Lielāko dienas daļu bērns pavada skolā,  apgūstot zināšanas mācību priekšmetos un veidojot savstarpējās attiecības ar apkārtējiem. Lai bērns skolā justos labi, ir būtiski  sasniegt panākumus un atzinību  mācībās, kā arī svarīgi ir būt pieņemtam un saprastam  skolā, savā klases kolektīvā. Dzīvē ir dažādas situācijas, kurās var nonākt ikviens: strīds, izstumšana, apsmiešana, fiziska ietekmēšana. Tā rezultātā rodas neiecietība, kas var būt vērsta pret vienu vai vairākiem cilvēkiem.

Ozolnieku vidusskolas BAIC sadarbībā ar centru pret vardarbību „Dardedze” 4.- 6. klašu izglītojamajiem 2018. gada martā, aprīlī un maijā piedāvā nodarbības par savstarpējām attiecībām un atbildību attiecību veidošanā „Drosme draudzēties”.

“Drosme Draudzēties” ir izglītojoša programma, kas iestājas par pozitīvu, draudzīgu, iecietīgu un cieņas pilnu vidi Latvijas skolās ar mērķi mazināt vienaudžu savstarpējo vardarbību.

Drosme draudzēties
Drosme draudzēties
Drosme draudzēties
Drosme draudzēties