Ozolnieku novada jauniešu forums - radošā NEdarbnīca

8. aprīlī Ānes kultūras namā Ozolnieku novada jauniešiem norisinājās radošā NEdarbnīca - informācijas un pieredzes apmaiņas pasākums projektu ideju radīšanā. Pasākumā piedalījās arī Ozolnieku vidusskolas jaunieši no vidusskolas klasēm.

Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
Radošā NEdarbnīca
 

Radošās NEdarbnīcas mērķis: izmantojot radošās domāšanas metodes un piemērus, rosināt Ozolnieku novada jauniešus apzināt un praktiski pielietot savus iekšējos resursus radošu risinājumu izstrādei un redzesloka paplašināšanai, kā arī sekmēt interesi par iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

 

Radošo NEdarbnīcu vadīja Vita Brakovska, MBA (biedrība ZINIS)