Latvijas "vidējais" jaunietis - kas tas tāds?

03.02. pie divpadsmitajiem viesojās Zane Leikuma no Jelgavas bērnu un jauniešu centra "Junda", kas skolēnus iepazīstināja ar programmu "Erasmus +" un tās iespējām jauniešiem, ko mēs, Eiropā dzīvojot, varam izmantot sava redzesloka paplašināšanai. Seminār-nodarbības galvenā doma bija iepazīstināt Ozolnieku vidusskolas 12. klases audzēkņus ar piemēriem, kas atrodami līdzās un ir pieejami katram Latvijas jaunietim, ja vien ir vēlēšanās uzzināt un piedalīties.

Latvijas "vidējais" jaunietis ...
Latvijas "vidējais" jaunietis ...

 

Tikšanās reizē neformālā gaisotnē tika diskutēts par to, kāds ir "vidējais" Latvijas jaunietis - ko domā, ko dara, uz kurieni viņš iet? Klātesošie tika iepazīstināti ar informācijas resursiem, kurus viņi jau tagad pilnā mērā var izmantot savai pašattīstībai, piemēram, jauniešu apmaiņas programmas, Eiropas Brīvprātīgais darbs un citas "Erasmus +" sniegtās iespējas. "Paskatoties un sarunājoties ar jauniešiem sev apkārt, izrādās, ka ir TĀDI, kas šīs iespējas izmanto jau tagad, un tas tiešām var būt noderīgs resurss. Tāpēc - ESI VĒRĪGS !" tā Zane Leikuma.