Profesija īsā laikā

Tā ir iespēja jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem bez maksas iegūt profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību, kas nozīmē – ar 9. vai 12. klases atestātu. Mācīties var arī tie jaunieši, kas jau ieguvuši profesiju augstskolā vai profesionālās izglītības iestādē, taču kvalifikācija nevar būt iegūta pēdējo 12 mēnešu laikā.

2016. gadā Jauniešu garantijā var pieteikties arī tie jaunieši, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti, ja ir gatavi mācības apvienot ar darbu. Tāpat jaunieši vienlaikus var mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās augstskolā.

Jaunieši var būt droši, ka profesijas ir darba tirgū pieprasītas, jo Jauniešu garantijas profesiju loks katru gadu tiek noteikts, konsultējoties ar nozaru ekspertu padomēm, kurās apvienojušies darba devēji. Tādējādi jaunieši var būt droši, ka šīs profesijas ir darba tirgū pieprasītas.

Stipendija 70 – 115 eiro mēnesī, apmaksāta dienesta viesnīca un citas priekšrocības.

Vairāk informācijas  http://www.niid.lv/JGprofesijas