Vīzija, misija, mērķis, vērtības

Vīzija

Mūsdienīga, atvērta un konkurētspējīga izglītības iestāde.

Misija

Kvalitatīvas, konkurētspējīgas izglītības ieguves nodrošināšana visiem Ozolnieku novada izglītojamiem.

Mērķis

Kvalitatīva izglītības procesa organizēšana izglītojamiem mūsdienīgā, labvēlīgā un drošā vidē  pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības ieguvei, personības izaugsmei.

Vērtības

Patriotisms. Izaugsme. Cieņa. Atbildība.