Piešķirts finansējums ekskursijai

Noslēdzies Monreālas Latviešu sabiedriskā centra ekskursiju projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi.” Projekta organizators – Vītolu fonds.

Konkursa mērķis – sekmēt Latvijas vēstures un Latvijas kultūras iepazīšanu mācību ekskursijās. Konkursam tika iesniegti 175 pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu saņēma 80 projekti, starp tiem arī Ozolnieku vidusskolas pieteiktais projekts ekskursijai uz  Livonijas ordeņa pili, Piejūras muzeju un Amatu māju Ventspilī.

Ekskursijā dosies 6.b un 4.b klase.