Izsludināts reklāmas konkurss

Lai veicinātu interesi par sociālo reklāmu un sociālo problēmu risināšanu, attīstītu skolēnu radošās spējas, piesaistītu viņu uzmanību iespējai iegūt atbilstoša profila augstāko izglītību, augstskola RISEBA izsludina sociālās reklāmas konkursu „Labākas pasaules meklējumos”.

Konkursā aicināti piedalīties visu Latvijas vispārizglītojošo skolu 9.–12. klašu audzēkņi, un konkurss norisinās divās vecuma grupās: 9.–10. klase un 11.–12. klase.

Konkurss notiek šādās kategorijās:
1. Veselīgs dzīvesveids
2. Bērnu drošība
3. Mana dzimtā pilsēta, rajons, ciems

Vairākn informācijas