Noslēdzies Skolu muzeju biedrības organizētais radošo darbu konkurss „Eseja par skolotāju”, kas bija veltīts muzejnieka, kolekcionāra, skolotāja Jāņa Grestes 140. dzimšanas dienai. Izglītojamie tika aicināti iepazīt kāda šodien vai pagātnē strādājoša skolotāja personības nozīmību skolēna vai skolas izaugsmē, mudināti saskatīt skolotāja ikdienas darbā būtisko un neparasto, vērot, analizēt, izpētīt un izteikt savas pārdomas par personībām un notikumiem skolā literārā valodā.

19. aprīlī Meža dienās Klīves meža iecirknī piedalījās 2.a klase ar vecākiem, 3.b un 6.a klases. Skolēni stādīja priedītes, kopā ar meža atjaunošanas speciālisti Edīti Jankovsku devās mācību ekskursijā mežā, lai iepazītos ar meža gudrībām.

Mežu dienas turpinās
Mežu dienas turpinās
Mežu dienas turpinās
Mežu dienas turpinās
Mežu dienas turpinās
Mežu dienas turpinās
 

Ozolnieku vidusskolas folkloras kopa "Knipati" šogad veiksmīgi sevi parādījuši skatēs, konkursos un tikuši pie iespējas doties uz bērnu un jauniešu festivāla "Pulkā eimu, pulkā teku" nacionālo sarīkojumu Saldū 21.-22.maijā. Taču līdz tam jāizpilda kāds mājas darbs - katram skolēnam jāizveido savs zirgs.

Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
Knipati ar zirgiem
 

14. aprīlī pie mums viesojās interneta portāla "cert.lv" pārstāvis Egīls Stūrmanis, kurš atraktīvā un interesantā veidā 4.-8. klašu skolēniem stāstīja par drošību internetā, par iespējamajiem apdraudējumiem, par personas datu aizsardzību, kā arī izstāstīja, kā labāk veidot paroles interneta vidē.

Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā
Drošība internetā