31. janvārī lasītavā pedagogiem tika piedāvāts Č. Fadela, M. Bialikas un B. Trilinga grāmatas „Četru dimensiju izglītība : Skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences” apskats.

Kā prologā raksta Andreas Šleihers, OECD, „šodien skolām skolēni jāsagatavo straujākām ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām kā jebkad agrāk, darbavietām, kas vēl nav izveidotas, tādu tehnoloģiju izmantošanai, kas vēl nav izdomātas, un jāsagatavo risināt sociālās problēmas, par kuru rašanos mēs vēl nezinām”.

Grāmatā ar shēmu un tabulu palīdzību parādīts, kāpēc  nepieciešama jauna izglītības sistēma, kādas dimensijas tā piedāvā.

Gaidām lasītājus bibliotēkā  - piedāvāsim arī jauno V.Purēna grāmatu „Kā attīstīt kompetenci”.

Ceturtdien, 18. janvārī, Elejas vidusskolā notika Jelgavas un Ozolnieku novadu konkurss ģeogrāfijā 7.-8. klašu komandām. Konkursā tika pārbaudīta skolēnu erudīcija, veicināta skolēnu aktīva interese par savas skolas, novada tradīciju, kultūrvēsturiskā mantojuma, apkārtējās vides izzināšanu un saglabāšanu, novērtētas skolēnu zināšanas un prasmes ģeogrāfijā. Konkurss motivēja skolēnus meklēt informāciju ārpus mācību programmas, padziļināti mācīties ģeogrāfiju.

11 komandu konkurencē Ozolnieku vidusskolas „trīs Kārļu” komanda - Kārlis Strautnieks, Kārlis Dumpis un Kārlis Krišjānis Zakrepskis izcīnīja 3.vietu.

Skolēnus konkursam sagatavoja ģeogrāfijas skolotāja Aina Krūmiņa.

Sveicam komandu un skolotāju ar veiksmīgu sniegumu konkursā!

Direktores vietniece izglītības jomā Irina Lapiņa

12. janvārī notika skolas latviešu valodas olimpiāde 5. - 9. klasēm. Uz to bija uzaicināti 47 dalībnieki – skolēni no katras klases, kuri latviešu valodā bija saņēmuši augstākos vērtējumus, 1. semestri beidzot.

22. janvārī veiksmīgākie saņēma atzinības rakstus, kā arī visiem dalībniekiem tika saldā balva. Paldies visiem olimpiādes dalībniekiem par piedalīšanos!

Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...
Skolas latviešu valodas olimpi...

 

Skolas latviešu valodas olimpiādes uzvarētāji 5. - 9. klasēs

Arī uzsākot 2. semestri, Skolēnu dome aicina skolēnus iepazīties tuvāk! Tāpēc šoreiz kopā dalāmies ar savām apņēmībām. Kur šogad vēlies aizceļot? Ko darīt vairāk/mazāk? Ko nogaršot? Ko jaunu iemācīties? Bez šiem svarīgajiem jautājumiem ar informatīviem plakātiem centāmies dot padomus, kā laicīgāk pamosties, ātrāk un veiksmīgāk iemācīties jaunu valodu, aizraujošāk lasīt un  produktīvāk plānot savu dienu! Aktīvākam gada sākumam bija iespēja pagriezt riņķi, kā arī paņemt motivāciju, kura, mēs ļoti, ļoti ceram, Tev noderēs, ja ne līdz gada beigām, tad vismaz šo mēnesi!

Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!
Apņemies kopā ar Skolēnu domi!

 

Šajā semestrī smaidīsim vēl priecīgāk, smelsim zināšanas lielākām saujām, elposim dziļāk! 

Skolēnu dome

2016. gada 1. septembrī tika nodibināta Vītolu fonda administrētā Leču ģimenes stipendija Ozolnieku vidusskolas skolēniem. Līdz šim Leču ģimenes stipendijas ir saņēmuši Katrīna Plane, Santa Ģingule, Laura Ausmiņa, Namejs Kugrēns un Helvijs Staļģis.

Trešo reizi piešķirtas Leču ģi...
Trešo reizi piešķirtas Leču ģi...
Trešo reizi piešķirtas Leču ģi...
Trešo reizi piešķirtas Leču ģi...

 

Esam atsaukušies uz Skolu muzeju biedrības aicinājumu piedalīties Latvijas Valsts simtgadei veltītajā  konkursā “Manas skolas soma”.

Izveidojām virtuālu Ozolnieku vidusskolas izaugsmes vēstījumu, ieliekot skolas somā informāciju par tās vēsturi, skolēniem un skolotājiem, kas tajā mācījušies un strādājuši, 100 gadu garumā.

Ieskatīties “Manas skolas somā” iespējams, ieejot skolas mājas lapas sadaļā Muzejs.

Maija Kārkliņa, muzeja pedagogs

20. janvārī skolā viesojās Mārtiņš Krancis - kustības “Nav limiti” aizsācējs. Mārtiņš ar savu kustību vēlas iedvesmot cilvēkus darīt vairāk, lai viņi uzdrošinātos dzīvot tādu dzīvi, kā viņi patiesi vēlas! Mārtiņš, daloties pieredzē, ar savu iedvesmojošo stāstu aicināja jauniešus noticēt sev, sapņot un cīnīties. Mārtiņš atklāja savus skolas laika klupšanas akmeņus un veidus, kā tos apiet laicīgi, jau esot skolā, nevis absolventa lomā. Paldies Mārtiņam par entuziasma devu!

Karjeras atbalsta pasākumi
Karjeras atbalsta pasākumi
Karjeras atbalsta pasākumi
Karjeras atbalsta pasākumi
Karjeras atbalsta pasākumi