Ko matemātikas skolotāji darīja vasarā?

Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara
Matemātiķu vasara

Matemātiskās izglītības loma cilvēka intelekta un personības attīstībā plaši iztirzāta literatūrā. Izsmeļoši to formulējis pazīstamais matemātikas didakts Serve (Willy Servais). UNESCO (Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija) XIX starptautiskajā konferencē 1956. gadā V. Serve sacīja:

2015./16.m.g. valsts pārbaudījumus kārtoja 3.,6.,9.,11.,12.klašu skolēni. 3.klašu skolēni veica valsts diagnosticējošos darbus latviešu valodā un matemātikā. Latviešu valodā vidējais rezultāts 74.7%, matemātikā- 77.7%. Sniegums ir labāks kā vidējais rezultāts valstī (latviešu valodā valstī : 74.2%, lauku skolās:71.1%; matemātikā: 72%, lauku skolās:66,83%) un kaimiņu Jelgavas novadā (latviešu valodā-70,8%, matemātikā:67,1%), bet salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu ir neliels kritums (2014./15.m.g.: latviešu valodā -81.5%, matemātikā- 84%).

Diagrammas skatīt sadaļā Statistika

Dabas aizsardzība kā piedzīvojums – Ekoskolu Jūras forums Zvejniekciemā

No 26. līdz 31. jūlijam Vides izglītības fonds ar Saulkrastu  novada domes atbalstu rīkoja jau sesto Ekoskolu forumu, kas šogad bija  veltīts jūras un dabas aizsardzības jautājumiem. Ekoskolu Jūras forums notika Zvejniekciema vidusskolā un pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus no 84 izglītības iestādēm, kas iesaistījušās Ekoskolu programmā. Forumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas pedagogi-Ingrīda Ginovska un Inta Vaškevica, kā arī 8.b klases skolnieces-Rūta Balode un Laura Kristiāna Jureviča.

Ekoskolu jūras forums
Ekoskolu jūras forums
Ekoskolu jūras forums
Ekoskolu jūras forums