karjeras nedela logoŠogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši. Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos.

“Ir liels gandarījums, ka šī gada COVID ierobežojumi nebija šķērslis veiksmīgai Karjeras nedēļas norisei. Jaunieši aktīvi līdzdarbojās gan reģionu organizētajos pasākumos, gan nacionālā līmeņa diskusijas tiešraidē, iesūtot sev interesējošos jautājumus par karjeras izvēles tēmu un paužot savas domas tiešsaistes aptaujā. Īpaši liels prieks ir arī par Latvijas pilsētu un novadu skolu karjeras pedagogu atbalstu, atrodot inovatīvus veidus, kā jauniešus ieinteresēt un iesaistīt ar karjeras izvēli saistīto jautājumu diskusijās un pārrunās arī attālināti,” saka Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) informācijas un karjeras atbalsta departamenta direktore Valda Akmentiņa.

LV ID EU logo ansamblis ESF

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi šajā gadā bija diskusija vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā, kā arī diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Diskusiju vecākiem tiešsaistē un dažu dienu laikā pēc tās norises noskatījušies vairāk nekā 4900 interesentu, savukārt jauniešu diskusiju – vairāk nekā 4300 interesentu. Abu diskusiju ieraksti joprojām pieejami VIAA Facebook kontā facebook.com/TavaiKarjerai/ un Youtube: youtube.com/VIAAlv, kā arī VIAA mājaslapas sadaļā “Karjeras atbalsts”.

LV ID EU logo ansamblis ESF

Otrdien, 2️7️. oktobrī plkst. 19.00 tiešsaistes diskusija vecākiem un skolotājiem: Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt? Noskaidrosim, kāda ir vecāku, skolotāju un karjeras konsultantu loma jaunieša karjeras izvēlē. Pieslēdzies tiešraidei

Trešdien, 28. oktobrī plkst. 10.00 tiešsaistes diskusija jauniešiem par karjeras izvēli: Uzklausi, padomā un izlem pats! Diskutēsim par to, kāda ir vecāku, skolotāju, draugu un karjeras konsultantu loma jaunieša karjeras izvēlē.  Pieslēdzies tiešraidei

Vairāk informācijas VIAA mājas lapā

karjeras_iespejas_parvadajumos_bilde.jpg

2019. gada 19. decembrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Karjeras iespējas pārvadājumos” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10.klases skolēni devās mācību ekskursijā uz A/S “Latvijas pasts” un SIA “UAV Factory”. Pasākuma mērķis bija iepazīt karjeras iespējas un profesiju dažādību loģistikas, tirdzniecības un jauno tehnoloģiju nozarē.
Skolēni A/S “Latvijas pasts” iepazinās ar uzņēmuma telpām, iepazinās ar iekārtam, izzināja sūtījumu sagatavošanas procesu, iepazinās ar sūtījumu šķirošanas un drošības pārbaudes procedūrām. Uzņēmumam ir arī speciāla apmācību telpa, kurā ar dažādiem stimulatoriem tiek izspēlētas uzņēmumā esošo amatu darba pienākumi. Skolēni paši arī iejutās pasta darbinieku profesijās, varēja pārdot pircējiem pasta preces, sakārtot dokumentus, pārbaudīt pavadzīmes. Skolēni tika iepazīstināti ar nepieciešamajām profesijām un karjeras iespējām pārvadājumos un tirdzniecības nozarē. Skolēniem tika aktualizētas svarīgākās prasmes, kas būs nepieciešamas šajās nozarēs un kuras prasmes īpaši nepieciešamas attīstīt, lai strādātu loģistikā.
Uzņēmumā SIA “UAV Factory” skolēni iepazinās ar uzņēmuma ražošanas telpām, iekārtām un preču ražošanas procesu. Firmas aizsākumi meklējami Jelgavas biznesa inkubatorā, tā ir attīstījusies ļoti augstā ražošanas līmenī, jo saražoto preču lietošanai jāveic īpaša apmācība. Skolēni iepazinās ar apmācības telpu un izzināja ļoti dažādas profesijas, kuras apvieno šīs firmas darbinieki piemēram apmācību vadītājs, dronu testētājs, kas ietver arī gaisa satiksmes inženiera zināšanas, programmētājs un, protams, arī profesijas uzņēmuma darbības nodrošināšanai - direktors, sekretārs, grāmatvedis u.c.
Skolēni atzina, ka abos uzņēmumos ir profesijas ar ļoti līdzīgiem pienākumiem, bet katrā uzņēmumā ir ļoti specifiskas, profesijas, kurām nepieciešamas īpašas zināšanas un prasmes.

20200107_204605.jpg

Rakstu sagatavoja
Līga Veidemane
pedagogs karjeras konsultants

Iepazisti prof_1.jpg

Karjeras nedēļā, 2019. gada 16. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti profesionāli 1” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 9., 11., 12. klašu skolēni iepazina skaistumkopšanas speciālista/kosmētiķa darba ikdienu un profesiju nākotnes tendences skaistumkopšanas nozarē. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un to, kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu skaistumkopšanas nozarē.

Nodarbību vadīja nozares profesionālis - kosmētiķe, kura ir atvērusi savu skaistumkopšanas kabinetu Jelgavā. Kosmētiķe dalījās pieredzē par savas karjeras ceļa izvēli, kā līdz tai nonākusi, jo sākotnēji tika izvēlēts pavisam cits profesionālās darbības virziens. Nodarbības vadītāja iepazīstināja ar kosmētiķa profesijas pozitīvajiem un negatīvajiem aspektiem, kur un kāda izglītība jāiegūst, lai kļūtu par šīs nozares speciālistu. Viņa uzsvēra, cik ļoti svarīga ir disciplīna jebkurā profesijā. Kosmētiķe demonstrēja savus darba instrumentus un izstāstīja, kā  viņa mācījās izmantot šos instrumentus. Tika akcentēts, ka skaistumkopšanas nozare ir ar ļoti labām nākotnes perspektīvām, jo mūsdienās ir tik daudz iespēju, kā uzlabot cilvēku izskatu un arī pašsajūtu. Skaistumkopšanas tehnoloģiju attīstībā tiek ieguldīts ļoti daudz resursu, kas palīdzēs sasniegt labus un teicamus darba rezultātus gan kosmētiķiem, gan kosmetologiem, gan ārstiem. Protams, skaistumkopšanas nozare vairāk interesē meitenēm, tāpēc tā bija vērtīga pieredze skolniecēm, kuras vēlas pilnveidoties šajā nozarē. Daži skolēni atzina, ka, ja pat paši nav ieinteresēti skaistumkopšanas nozares profesijās,viņi ieguva vērtīgu informāciju par ādas kopšanu un labu piemēru, kā veikt karjeras izvēles maiņu, kad viena izvēle jau ir izdarīta.

Rakstu sagatavoja,

Līga Veidemane

pedagogs karjeras konsultants

iepazīsti_prof_2.jpg

Karjeras nedēļā, 2019. gada 16. oktobrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma “Iepazīsti profesionāli 2” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 9., 11., 12. klašu skolēni izzināja profesijas lauksaimniecības nozarē. Pasākuma mērķis bija veidot skolēnu priekšstatu par personības interešu pilnveidošanu un to, kā attīstīt savas zināšanas un prasmes, lai strādātu lauksaimniecības nozarē.

Nodarbību vadīja Dāvis Georgs Strēlnieks, kurš jau vairāk kā piecus gadus strādā par inženieri ģimenes zemnieku saimniecībā “Amoliņi” Ozolnieku novadā. Lauksaimnieks dalījās ar savu pieredzi karjeras izvēlē, jo bērnībā vēlējies pilnveidoties sportā. Nodarbības vadītājs iepazīstināja skolēnus, kādu izglītību ir ieguvis, lai strādātu pats savā saimniecībā, un paskaidroja, kāpēc nolēmis turpināt studijas, izvēloties studēt uzņēmējdarbības vadību maģistrantūrā. Lauksaimnieks akcentēja, ka, lai arī viņš strādā ģimenes saimniecībā, jābūt ļoti pašdisciplinētam, jo pastāv princips “cik strādāsi - tik arī nopelnīsi”, no tā atkarīgi arī viņa ģimenes un personīgie ienākumi. Skolēniem tika rādīti video un attēli, kur varēja iepazīt profesijas pozitīvās puses, bet lauksaimnieks uzsvēra, ka darbs lauksaimniecībā dažkārt var arī sagādāt lielu vilšanos, jo, pat paveicot darbu ideāli, lielākoties darba rezultāti ir atkarīgi no laika apstākļiem. 

Tika akcentēts, ka lauksaimniecība ir viena no tām nozarēm, kurā tiek izstrādātas iekārtas, lai darbs tiktu automatizēts. Lauksaimnieks lūdza skolēnus izvērtēt iespējas padziļināti mācīties eksaktos mācību priekšmetus, lai nākotnē būtu inženieri, kas strādās pie lauksaimniecības tehnikas ražošanas. Pēc nodarbības skolēni bija patīkami pārsteigti, jo viesis bija mainījis viņu viedokli par lauksaimniecības nozares profesiju attīstību, to nepieciešamību un prestižu.

 Rakstu sagatavoja,

Līga Veidemane

pedagogs karjeras konsultants

2019.gada 28.junoijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10.-12. klašu skolēni Ozolnieku skolā viesos uzņēma Radio 5 “rīta cilvēku” Tomu Grēviņu. Toma motivējošās lekcijas mērķis bija veicināt skolēnu mācīšanās motivāciju, sniegt idejas un pārliecību par to kā veikt karjeras izvēli pēc skolas absolvēšanas.

Runājot par veiksmi, Toms noradīja, ka līdz šai lekcijai nebija iedomājies, ka viņš ir viens no Latvijas veiksmīgākajiem cilvēkiem, bet laikam viņa slava iet viņam pa priekšu. Toms smejas, ka viņš varētu būt viens no Latvijas aizņemtākajiem cilvēkiem gan. Pēc vārdnīcas veiksme nozīmējot  “Prasme, veiklība (darbībā, darbā), kas rada pozitīvu rezultātu”, Toms to arī skaidro  ar savas pieredzes stāstu, kā viņš izmantojot savas prasmes un lielo interesi par radio ir attīstījis savu karjeru, kur arī noder otra veiksmes definīcija “Ļoti labvēlīgu apstākļu kopums, kuri parasti sagadās nejauši”, jo piedāvājumi strādāt Radio SWH, bija apstākļu sakritības, kuras vajadzēja izmantot. Skolēni arī tika iepazīstināti ar to, ka tikt radio ēterā nav tik vienkārši, jo sākumā tiek piedāvāti ētera laiki, kuros ir mazāks klausītāju skaits, un tad ir jāparāda, jāpierāda visas savas zināšanas un prasmes. Toms Grēviņš ir ļoti liels radio patriots, un stāstot par to, kā izvirzīt savas karjeras prioritātes, akcentē, ka, pirmkārt, jāvirzās uz to kas īsti un patiesi interesē. Viesim jau no bērnības ir patikusi mūzika un izzināt visu par un ap mūziku. Toms iedvesmoja skolēnus vadīties pēc savām emocijām un interesēm un izmantot dzīves piedāvātās iespējas un nenoslinkot un piecelties no dīvāna un darīt!

 

Paldies Toozo_web4.jpgmam par pieredzes stāstu un motivējošajiem ceļa vārdiem 12.klasei.

2019.gada 27.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 7., 8. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībās par sportista (ekstrēma sporta) karjeras veidošanu un attīstību, darba ikdienu, nepieciešamajām zināšanām un prasmēm. Motivējošā runā A. Grīnfelds pastāstīja par savu ceļu uz motosportista karjeru, minot, ka pat esot mācījies mūzikas skolā un kā tas esot iespaidojis pašreizējo sportista dzīvi. Andris iepazīstināja skolēnus ar zināšanām un prasmēm, kuras ir pilnveidojis patstāvīgi un arī par personas īpašībām, kuras ir ļoti izkopis, lai būtu sportists, kurš gūst panākumus. Andris akcentēja,  ka to laiku, ko viņš ir veltījis, lai patstāvīgi pilnveidotos, varēja arī jau pagūt jau pamatskolas laikā, piemēram, laika, darbu plānošana; strādāt, sadarboties komandā; attīstīt pašiniciatīvu. Interaktīvajā nodarbībā skolēni varēja iepazīties ar sportista darba instrumentiem – inventārs, apģērbs un  motocikliem. Andris parādīja pāris paraugdemonstrējumus un arī iepazīstināja ar savas nodarbošanās riskiem, pozitīvajām emocijām un arī par negatīvajiem aspektiem, kas pat likuši pārdomāt sportista karjeras virzību.

ozo_web3.jpg

Paldies Andrim par motivējošo pieredzes stāstu

2019.gada 20.maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 1. - 4. klases skolēni piedalījās izzinošā nodarbībā par kosmosu un kosmonautiem. Nodarbības mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par profesijām, prasmēm, personības īpašībām un karjeras iespējām kosmosa industrijā.

 ozo_web2v1.jpg

Nodarbības laikā P. Irbins iepazīstināja ar skolēnus ar savu pieredzes stāstu, kā viņš tika līdz raķetes būvniecībai. Pauls akcentēja, ka tikai lielā interese un sapnis par kosmosu palīdzēja viņam gan iemācīties lasīt, gan apgūt angļu valodu un arī veicināja citu mācību priekšmetu apguvi. Skolēni uzzināja kādi profesiju pārstāvji strādā kosmosa nozarē (kā, piem., astronauts, zinātnieks, mašīnbūves inženieris, elektrotehniķis, programmētājs u.c. ), kā ari uzzināja kādas būs jaunās profesijas, kuras jau viņi varēs apgūt, kad būs pieauguši. Pirmās klases skolēni bija ļoti zinātkāri un uzdeva arī ļoti daudz jautājumus. Pauls skolēniem izstāstīja, ko darīt jau tagad, lai kļūtu par kosmosa nozares profesijas pārstāvi, kosmosa entuziasta iedvesmoti skolēni pēc nodarbības teica, ka tagad arī paši mājās būvēšot raķetes.

ozo_web2v2.jpg

 Paldies P. Irbinam par iedvesmas mirkļiem, jo skolēniem ļoti patika un visi nodarbību dalībnieki bija ieinteresēti kosmosa zinātnē.

Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg