Skolēnu reģistrācija 1. klasei

Skolēnu reģistrācija Ozolnieku vidusskolas 1. klasei 2018./2019. mācību gadā notiks no 2018. gada 2. janvāra.

 

2018./2019.m.g. 1. klašu audzinātājas

1.a klase-  skolotāja  Santa Mandelberga

1.b klase-  skolotāja  Sintija Plinka

1.c klase- skolotāja  Anete Branka

1.d klase- skolotāja  Vita Bērziņa

 

Sākotnējo reģistrāciju var veikt elektroniski, kā arī ierodoties personīgi Ozolnieku vidusskolā (2.stāvā, 211. vai  208.kabinetā). Lūgums paņemt līdzi bērna dzimšanas apliecību!

Ja vecāki vēlas pieteikt savu bērnu klasē pie noteiktas skolotājas, tad laikā no  02.01.2018. līdz 31.01.2018. vecākiem personīgi jāierodas skolā un jāiesniedz iesniegums, kurā jānorāda skolotājas vārds, uzvārds. Skolas administrācija rindas kārtībā  skolēnu reģistrēs attiecīgās klases skolēnu sarakstā.