Projektu nedēļa 5.-12. klasēs

Janvāra pēdējā nedēļa jau vairākus gadus ir bagāta ar daudzveidīgām aktivitātēm: projektu nedēļu 2.-8. klasēm, izmēģinājuma eksāmeniem 9., 11. un 12. klasēm, valsts pārbaudījumu mutvārdu daļas kārtošanu 3.un 6. klasēm, novadu fizikas un krievu valodas olimpiādēm, zinātniski pētniecisko darbu aizstāvēšanu 10. un 11. klasēm. Projektu nedēļas kulminācija - piektdien, kad labāko projektu darbu rakstītāji prezentēja darbus saviem vienaudžiem. 9.-11. klašu skolēni nedēļu noslēdza ar karjeras dienu, dodoties mācību ekskursijās. 29. janvārī 12. klašu skolēni aicināja vecākus un skolotājus uz Žetonvakaru.

Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa
Projektu nedēļa

Sākumskolas skolēni projektu nedēļā izvēlējās pētīt savu ģimeni, skolas somas saturu, kokus Latvijā un savas skolas apkārtnē, mājdzīvniekus, sveču veidus, veidoja spēli par profesijām.

5.-8. klašu skolēni daudz strādāja pie veselīga dzīvesveida dažādiem aspektiem, tikās ar uztura speciālistiem, devās uz Lido veselīga uztura skolas nodarbību, apmeklēja centru “Dardedze” (forumteātri par draudzību), izstrādāja piedāvājumu veselīgai ēdienkartei nedēļai skolas ēdnīcai , pievērsa skolēnu uzmanību dažādu atkarību negatīvai ietekmei uz cilvēku (5.b, 6.a,c,7.a,b).

5.a klases skolēni iepazinās ar Latvijas kino vēsturi, Latvijas kultūras kanonā ietvertajām filmām, apmeklēja Rīgas kino muzeju, veidoja izvēlētās kinofilmas spilgtāko kadru uzvedumu un filmēšanu, un arī jauki to pasniedza darbu prezentācijā.

5.c klases skolēni veidoja projekta darbus par sava vārda rašanos, skaidrojumu, popularitāti, kāpēc vecāki izvēlējušies šo vārdu.

6.a klases skolēni strādāja pie projekta par latvju zīmēm, bet abu astoto klašu skolēni izstrādāja projektu “Ievērojami cilvēki Ozolniekos”.

Ceturtdien savus zinātniski pētnieciskos darbus skolas lasītavā aizstāvēja 11. un 10. klašu skolēni. Tēmu loks-plašs. Vienpadsmitie aizstāvēja darbus ķīmijā, veselības mācībā, informātikā, pedagoģijā. 2 skolēni izstrādāja pētniecisko darba daļu LLU laboratorijā; tika pētīta veselīga uztura iespējas Ozolnieku vidusskolā, Ozolnieku vidusskolas koru piedalīšanās Dziesmu un deju svētkos; līdzības un atšķirības Latvijas un Ķīnas kultūrās., u.c. Diemžēl, 4 skolēniem pusotra gada laikā pietrūka gribasspēka un darba, lai nonāktu līdz finišam. Viņiem tas būs jāizdara jūnijā. Ievadu un darba teorētisko daļu veiksmīgi aizstāvēja 10. klašu skolēni.

Paldies visiem skolotājiem, skolēniem, atbalstītājiem, kuri mērķtiecīgi, radoši, ieinteresēti plānoja, vāca informāciju, pētīja, apkopoja, prezentēja, izvērtēja, sniedza padomu, atbalstīja projektu un zinātniski pētniecisko darbu izstrādi Ozolnieku vidusskolā!