„Knipati” dziedātāju un dejotāju konkursu finālos

Sestdien, 23. aprīlī, kamēr lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju piedalījās Latvijas sakopšanas „Lielajā Talkā”, labākie Latvijas bērnu un jauniešu folkloras kopu dalībnieki pulcējās Rīgas Tehniskās universitātes telpās, kur norisinājās izglītības programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” tradicionālo deju konkursa „Vedam danci”, dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” un muzikantu konkursa „Klaberjakte” fināli.

Knipati finālos
Knipati finālos
Knipati finālos
Knipati finālos
 

Arī Ozolnieku vidusskolas folkloras kopas „Knipati” dalībnieki tur bija un godam pārstāvēja mūsu novadu divos no konkursiem. Pēc veiksmīgi pārvarētā tradicionālo deju konkursa „Vedam danci” Zemgales novada pusfināla 17. martā, četras dejas atrādījām nopietnajai un stingrajai žūrijai. Rezultātā ieguvām II pakāpes diplomu, kas pirmajai reizei ir ļoti labs rezultāts! Malači!

Trīs „Knipatu” meitenes 31. martā ieguva tiesības Zemgales novadu pārstāvēt dziedāšanas konkursa „Dziesmu dziedu, kāda bija” finālā, arī šajā sestdienā. Tā kā dziedātāju konkurss parasti ir dalībnieku piepildītākais, tad katrā no pakāpēm iespējams iegūt dažādu titulu nosaukumus. Piemēram, I pakāpes dziedātāji iedalās – Diždižajos (kas ir pati augstākā pakāpe) un Dižajos dziedātājos (nedaudz zemāk); II pakāpes diplomi iedalās Dižlielajos un Lielajos dziedātājos, savukārt III pakāpes diploms tiek piešķirts Mazajiem dziedātājiem. Visas trīs mūsu meitenes ieguva I pakāpes diplomus! Elvisa Gabrāne un Eila Krista Rumpe (3. klase) ieguva augstāko Diždižo dziedātāju nosaukumus, bet Gundega Sirvide (1. klase) ieguva Dižās dziedātājas titulus!

Es ļoti ar jums, „Knipati”, lepojos un saku lielu, lielu Paldies!

Paldies arī vecākiem par atbalstu visa gada garumā!