Cienījamie vecāki!

Aicinām Jūs uz Atvērto durvju dienu un
Vecāku konferenci -
trešdien, 2017. gada 8. novembrī,
Ozolnieku vidusskolā

Moto:
Māja un skola – divi spārni,
Kas paceļ putnēnu augšup.

Darba kārtība:
15.00-18.00 Tikšanās ar pedagogiem (iepriekš piesakoties)
18.00-18.30 Reģistrācija
18.30-20.00 Dr. paed. Karine Oganisjana “Kāpēc kompetencēs balstītas mācības?”
20.00-20.15 Jautājumi lektorei
20.15-20.35 Skolas izvērtējums (darbs grupās)
20.35-21.00 Skolas izvērtējuma prezentācijas

Priecāsimies Jūs redzēt skolā!

Ģimenes diena 26.05.2017. plkst. 18:00

Pēc Vecāku padomes iniciatīvas Ozolnieku vidusskolā tiks atjaunota Ģimeņu pēcpusdiena, kas notiks 26.maijā pulksten 18.00 skolas stadionā. Šī būs diena, kurā ģimenes kopā ar bērniem un skolotājiem sportiski un radoši pavadīs laiku. Ģimeņu dienā ir paredzētas dažādas sportiskas un radošas uzdevumu stacijas. Pateicamies visām ģimenēm, kas e-klasē reģistrēja savu dalību pasākumā.

Aicinām ierasties labā garastāvoklī līdzi ņemot groziņus.

Izraksts no skolas iekšējās kārtības noteikumiem

...

7. Mācību procesa laikā izglītojamiem aizliegts bez atļaujas atstāt Izglītības iestādi un/vai tās teritoriju (teritorijas robežplānu skat. Pielikums Nr.1) Izņēmuma gadījumā, tai skaitā slimības dēļ, izglītojamais drīkst atstāt Izglītības iestādi pirms noteiktā stundu beigu laika ar medmāsas un klases audzinātāja vai Izglītības iestādes vadības pārstāvju atļauju, informējot par to vecākus (likumiskos pārstāvjus).

8. Mācību procesa laikā izglītojamiem aizliegts atstāt Izglītības iestādi bez pedagoga atļaujas un klātbūtnes.

...

Ozolnieku vidusskolas iekšējās kārtības noteikumi

Informējam, ka  atbilstoši Ozolnieku novada izglītojamo pārvadāšanas pakalpojumu līgumos Nr.391 un Nr.392 tehniskajās specifikācijās noteiktajam, autobusi ir aprīkoti ar mobilajiem tāruņiem.

1. plkst. 7:10 uz Ozolnieku vidusskolu; 14:20 un 16:40 no Ozolnieku vidusskolas - mob.tālruņa numurs: 28002284

2. plkst. 7:45 uz Ozolnieku vidusskolu - mob.tālruņa numurs: 22088969

Ar cieņu,
SIA "MIGAR"

No 26. aprīļa līdz 10. maijam notika ,,4finance” pieteikšanās projektu konkursam „Labie darbi” 1. kārtai. Tika iesniegts projekts „Esmu vesels un priecīgs!”. Paldies Edītei Brūniņai par satura noformēšanu.  Projekta mērķis ir –vingrošanas kompleksa iegāde, lai maksimāli veicinātu 1.-4. klašu skolēnu fizisko darbošanos brīvā dabā, garīgo izaugsmi, bērnu savstarpējo komunikāciju, neizmantojot viedierīces.