Skolēni iepazīst profesiju

Pie mums 18. februārī viesojās VET net projekta pārstāve Diāna Krastiņa un atraktīvā veidā, caur viktorīnu, iepazīstināja mūsu vidusskolēnus ar Loģistikas darbinieka profesiju un izglītības iegūšanas iespējām šajā jomā.

Skolēni iepazīst profesiju
Skolēni iepazīst profesiju
Skolēni iepazīst profesiju
Skolēni iepazīst profesiju
Skolēni iepazīst profesiju

 

Kā izrādās, jau kopš 2013. gada oktobra Vācijas-Baltijas Tirdzniecibas kamera piedalās VET net projektā Latvijā, ko realizē Vācijas Ārējo tirdzniecības kameru tīkls, veicinot sadarbību darba vidē balstīto mācību attīstībā. Kas tad tas tāds - darba vidē balstītas mācības - tas nozīmē, ka šo izglītību veido divi sadarbības partneri - uzņēmums un profesionālās izglītības iestāde. Uzņēmumus realizē mācību praktisko daļu, kur audzēkņi pavada 2/3 no visa mācību perioda un 1/3 tiek veltīta teorētiskajām apmācībām izglītības iestādē.

Šāda veida izglītība kļūst arvien populārāka un jau vairākas profesionālās izglītības iestādes ir iesaistījušās šai projektā. Viena no tādām izglītības iestādēm ir Rīgas Valsts tehnikums, kas sākot ar šo mācību gadu "VETnet" projekta ietvaros sāk realizēt jaunu izglītības programmu "Telemehānika un loģistika", kurā iegūstamā kvalifikācija ir Loģistikas darbinieks. Jauniešiem, kuriem ir vidējā izglītība, tiek piedāvāta iespēja 1,5 gada laikā iegūt atzītu diplomu, kas sniegs viņiem tālākas izglītības un karjeras iepējas. Mācību laikā ir iespējams saņemt ES fondu stipendiju.


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg