KAAP "Mazie soļi karjeras veidošanā"

21.decembrī projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr. 8.3.5.0/16/I/001 ietvaros Ozolnieku vidusskolas 10.,11. klašu skolēni piedalījās nodarbībā, kuras mērķis bija veicināt skolēnu apziņu par savām vērtībām, kas ietekmē esošo karjeras izvēles stāvokli un karjeras izvēles elastīgumu, apgūt jaunas metodes un paņēmienus karjeras izvēlei un attīstīt komunikācijas un diskutēšanas prasmes veiksmīgai skolēnu iesaistei darba tirgū.

Nodarbības laikā tika veicināta diskusija starp nodarbību vadītāju J. Priedi un skolēniem, kā arī pašu skolēnu starpā. Tika aktualizēti jautājumi „Kāda ir mana pieredze?”, „Ko es vēlos/nevēlos?”, „Ko esmu sasniedzis?”, „Ko es vēlos sasniegt?”. Vadītāja iepazīstināja skolēnus ar pastāvošajām darba vērtībām un metodēm, paņēmieniem kā apiet karjeras izvēles strupceļus un izmantot piedāvātās iespējas, lai varētu atrast „sapņu profesiju”. Nodarbības laikā J. Priede aicināja domāt elastīgi un izvērtēt visus faktorus, pirms pieņemt svarīgo lēmumu. Skolēniem patika nodarbības vadītājas praktiskā un „dzīvā” pieeja nodarbības diskusiju vadīšanā un tēmu apskatē. Paldies J. Priedei par nodarbībām un skolēnu iedrošināšanu - būt reāliem un drosmīgiem karjeras izvēlē.