Tradicionālās dziedāšanas konkurss “Dziesmu dziedu, kāda bija” jau sen iemantojis lielu slavu bērnu un jauniešu folkloras kopu vidū. Šis ir viens no konkursiem plašāk zināmajā bērnu un jauniešu izglītības programmā “Pulkā eimu, pulkā teku”.

"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
"Knipati" finālā
 

Skolēni, kuri iepriekšējā mācību gadā panākumus guva dažādos mācību priekšmetu konkursos un olimpiādes, kuri aktīvi līdzdarbojās skolas interešu izglītības pulciņos un kuri ar panākumiem pārstāvēja skolu dažādās sporta sacensībās, 29.martā devās nopelnītajā ekskursijā uz Lietuvu.

"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
"Skolas lepnuma" ekskursija
 

Jau devīto sezonu Latvijas Dabas muzejs organizē konkursu 5.un 6.klašu skolēniem „Cielavas gudrības.” Konkurss tiek organizēts ar mērķi, lai skolēni varētu pārbaudīt savas zināšanas par dabu, kā arī uzzināt jaunu informāciju.  Šogad konkursam bija trīs kārtas-par kukaiņiem, par četrkājaiņiem un pēdējā kārta - par putniem.

No Ozolnieku vidusskolas konkursā piedalījās 6. B klases skolēns Krišjānis Zakrepskis.