Bērnu reģistrācija 1. klasei

Skolēnu reģistrācija Ozolnieku vidusskolas 1. klasei 2017./2018. mācību gadā notiks no 2017. gada 2. janvāra 211. vai 208. kabinetā.

Sākotnējo reģistrāciju var veikt elektroniski, iesniegumu var uzrakstīt vēlāk, ierodoties skolā.

 

Ja vecāki vēlas pieteikt savu bērnu klasē pie noteiktas skolotājas, tad laikā no 02.01.2017. līdz 31.01.2017. vecākiem personīgi jāierodas skolā, iesniegumā jānorāda skolotājas vārds, uzvārds. Rindas kārtībā  bērns tiek reģistrēts attiecīgās klases sarakstā.