Skolas vēstures muzejā izveidota jauna ekspozīcija. Apskatei tiek piedāvāts Ozolnieku skolā mācījušos dzimtu koks "Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā"─ ar pārliecību, ka tas veicinās skolēnu piederības izjūtas stiprināšanu dzimtajai vietai un savai skolai.

Sākums šim dzimtu kokam bija 2014./2015. mācību gadā, kad 11. klases skolēns (tagad jau absolvents) Mareks Stepiņš izstrādāja zinātniski pētniecisko darbu “Paaudžu pēctecība Ozolnieku skolā”. Tika aptaujāti 1. – 12. klašu skolēnu vecāki ar mērķi noskaidrot, vai viņi un viņu ģimenes locekļi savulaik mācījušies šajā skolā. Mareks izzināja 16 dzimtas, kuras 3 vai 4 paaudzēs mācījušās Ozolnieku skolā.

23.martā Ozolnieku vidusskolas skolēni Laura Poča, Jānis Vaškevics, Jānis Folkmanis un Kārlis Ošs, piedalījās angļu valodas konkursā Garozas pamatskolā, kur ieguva godpilno 1. vietu. Konkursa tēma bija Lieldienas. Dažādos radošos uzdevumos mūsu skolēni parādīja teicamu rezultātu. Tika veidoti gan plakāti, gan izspēlētas lomu spēles. Iepazinām arī citu skolu skolēnus un novērtējām Garozas pamatskolas skaisto apkārtni. Ceram tikties angļu valodas konkursā arī nākamajā gadā.

Konkurss angļu valodā
Konkurss angļu valodā
Konkurss angļu valodā
Konkurss angļu valodā

 

Paldies skolēniem par piedalīšanos!

Sociālo zinību metodiskās grupas skolotāji 28. martā sanāksmē “Es daru tā” dalījās pieredzē ar labās prakses piemēriem.

Sociālo zinību skolotāja Guna Stūrmane stāstīja, kā 8. klasē tika apgūta tēma par atkarībām, izmantojot skolotājas sagatavotos materiālus.

Es daru tā
Es daru tā
Es daru tā

 

Pieminot 25. martu – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienu, kopš 2009. gada Ozolnieku vidusskolā notiek “Dvēseļu stundas”, kurās skolēni tiekas ar cilvēkiem, kuri bijuši izsūtījumā.

Šogad “Dvēseļu stunda” bija citāda.  6. – 12. klašu skolēni skaudro stāstu par represēto cilvēku izdzīvošanu Sibīrijā izjuta un sevī pārdzīvoja, noskatoties Viestura Kairiša filmu “Melānijas hronika”.

Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu
Pieminot 25. martu

22.martā, Jelgavā, Zemgales reģionālajā kompetenču centrā, notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 8. konference, kurā savus pētnieciskos darbus aizstāvēja 194 skolēni. Ozolnieku vidusskolu reģiona konferencē drīkstēja pārstāvēt 4 vidusskolēni. Visi mūsu jaunieši ieguva atzinību un trīs  darbi tika izvirzīti tālāk uz valsts konferenci. Katru no iesūtītajiem darbiem izvērtēja vismaz divi eksperti – LLU profesori un docenti.

Visi konferences rezultāti.