums sadarbībā ar vecākiem ir sniegt objektīvākus priekšstatus par bērna mācīšanās traucējumiem, to īpatnībām, noteikt audzināšanas un apmācības uzdevumus korekcijas darbā.

 

Speciālists

Kabinets

Darba laiks

BAIC vadītāja, Mag.psych.

Inga Pētersone

210.

P.  8:00 – 16:30 

O. 8:00 – 16:30

T.  8:00 – 16:30

C.  8:00 – 16:30

P.  8:00 – 16:30

Speciālie pedagogi

Ināra Kardakova

Lāsma Dunkure

210.

Pēc stundu saraksta vai iepriekšējas vienošanās

Logopēds, speciālais pedagogs

Kristīna Bauce

009.

Pēc stundu saraksta vai iepriekšējas vienošanās

Ozolnieku novada Sociālā dienesta sociālais pedagogs

Ieva Briģe

003.

T. 8:00 – 17:00

 

Ozolnieku vidusskolas interešu izglītība

 

BILDE Pulciņa apraksts

Apakškategorijas