31. janvārī lasītavā pedagogiem tika piedāvāts Č. Fadela, M. Bialikas un B. Trilinga grāmatas „Četru dimensiju izglītība : Skolēnu panākumiem nepieciešamās kompetences” apskats.

Kā prologā raksta Andreas Šleihers, OECD, „šodien skolām skolēni jāsagatavo straujākām ekonomiskajām un sociālajām pārmaiņām kā jebkad agrāk, darbavietām, kas vēl nav izveidotas, tādu tehnoloģiju izmantošanai, kas vēl nav izdomātas, un jāsagatavo risināt sociālās problēmas, par kuru rašanos mēs vēl nezinām”.

Grāmatā ar shēmu un tabulu palīdzību parādīts, kāpēc  nepieciešama jauna izglītības sistēma, kādas dimensijas tā piedāvā.

Gaidām lasītājus bibliotēkā  - piedāvāsim arī jauno V.Purēna grāmatu „Kā attīstīt kompetenci”.

1991.gada janvārī Rīgas centrs izskatījās pēc lauksaimniecības tehnikas brīvdabas izstādes. Vecrīgas šaurās ieliņas aizsprostoja traktori ar piekabēm un kravas automašīnas, ap svarīgiem valdības objektiem slējās dzelzsbetona konstrukcijas, bet Doma laukumā ap ugunskuriem pulcējās tūkstošiem cilvēku. Bija sācies tautas vienotības laiks ceļā uz Latvijas neatkarību- janvāra barikāžu dienas.

Pirms pieciem gadiem aizsākās izdevniecības “Liels un mazs” Bikibuka sērija, tās ideja bija izdot 100 bilžu grāmatiņas ar 100 latviešu dzejoļiem bērniem. Mūsdienu mākslinieki zīmē visu paaudžu iemīļotos dzejoļus.

Kas ir BIKIBUKS?

BIKIBUKS ir 100 grāmatiņu sērija, kurā katrā grāmatiņā ir viens latviešu dzejolis un katru no tiem ir ilustrējis cits mūsdienu latviešu mākslinieks.

No 8. līdz 15. janvārim skolas bibliotēkas lasītavā apskatāma Rūdolfa Blaumaņa atcerei veltīta literatūras izstāde. Izstādē izvietoti materiāli par R. Blaumaņa dzīvi un literāro darbību, kas ir ļoti daudzpusīga – stāsti, noveles, lugas un dzeja. Jaunākajiem lasītājiem pazīstama  grāmata „Velniņi”. 100 dzejoļu izlasē bērniem Bikibuki iekļauti 3 dzejoļi „Mazās Martas dziesma”, „Asarās” un „Šūpuļa dziesma”.

„Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra veidota lasīšanas programma.

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka šajā pasākumā piedalās sākot ar 2011. gadu. Mūsu mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, veidot atbildību un cieņu dalībnieku vidū, noteiktā laikā tās izlasot un nekavējot  nodošanu bibliotēkā.

Sestdien, 11. martā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Ziedoņa zālē jau 15. reizi notika "Lielie lasīšanas svētki" – lielākās lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2016" noslēguma pasākums.

Lielie lasīšanas svētki
Lielie lasīšanas svētki
Lielie lasīšanas svētki
Lielie lasīšanas svētki
Lielie lasīšanas svētki