Uzvaras basketbolā

Jelgavas novada, Ozolnieku novada 51.skolēnu sporta spēļu kalendārā  basketbola sacensības. Basketbola spēles iemaņas un prasmes apgūst arī Ozolnieku vidusskolas sporta stundās. i Mūsu izglītojamie, lai salīdzinātu  savas spējas ar citu skolu audzēkņiem, piedalās basketbola sacensībās. Pamatskolu grupā B.gr. (9.-7.kl.) Ozolnieku vidusskolas sportistu komandas, kā zēniem tā arī meitenēm izcīnīja 1. vietas.

Meitenes zelta medaļu   ieguvējas - Elīna Liepiņa, Megija Grundmane, Ketija Rause, Kristiāna Putniņa, Laura Mote, Anna Boholca, Patrīcija Blūma, Sigita Vīnava, Jana Andersone, Arta Japina.

Zēnu komandā spēlēja- Raivis Golubevs, Eduards Grundmanis, Kristiāns Grundmanis, Edijs Blūms, Āris Jānis Liepa, Kristaps Briks Dravnieks, Rihards Kovaļenko, Rainers Rimeicāns, Ervins Skanis, Artūrs Freimanis.

Pārbaudījām citus, spēlējām komandā un uzvarējām.

Paldies par neatlaidību un cīņas sparu, veiksmi turpmākajās sacensībās. Apsveicam!

Sporta skolotājas Marina Cīrule, Rasma Skruļa