Latvijas Valsts mežu projekta Mammadaba ietvaros, kurā šogad ir iesaistījusies arī Ozolnieku vidusskola, skolas teritorijā šajā pavasarī top „Sajūtu taka”, kas būs kā turpinājums tālākai teritorijas sakopšanai līdzās pagājušajā gadā izveidotajai Zaļajai klasei.