Projekts „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi”

Pateicoties Monreālas latviešu sabiedriskā centra finansiālajam atbalstam, Vītolu fonds izsludināja projektu konkursu „Pētīsim un izzināsim Latvijas vēsturi,” kurā piedalījās arī Ozolnieku vidusskola.

Projekts „Pētīsim un izzināsim...
Projekts „Pētīsim un izzināsim...
Projekts „Pētīsim un izzināsim...
Projekts „Pētīsim un izzināsim...
Projekts „Pētīsim un izzināsim...
Projekts „Pētīsim un izzināsim...
 

Mūsu projektu atbalstīja un piešķīra finansējumu 400 Eur apmērā ekskursijas organizēšanai.

13. maijā 4. b un 6.b klase devās ekskursijā uz Ventspili. Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Latvijas vēsturi, tādēļ arī apskates objekti bija izvēlēti tādi, kas skolēniem pastāstītu par mūsu tautas vēsturi. Vispirms devāmies ceļojumā Livonijas ordeņa pils pagātnē, kur ar Melnā sivēna dzīvesstāsta palīdzību uzzinājām par dzīvi viduslaiku pilī. Muzejpedagoģiskajā nodarbībā iepazināmies arī ar pils krājumiem.

Nākošais apskates objekts bija Amatu māja, kur piedalījāmies muzejpedagoģiskajā nodarbībā „Senā skola.” Skolēni iepazinās ar veco druku un rakstību senajā skolā-varēja izmēģināt rakstīt ar tinti un spalvu, kā arī rakstīt ar grifeli uz šīfera tāfelītes. Liels pārsteigums skolēniem bija stingrā disciplīna skolā un sods-tupēšana kaktā uz zirņiem. To drošsirdīgie varēja arī izmēģināt.

Kā pēdējais apskates objekts bija Piejūras brīvdabas muzejs un muzejpedagoģiskā nodarbība ”Pazudis un atradies muzejā .”Ar fotoorientēšanās kartes palīdzību skolēniem vajadzēja atrast norādītos objektus. Nodarbība bija kā sporta stunda brīvā dabā. Muzejā redzējām arī enkuru kolekciju, iepazināmies ar dzelzceļa attīstību un izbraucām ar bānīti. Izpalika ekskursija pa pilsētu un atrakcijas Bērnu pilsētiņā, jo Laika apstākļi mums bija nelabvēlīgi-sāka līt stiprs lietus.