Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kreativitāte – nākotnes prasme”

2019.gada 23. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10. un 11. klases skolēni izzināja kas ir kreativitāte, apskatot to kā karjeras vadības prasmi un kā darba devēju pieprasītu prasmi. Triju nodarbību mērķis bija apgūt kreativitātes pielietošanu ideju radīšanai, problēmu risināšanai, domāšanas un karjeras attīstības veicināšanai. Nodarbības vadīja pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” trenere, koučs un lektore K. Zaksa.
Pirmajā nodarbībā skolēni izzināja, kas ir kreativitāte, kāda kreativitātei ir nozīme, kāpēc kreativitāte ir darba tirgū pieprasīta prasme. Nodarbības laikā tika apzināts kā var novērtēt savu kreativitāti pēc personīgajām prioritātēm un noteiktiem kritērijiem. Otrajā nodarbībā kreativitāte tika aplūkota no ikdienas skatu punkta, skolēni uzzināja, kā šī prasme palīdzēs labāk strādāt skolā un darbā un pat labāk dzīvot. Skolēni arī pildīja testu, kurā uzzināja cik ir attīstīta katra skolēna individuālā kreativitāte. Trešā nodarbība atklāja, kā darba devēji un darba tirgū tiek novērtēta šī karjeras vadības prasme. Diskusiju grupās skolēni izrunāja kā kreativitāte palīdz virzīties vēlamās profesijas virzienā. Trenere Kristīne pastāstīja, kā kreativitāte darba vidē palīdz attīstīt veiksmīgu karjeru, kas progresē. Paldies trenerei K. Zaksai par izzinošajām nodarbībām, jaunieši izprata, ka kreativitāte kā karjera vadības prasme ir ļoti būtiska un svarīga gan cilvēka personības, gan veiksmīgas karjeras attīstībai.

ozo_web1.jpg

 


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg