Laikapstākļi mūs lutināja un 26. maija vakarā, skolas sporta laukumā, pēc vairāku gadu pārtraukuma, tika atjaunota ļoti jauka tradīcija – Ģimeņu pēcpusdiena. Kopā bijām sapulcējušās sešpadsmit ģimenes - piecdesmit seši lieli un mazi cilvēciņi. Ar sportisku azartu ģimenes veica dažādus veiklības un precizitātes uzdevumus. Brīvajā brīdī vecākiem un bērniem bija iespēja radoši darboties – pīt veiksmes aproces, izgatavot sapņu ķērāju, padzert zāļu tēju un stiprināties ar atnesto cienastiņu.

Vērīgie tiesneši sporta staciju rezultātus piefiksēja un ierakstīja īpaši izveidotā punktu skaitīšanas kartītē. Pasākuma beigās katra ģimene saņēma slavinājumu-diplomu par piedalīšanos. Visi ģimeņu rezultāti ir rūpīgi saskaitīti un 1. septembrī svinīgi sveiksim 1.,2. un 3. vietas ieguvējus.

Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena
Ģimenes diena

 

25., 29. maijā Ozolnieku vidusskolā projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Zinātniskā ballīte”. Sākumskolas skolēni piedalījās dažādos eksakto mācību priekšmetu eksperimentos.

Pasākuma mērķis bija, veicot zinātniskus eksperimentus, motivēt sākumskolas skolēnus apgūt eksaktos mācību priekšmetus, veidot priekštatus par to lietderību un nozīmi karjeras veidošanā, lai skolēnos pilnveidotu izpratni par ar fiziku, bioloģiju un ķīmiju saistīto profesiju nozīmi darba tirgū.

Ar publikas ovācijām aizvadīts ilgi gaidītais notikums - "Dziedi ar skolotāju"!

Šovam bija pieteikušies 13 skolotāji - Anete Branka, Agnese Čīka, Laura Branta, Inese Mičule, Inga Pētersone, Lelde Lulle, Ērika Vugule, Rita Dilāne, Evita Dambīte, Lolita Meinharde, Mārīte Vasele un Everita Borisova.

Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju
Dziedi ar skolotāju

 

Skolotājas kopā ar skolēniem izpildīja dažādas latviešu estrādes dziesmas. Skanēja arī viena dziesma vācu valodā, ko izpildīja Irita Semane ar vācu valodas apguvējiem. Priekšnesumi bija ļoti pārdomāti - bija gan horeogrāfija, gan saskaņoti tērpi, gan baudāms muzikālais izpildījums. Vakara vadītāja tēlā iejutās Ozolnieku novada amatierteātra aktieris Ivars Mozga. Katru priekšnesumu vērtēja žūrija - Klāra Stepanova, Ingars Babčuks un Latvijā zināmā dziedātāja Sabīne Berezina, kura mūs iepriecināja arī ar savām dziesmām. Iespaidīgs ir dalībnieku skaits - 104. Skatītāji smaidīja, dziedāja līdz un ar skaļām ovācijām atbalstīja katru priekšnesumu. Prieks par šova dalībnieku radošumu un uzņēmību. Mūsu skolā ir ļoti daudz talantīgu skolēnu un skolotāju, kuri kopā var paveikt milzu darbus! Tiešām lepojamies! Iesāktais ir jāturpina, tāpēc uz tikšanos jau nākamgad!

25.maijā JND uz tikšanos tika aicināti Jelgavas un Ozolnieku novada 5. - 12. klašu radošākie skolēni – labākie domrakstu rakstītāji. Šādu pasākumu organizēt ierosināja mūsu skolas latviešu valodas skolotāja Agnese Čīka, un pirmajā reizē uz to ieradās veiksmīgākie domrakstu autori no Aizupes pamatskolas, Elejas, Kalnciema un Ozolnieku vidusskolas. Tikšanās pirmajā daļā skolēni lasīja savus labākos domrakstus. Mūsu skolu pārstāvēja 5. a klases skolniece Laura Poča (skolotāja L. Andersone) un 11. klases audzēkne Līva Sloka (skolotāja A. Čīka). Visi dalībnieki saņēma pateicības un dāvaniņas.

Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...
Konkurss “Labākais domraksts s...

 

Godināto saraksts

18.maijā Ozolnieku Tautas namā kopā pulcējās Ozolnieku novada skolu  skolēni - mācību priekšmetu olimpiāžu, Jelgavas un Ozolnieku novadu organizēto konkursu uzvarētāji, labāko zinātniski pētniecisko darbu autori, interešu izglītības skates laureāti, viņu vecāki un skolotāji.  Viskuplākais pasākuma dalībnieku skaits bija no Ozolnieku vidusskolas - kopā 41 skolēns, šo skolēnu vecāki un 25 skolotāji - tika apbalvoti par izcilu sniegumu 2016./17.m.g..

Pirmās vietas iegūtas Jelgavas un Ozolnieku novadu bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, angļu valodas, matemātikas, mūzikas, ģeogrāfijas, sākumskolas matemātikas olimpiādēs. Otrās un trešās vietas izcīnītas bioloģijas, latviešu valodas un literatūras, ķīmijas, fizikas,  angļu valodas, matemātikas, ģeogrāfijas, sākumskolas  matemātikas olimpiādēs.

Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums
Godināšanas pasākums

 

22.maijā aktīvākie vides pulciņa dalībnieki devās vides ekspedīcijā uz Kurzemes jūrmalu. Ekspedīcijā apmeklējām Kaltenes akmeņaino pludmali un  Kaltenes kalvas ar senajiem akmeņiem, priecājāmies par Pūrciema balto kāpu, apmeklējām Ēvažu stāvkrastu un Kolkas ragu.

Ekspedīcijā piedalījās Jelgavas novada skolu  vides pulciņu dalībnieki un Ozolnieku vidusskolas vides aktīvisti.

Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...
Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...
Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...
Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...
Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...
Vides ekspedīcija uz Kurzemes ...