Skaņu dīdīšana Nacionālajā bibliotēkā

Šogad apritēja vienpadsmit gadi kopš visā Eiropā tika rīkota īpaša akcija – Zinātnieku nakts.    Šogad to atzīmēja 30. septembrī, un 7.a klase Zinātnieku nakts ietvaros devās uz Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos  īpašā programmā – darbnīcā “Skaņu dīdīšana”.  Iepazīstoties ar  LNB skaņu ierakstu studiju, uzzinājām , ka šeit  var veikt dažāda veida audio ieskaņojumus, fiksēt atmiņu stāstus un citu mutvārdu kultūras mantojumu.

Skaņu dīdīšana Nacionālajā bib...
Skaņu dīdīšana Nacionālajā bib...

Latvijas Nacionālās bibliotēkas ierakstu studijā bija iespēja ikvienam izmēģināt, ko var izdarīt ar skaņu  un balsi ierakstā . Mēs „padīdījām” savas balsis, lai taptu skaņu ieraksts. Nebija nemaz tik viegli runāt mikrofonā, zinot, ka runa tiek ierakstīta. Lai izveidotos labs runas ieraksts, svarīgi ir ievērot  runas tempu , attālumu pie mikrofona. Skaņu operators  mūsu ierunātajam tekstam pievienoja fonā mūziku un šādi varējām salīdzināt , kā mainās  ierunātā teksta noskaņa. Par piemiņu no ierakstu studijas un „skaņu dīdīšanas” saņēmām CD ar savu balsu ierakstiem.