Informējam, ka  atbilstoši Ozolnieku novada izglītojamo pārvadāšanas pakalpojumu līgumos Nr.391 un Nr.392 tehniskajās specifikācijās noteiktajam, autobusi ir aprīkoti ar mobilajiem tāruņiem.

1. plkst. 7:10 uz Ozolnieku vidusskolu; 14:20 un 16:40 no Ozolnieku vidusskolas - mob.tālruņa numurs: 28002284

2. plkst. 7:45 uz Ozolnieku vidusskolu - mob.tālruņa numurs: 22088969

Ar cieņu,
SIA "MIGAR"

No 26. aprīļa līdz 10. maijam notika ,,4finance” pieteikšanās projektu konkursam „Labie darbi” 1. kārtai. Tika iesniegts projekts „Esmu vesels un priecīgs!”. Paldies Edītei Brūniņai par satura noformēšanu.  Projekta mērķis ir –vingrošanas kompleksa iegāde, lai maksimāli veicinātu 1.-4. klašu skolēnu fizisko darbošanos brīvā dabā, garīgo izaugsmi, bērnu savstarpējo komunikāciju, neizmantojot viedierīces.

Latvijas Valsts mežu projekta Mammadaba ietvaros, kurā šogad ir iesaistījusies arī Ozolnieku vidusskola, skolas teritorijā šajā pavasarī top „Sajūtu taka”, kas būs kā turpinājums tālākai teritorijas sakopšanai līdzās pagājušajā gadā izveidotajai Zaļajai klasei.