Ekskursija uz ēdināšanas uzņēmumu

30. maijā Ozolnieku vidussskolas 7. b klase projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros devās ekskursijā uz ēdināšanas uzņēmumu. 7.b klases skolēni pašiniciatīvas motivēti vēlējās šāda tipa ekskursiju, tāpēc pasākuma mērķis bija iepazīstināt ekskursijas dalībniekus ar ēdināšanas uzņēmuma profesiju dažādo funkcionalitāti un izmēģināt to praktiskā darbībā.

Ekskursijas ievadā skolēni tika instruēti par darba drošību darba vietā un aicināti būt piesardzīgiem, darbojoties ar darba instrumentiem un mehāniskajām ierīcēm. Skolēni uzzināja ļoti daudz interesantus faktus par picērijas darbību, piemēram, cik viesi dienā tiek apkalpoti, cik tonnas trauku mazgājamā mašīna dienā nomazgā, kādi ir uzņēmuma struktūrvienības ieņēmumi, cik ir darbinieku, cik dažādas amatu štata vienības strādā uzņēmumā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu klientiem.

7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas
7.b klase iepazīst profesijas

 

Interesantākā eksursijas daļa bija mazā profesiju prakse. Vispirms skolēni apguva viesmīļa amata pamatprasmes, izmantojot paplāti pienesa pie galda glāzes un šķīvjus. Īpašas atsauksmes bija par trauku nešanas metodēm, jo vidēji viens šķīvis sver 500 gr, izskanēja atkārtoti jautājumi “Kā viesmīlis par panest vairākus šķīvjus, turot tos vienā rokā?”. Pēc tam skolēni tika dalīti divās grupās, viena grupa gatavoja ēdienus vecākā picu cepēja uzraudzībā un otra grupa bārmeņa uzraudzībā gatavoja kokteiļus. Skolēni iepazinās ar ēdienu kalkulācijām, mācijās gatavot ēdienus pēc ēdienu specifikācijām un izmantot/izvētēties atbilstošos instrumentus to pagatavošanai. Garšīgajā eksursijas noslēgumā skolēni baudīja savus meistardarinājumus un pārrunāja ar eksursijas vadītāju savus jaunos iespaidus. Klases audzinātāja atzina, ka daļa klases būtu gatava strādāt “Čili picā” vasaras brīvlaikā.

Karjeras pasākums 7.b klasei
Karjeras pasākums 7.b klasei
Karjeras pasākums 7.b klasei
Karjeras pasākums 7.b klasei
Karjeras pasākums 7.b klasei
Karjeras pasākums 7.b klasei


Mūsu sadarbības partneri

ossweb.jpg  domeweb.jpg

jenotiweb.jpg