Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA 2) stratēģiskās skolu sadarbības partnerības projekts Nr. 2015-1-DE03-KA219-013532_6  „Skola, teātris un karjeras izvēle”

Erasmus+ projekta noslēgums Ozolnieku vidusskolā ir sākums kaut kam jaunam ...

Tik daudz nākas lasīt un dzirdēt par alternatīvo pedagoģiju, par tās pozitīvo ietekmi, izmantojot individuālās pieejas paņēmienus, vispusīgas, domājošas, radošas, līdzsvarotas un atbildīgas personas veidošanā. Taču arī skolās, kurās nav oficiāli noteiktas vai pieņemtas alternatīvās pedagoģijas, daudzas tās izpausmes ir novērojamas gan ikdienas darbā ar izglītojamiem, gan īpašos projektos.

Tā tas bija arī ar Erasmus+ projektu Ozolnieku vidusskolā, kas norisinājās no 2015. gada septembra līdz 2017. gada augustam, iesaistot tajā kopā sešas partnerskolas no Latvijas, Igaunijas, Vācijas, Itālijas un Turcijas, kopīgi strādājot pie šāda mērķa: „Veicināt savstarpējās mijiedarbības kultūru daudzveidīgās kultūras izpausmēs.”

29.jūnijā Ozolnieku vidusskolas 12.klašu absolventi saņēma atestātus par vispārējo vidējo izglītību un Centralizēto eksāmenu vispārējās vidējās izglītības sertifikātus. Kopumā vērtējot jauniešu sniegumu centralizētajos eksāmenos, var secināt, ka, salīdzinot ar iepriekšējo mācību gadu, šogad tas ir nedaudz uzlabojies. Valstī vidējais apguves līmenis - 49,1%, Ozolnieku vidusskolā – 51,26% , tas ir, par 6,26% labāk nekā pagājušajā gadā.

Centralizētos eksāmenus kārtoja 18 skolēni - latviešu valodā vidējais apguves līmenis - 51,80%, angļu valodā - 64,70% un matemātiku nokārtoja par 11,81% labāk nekā pagājušajā gadā – 36,21%.

Skolēni kārtoja arī izvēles eksāmenus:

Ķīmiju kārtoja – 1 skolēns

Vēsturi – 1 skolēns

Krievu valodu – 1 skolēns

Ekonomiku – 1 skolēns

Informātiku – 5 skolēni

Ģeogrāfiju – 13 skolēni

Paldies ikvienam par ieguldīto darbu!

6.jūnijā, atzīmējot Vides dienu, Jaunmoku pilī notika muzeja ilggadējā konkursa „Cielavas gudrības” 10. jubilejas finālspēle. „Cielavas gudrības” ir Dabas muzeja speciālistu organizēts konkurss 5. un 6. klašu skolēniem, kura mērķis ir veicināt skolēnu interesi par dabaszinātnēm.

Konkursa ”Cielavas gudrības” f...
Konkursa ”Cielavas gudrības” f...
Konkursa ”Cielavas gudrības” f...
Konkursa ”Cielavas gudrības” f...

 

30. maijā Ozolnieku vidussskolas 7. b klase projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās ekskursijā uz ēdināšanas uzņēmumu. 7.b klases skolēni pašiniciatīvas motivēti vēlējās šāda tipa ekskursiju, tāpēc pasākuma mērķis bija iepazīstināt ekskursijas dalībniekus ar ēdināšanas uzņēmuma profesiju dažādo funkcionalitāti un izmēģināt to praktiskā darbībā.

Ekskursijas ievadā skolēni tika instruēti par darba drošību darba vietā un aicināti būt piesardzīgiem, darbojoties ar darba instrumentiem un mehāniskajām ierīcēm. Skolēni uzzināja ļoti daudz interesantus faktus par picērijas darbību, piemēram, cik viesi dienā tiek apkalpoti, cik tonnas trauku mazgājamā mašīna dienā nomazgā, kādi ir uzņēmuma struktūrvienības ieņēmumi, cik ir darbinieku, cik dažādas amatu štata vienības strādā uzņēmumā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu klientiem.

7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas

 

2017. gada 29. maijā projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7.-12. klašu skolēni bija aicināti apmeklēt karjeras attīstības atbalsta pasākumu ”Vērtēju sevi pats”, kuru vadīja biedrības “Dari Latvijai” lektore un treniņu koordinatore Anete Ozoliņa.

Pasākuma mērķis bija rosināt skolēnu izpratni par karjeras plānošanu un sekmēt skolēnu pašvērtējumu. Nodarbības notika vidusskolas skolēniem un atsevišķi pamatskolas skolēniem, visi pasākuma dalībnieki jutās ļoti brīvi un aktīvi piedalījās pasākuma aktivitātēs. Nodarbībā “Karjeras māja” tika pildītas darba lapas, kuras skolēni aizpildīja pēc vadītājas norādījumiem, šai nodarbībai otra aktivitāte bija “Profesiju zooparks”, kur skolēni tika izvietoti apļa diskusijai un katram skolēnam tika izdalīta profesija, skolēniem bija iespēja izvērsties komunikācijā un apgūt diskutēšanas prasmi.

Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi
Vērtēju pats sevi

 

29. maijā Ozolnieku vidussskolā projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums ”Treniņš dzīvei”. 5., 6. klašu audzēkņi piedalījās sevis izzināšanas aktivitātēs. Nodarbības vadīja Ieva un Agita, kuru aktivitāšu mērķis bija iepazīt sevi caur citu cilvēku skatījumu.

Ievas nodarbībā skolēni strādājot grupās izveidoja attēlu kolāžu, kur katram skolēnam laikrakstos bija jāatrod attēls, kas rakturotu viņu nākotnē un tagad. Pēc tam grupa kolāžu analizēja individuāli, meklējot kopīgo un atšķirīgo, izslēdzot detaļas, kas neiederas kolāžā, un paralēli skolēniem bija jāveido pašam priekštats par sevi. Skolēnam bija jāidenficē sevi ar katru no šī plakāta detaļām, pēc tam jāpārrunā tās ar grupas biedriem. Skolēni novērtēja cits citu, caur kolāžas objektiem. Nodarbības noslēgumā katram skolēnam bijā jāizveido savs viens mērķis, kuram jāizstrādā trīs formulējumi, izmantojot pakārtojuma saikļus “ja”, “ka”, “kuru”, “lai”. Bērnos radīja patiesu izbrīnu tas, kā viņu uzstādītajam mērķim mainās būtība, ja izmanto šos pakārtojuma saikļus mērķa izveidē.

Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei
Treniņš dzīvei