Izstāde "Manas mājas"

No 15. līdz 22. martam tirdzniecības centrā "Pilsētas Pasāža" bija apskatāma Jelgavas un Ozolnieku novadu skolēnu vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa "Manas mājas" darbu, kā arī skolotāju metodisko darbu izstāde.

Izstāde "Manas mājas"
Izstāde "Manas mājas"
Izstāde "Manas mājas"
Izstāde "Manas mājas"
 

Darbu tematikā šogad aktualizējām šveices modernista Paula Klē māksliniecisko līdzekļu izpēti māju stilizācijā. Savukārt, dzimto māju sajūtu saistījām ar Vilhelma Purvīša darbiem, māksliniecisko līdzekļu izpēti Latvijas gadalaiku atainojumā.

Metodiskajā darbā skolotājai Renātei Bērziņai idejas palīdzēja realizēt vizuālās mākslas pulciņa 2.-5. klašu skolēni un rezultāti vainagojās ar I, II pakāpes diplomiem.

Žūrija vērtēja arī atsevišķi veiksmīgākos darbus un priecājamies par 9.b klases skonieces Elīnas Bargas iegūto 3. vietu ar darbu "Manas mājas mūžs".

Kuplā pulkā turpināsim pārstāvēt skolu arī Zemgales reģiona izstādē!