Dalība simulācijas spēlē

UN* simulācijas spēle “Strong Youth – Peaceful Tomorrow”

Februāra sākumā, fizikas skolotāja Inna Galviņa man ieteica pieteikties ANO simulācijas spēlei “Strong Youth – Peaceful Tomorrow”. Zinot tikai to, ka ir pēdējā diena, kad var pieteikties, es nolēmu to izdarīt. Pavisam drīz, e-pastā saņēmu atbildi, ka esmu pieņemts dalībai, tāpēc esmu uzaicināts uz pirmo tikšanos Rīgā, NVO (Nevalstiskās organizācijas) namā, Laimdotas ielā 42. tikšanās notika 26. februārī, par to arī nedaudz pastāstīšu.

Pasākumu organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un UNESCO Igaunijas nacionālā komisija sadarbībā ar jauniešu organizāciju “Sabiedrības iniciatīvu institūts” (Society Initiatives Institute, Ukraina). Sanāksmē uzstājās Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas eksperti, augstskolu lektori un NVO pārstāvji, tostarp no organizācijas "QUO tu domā" un resursu centra sievietēm “Marta”.

Ierados pasākumā ļoti laicīgi, jo nebiju pārliecināts, cik daudz laika man vajadzēs, lai nonāktu līdz galamērķim. Mani sagaidīja draudzīgi Igaunijas pārstāvji, kas piedalās šī pasākuma organizēšanā. Protams, viss notiek angļu valodā, jo pasākums ir starptautisks, tāpēc ar komunicēšanu nebija problēmas.

Pavisam drīz ieradās citi jaunieši, kuru starpā bija patīkami sastapt jau pazīstamus cilvēkus, kurus iepazinu pavisam nesen - ēnu dienā, Finanšu ministrijā. Pasākums sākās ar “ledus laušanas spēlēm”, kuru laikā iepazinām citus dalībniekus. Vēlāk bija prezentācijas par UN sistēmu, tās mērķiem un to nozīmi. Tad bija kafijas pauze, kuras laikā varēja parunāt ar jauniešiem par nupat iegūto informāciju vai ko citu. Pēc kafijas pauzes, mūs sadalīja grupās (civiliedzīvotāju aizsardzība, kiberdrošība, klimata pārmaiņas un ilgtspējīga urbanizācija, cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība, vārda brīvība un preses brīvība), kuru lekcijas mums bija jāapmeklē. Man piešķīra tēmu “Kiberdrošība Ķīnā”.

Es uzskatu, ka “ideāls” neeksistē, tāpēc ir tikai normāli, ka bija arī lietas, kas man nepatika. Piemēram, apmeklējot manas grupas lekciju, kura bija apvienota ar tēmu “vārda un preses brīvība”, netika minēts nekas par kiberdrošību, kā arī tā tika pasniegta latviešu valodā. Tas gan nemaina faktu, ka lekcija bija ļoti noderīga, kuras laikā varēja brīvi uzdot jautājumus un iesaistīties interesantās diskusijās ar zinošiem cilvēkiem.

Pēc tam bija pusdienu pārtraukums. Ēdiens bija garšīgs, par to nebija jāmaksā. Pusdienu pārtraukauma laikā izdevās parunāt ar pretīmnākošajiem, draudzīgajiem organizatoriem, kas deva dziļāku izptarni par turpmākiem plāniem un manu uzdevumu simulācijas spēlē.

Vēlāk visas grupas apmeklēja kopīgu lekciju par diplomātisko debatēšanu un kritisko domāšanu, jo UN simulācijas spēles dalībnieku uzdevums būs sagatavoties debatei par iedalīto tēmu un risināt aktuākas problēmas Eiropā un pasaulē, debatēšanas ceļā.

Pēc pasākuma apmeklēšanas, sapratu, ka tas ir ļoti nopietns un, ka tam būs pamatīgi jāgatavojas, jo piedalīšanās tik diplomātiskā, nozīmīgā un starptautiskā pasākumā, ir lieliska iespēja sevi attīstīt un pārbaudīt savas spējas. Kopumā pasākuma pirmā tikšanās bija ļoti interesanta un izglītojoša, man patika.

ANO simulācijas spēle norisināsies trīs dienas (2.– 4. aprīlis), veicinot izpratni par Apvienoto Nāciju darbību un nozīmi miera kultūras un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā. Spēle tiks uzsākta ar dažādām iesildošām aktivitātēm un apmācības sesiju, turpināsies ar diskusijām komisijās, kurās tiks aplūkotas tādas tēmas kā civiliedzīvotāju aizsardzība, kiberdrošība, klimata pārmaiņas, ilgtspējīga pilsētvide, cilvēktiesības un dzimumu līdztiesība un mediju brīvība, un trešajā dienā noslēgsies ar ANO ģenerālās asamblejas simulāciju. Būs paredzēts arī brīvais laiks un iespēja socializēties.

Projekta “Stipri jaunieši mierpilnai pasaulei” mērķis ir ieinteresēt un iesaistīt jauniešus debatēs un diskusijās par cilvēces attīstībai nozīmīgiem jautājumiem, tādējādi veicinot līderības, sadarbības un problēmu risināšanas prasmes, kā arī prasmi panākt vienošanos, kas nākotnē palīdzēs darboties komandā.  Simulācijas spēle un pārējās aktivitātes notiks angļu valodā.

* UN - United Nations