Vides izglītības pasākums

29. aprīlī Vilces dabas parkā notika vides izglītības pasākums „Burto dabā, vidē, visumā,” kurā piedalījās Jelgavas un Ozolnieku novada skolēni. Pasākums tika organizēts, lai popularizētu vides izglītību un aktīvu dzīvesveidu skolēnu vidū.

Vides izglītības pasākums
Vides izglītības pasākums
Vides izglītības pasākums
Vides izglītības pasākums
Vides izglītības pasākums
Vides izglītības pasākums
 

Mūsu skolu pasākumā pārstāvēja 6.b kases vides izglītības pulciņa dalībnieki Evija Jureviča, Evelīna Meijere, Oto Avots, Valters Krauklis un Krišjānis Zakrepskis. Pasākumā skolēniem bija jāparāda savas teorētiskās un praktiskās zināšanas dažādos ar vidi un dabu saistītos jautājumos un jāpiedalās radošajās darbnīcās. Skolēni devās Barona takas izpētē ar konkrētiem uzdevumiem-viņiem bija jāatpazīst dažādi parkā augoši augi un jāizveido herbārijs, bija jāatpazīst putnu balsis un dažādu kultūraugu sēklas, visai komandai kopā pēc iespējas īsākā laikā bija jāpārvietojas ar imitētu slēpi, jāprot minēt mīklas, jāzina tautasdziesmas un jāprot nodziedāt dziesma par dabu.

Pasākuma otrajā daļā tika izveidotas jauktās skolu komandas un skolēni piedalījās radošajās darbnīcās. Pasākums noslēdzās ar kopīgām pusdienām Zaķu pļavā.